Artikkeli 21.04.2017  |  Pekka Mustonen

Kiinalaisten matkailijoiden yöpymiset kasvussa - mitä ilmiö merkitsee Helsingissä?

Kaupunkitieto

Kiinalaisten pääkaupunkiseudun kesäyöpymisistä puolet tapahtuu muualla kuin Helsingissä, mikä tietenkin johtuu suurimmaksi osaksi vaihtomatkustajista, jotka jäävät yöpymään Vantaalle. Helsinkiinkin heitä mahtuisi, sillä ainakin tilastoidun hotellikapasiteetin perusteella tilaa olisi.

Lue lisää ›
Artikkeli 13.04.2017  |  Pekka Mustonen

Kurkistuksia matkailutilastojen taakse – tammikuu 2017

Kaupunkitieto

Matkailua tilastoidaan paljon: jokainen kaupunki tai maa on kiinnostunut matkailuluvuista ja haluaa yleensä niitä kasvattaa. Ongelmana tietojen hyödyntämisen näkökulmasta on usein niiden pintapuolisuus. Uudessa kirjoitussarjassa pureudutaan ilmiöihin tilastolukujen takana ja tarkastellaan Helsingin tilannetta myös suhteessa vertailukaupunkeihin.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 28.03.2017  |  Timo Cantell, Ari Jaakola

Kaupunkitiedolle on yhä enemmän kysyntää

Kaupunkien merkitys kansallisen hyvinvoinnin ja kehityksen tekijöinä kasvaa jatkuvasti. Kaupungit toimivat talouden moottoreina ja kaupungeissa tuotetaan jo nykyisellään valtaosa maailman bruttokansantuotteesta. Avaimet isojen kysymysten ratkaisuun löytyvät yhä enemmän kaupunkitasolta, ja ongelmien käsittelemiseksi tarvitaan yhä laadukkaampaa kaupunkitasoista tietoa.

Lue lisää ›
Artikkeli 21.12.2016  |  Vesa Keskinen, Eija Laihinen

Omalla asuinalueella nähdään väkivaltaa aiempaa vähemmän

Turvallisuus

Helsingin turvallisuuskyselyssä kysyttiin tälläkin kerralla, ovatko vastaajat nähneet tappelun tai pahoinpitelyn omalla asuinalueellaan kuluneen vuoden aikana. Tällä kertaa kysyttiin lisäksi kaupungin keskustassa ja muualla kaupungilla nähdystä väkivallasta.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 09.12.2016  |  Netta Mäki

Vieraskielisten määrä kasvaa nopeasti Helsingissä

VäestöMaahanmuutto

Vieraskielisten helsinkiläisten määrä ja väestöosuus on kasvanut viime vuosina nopeasti. Väestöennusteen mukaan kasvu myös jatkuu nopeana, mutta turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttanee vieraskielisten tulevaan kokonaismäärään melko vähän.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 09.12.2016  |  Pasi Saukkonen

Maahanmuuttajien työllistyminen Helsingissä

TyömarkkinatMaahanmuutto

Työllistymistä pidetään usein maahanmuuttajien kotoutumisen tärkeänä indikaattorina. Työllistymisellä onkin suuri merkitys sekä Suomeen muuttaville että koko suomalaiselle yhteiskunnalle ja paikallisella tasolla kunnalle.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 08.12.2016  |  Heli Sjöblom-Immala

Pääkaupunkiseutu vetää pakolaistaustaisia muualta Suomesta

VäestöMaahanmuutto

Suomen pakolaistaustainen väestö jakaantuu maantieteellisesti hyvin epätasaisesti. Suuri osa heistä muuttaa lopulta pääkaupunkiseudulle ja muihin Etelä-Suomen keskuksiin.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 08.12.2016  |  Anu Yijälä

Maahanmuuttajien työelämäintegraatiota ja taloudellista sopeutumista selvitetään tarkemmin

TyömarkkinatHyvinvointiMaahanmuutto

Suomessa hankitulla työkokemuksella on keskeinen merkitys maahanmuuttajien myöhemmälle toimeentulolle. Myös puolison rooli toimeentulotukiriippuvuudesta irtipääsyssä on tärkeä. Tänä vuonna alkaneessa tutkimushankkeessa selvitetään tarkemmin näiden tulosten taustalla olevia asioita sekä muita maahanmuuttajien taloudelliseen sopeutumiseen liittyviä kysymyksiä.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 08.12.2016  |  Timo Cantell

Kvartti 4/2016: Pääkirjoitus

Maahanmuutto

Vuonna 2015 Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, ja monet heistä tulevat ajan mittaan asumaan pääkaupungissa. Kvartti-lehden numerossa 4/2016 tarkastellaan kuluneen vuoden kokemuksia ja tehdään alustavia arvioita turvapaikanhakijoiden tilanteesta Helsingissä.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 08.12.2016  |  Netta Mäki

Somalinkielisten hedelmällisyys ja perhekoko pienentyneet Helsingissä

VäestöMaahanmuutto

Helsingissä asuvien somalinkielisten hedelmällisyys on pienentynyt koko 2000-luvun. Laskua on tapahtunut viidentoista vuoden aikana noin 27 prosenttia, mutta aivan viimeisimpinä vuosina pieneneminen näyttäisi taittuneen.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 08.12.2016  |  Teemu Vass

”Ensimmäisillä kohtaamisilla on merkitystä”

TyömarkkinatHyvinvointiMaahanmuutto

Suomeen saapui viime vuoden alkusyksystä alkaen kaikkien aikojen mittavin turvapaikanhakija-aalto. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkija Maria Nyman kertoo hankkeesta, joka perustuu irakilaisten, englantia puhuvien ja työkokemusta omaavien turvapaikanhakijoiden haastatteluihin.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 08.12.2016  |  Irma Sippola

Maahanmuuttajanuorten Helsingin kehittämiseen vauhtia tutkimuksesta

NuoretMaahanmuutto

Maahanmuuttajanuorten tilanne eroaa Helsingissä monin tavoin kantaväestöön kuuluvista nuorista, ja heidän mahdollisuutensa käyttää taitojaan hyväksi ovat vähäisemmät. Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeessa haetaan tilanteeseen parannusta uusilla toimintamalleilla.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 08.12.2016  |  Pasi Saukkonen

Mitä on kotoutuminen?

Maahanmuutto

Maahanmuuttajien kotoutuminen on kaikkien mielestä tärkeää, mutta asian tarkemmasta sisällöstä ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä eikä aina edes kovin selkeää näkemystä. Tässä kirjoituksessa esitellään kotoutumisen merkityssisältöjä ja selvennetään termin käyttöä eri yhteyksissä.

Lue lisää ›
Artikkeli 28.11.2016  |  Vesa Keskinen, Eija Laihinen

Rikoksia ja onnettomuuksia pelätään entistä vähemmän

Turvallisuus

Helsinkiläiset ovat nyt vähemmän huolissaan rikoksien, onnettomuuksien tai tapaturmien uhriksi joutumisesta kuin aiemmissa turvallisuuskyselyissä. Huoli ei ole kuitenkaan vähentynyt kautta linjan. Naisten pelko seksuaalirikoksen uhriksi joutumisesta oli hieman kasvanut edelliseen, vuoden 2012 kyselyyn nähden.

Lue lisää ›
Artikkeli 28.11.2016  |  Vesa Keskinen, Eija Laihinen

Väkivalta ja väkivallalla uhkailu eivät ole yleistyneet Helsingissä

Turvallisuus

Helsinkiläisistä 20–29-vuotiaista miehistä noin joka viides kertoo kokeneensa väkivallalla uhkailua. Kokonaiskuvassa väkivaltakokemuksien yleisyys on pysynyt samalla tasolla edelliseen, kolmen vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 23.11.2016  |  Tero Lahti, Ilkka Niemi

Vuosaari, Itämeren tyttärentytär – 50 vuotta osana Helsinkiä

Vuosaari on nykyisin Helsingin suurin kaupunginosa sekä pinta-alaltaan että asukasluvultaan. Pitkään maalaismaisena säilyneessä kaupunginosassa alkoi tiivis rakentamisvaihe 1960-luvun puolivälissä. Väestöennusteen mukaan 40 000 asukkaan raja voi rikkoutua jo ensi vuosikymmenen lopulla.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 03.11.2016  |  Pekka Vuori

Virolaisten muuttoliike Helsingin seudulle hiipuu

VäestöTyömarkkinatMaahanmuutto

Helsingin seudun kasvusta enimmillään lähes 30 prosenttia tuli Virosta saadusta muuttovoitosta vielä neljä vuotta sitten. Sittemmin muuttoliike Virosta Helsingin seudulle on hiljentynyt.

Lue lisää ›
Artikkeli 31.10.2016  |  Vesa Keskinen, Eija Laihinen

Pyörävarkaudet ja autojen vahingoittamiset yleistä harmia Helsingissä

Turvallisuus

Lievät omaisuusrikokset koskettavat vuosittain joka viidettä helsinkiläistä. Turvallisuuskyselyn tulosten perusteella etenkin pyörävarkauksien kohteeksi joudutaan entistä useammin. Poliisin tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä on kuitenkin yleisesti ottaen vähentynyt.

Lue lisää ›
Artikkeli 12.10.2016  |  Vesa Keskinen

Helsinkiläisten humalajuominen entistä harvinaisempaa

TurvallisuusHyvinvointiAsuinalueet

Turvallisuuskyselyn vastaajista 27 prosenttia kertoi juovansa itsensä vähintään kerran kuussa humalaan. Tämä oli vähemmän kuin aikaisemmissa kyselyissä. Samalla humalajuomista välttävien henkilöiden osuus oli noussut.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 11.10.2016  |  Veikko Eranti

Mikä rakentamisessa rassaa? NIMBY-ilmiö ja kaavoittaminen Helsingissä

RakentaminenOsallistuminenDemokratiaAsuinalueet

Varhaisemmassa tutkimuksessa NIMBY-ilmiötä kuvattiin usein puhtaan negatiivisena asiana, "sairautena" tai itsekkyytenä. Ilmiötä pitää kuitenkin tarkastella laajemmalla perspektiivillä. NIMBY-konfliktit ja niihin liittyvä keskustelu kaavoituksesta ovat osa nykyistä osallistumisjärjestelmää: pikemminkin sen tavoite kuin sen ongelma.

Lue lisää ›