Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Veera Moll

Korttelikaupungista lähiömetsiin

Helsinkiläislasten muuttuva liikkuminen kaupungissa

LapsetAsuinalueetKaupunkihistoria

Vaikka suomalaislapset liikkuvat vielä kansainvälisesti verrattuna vapaasti, on täälläkin osoitettu liikkumisen vähentyneen viime vuosikymmeninä. Artikkelissa tarkastellaan Helsinkiä 1940-luvulta tähän päivään ja pohditaan muuttuvan kaupungin vaikutusta lasten omaehtoiseen liikkumiseen.

Lue lisää ›
Artikkeli 24.11.2017  |  Pekka Mustonen

Syyskuun matkailuluvuissa näkyvät koripalloturistit ja kotimainen kasvu

KaupunkivertailutMatkailu

Matkailijoiden yöpymiset Helsingissä jatkoivat syyskuussa kasvuaan. Kotimaisten kävijöiden yöpymiset palasivat kesän hieman hiljaisemman jakson jälkeen taas kaksinumeroiseen nousuun, mikä siivitti kokonaiskasvun jopa 16 prosenttiin.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 23.11.2017  |  Vesa Keskinen

Iloisia vastaajia – uusia tutkimusaineiston keruumenetelmiä kokeilemassa

Vastaamishalukkuus kyselytutkimuksiin on laskenut kymmenessä vuodessa radikaalisti. Ratkaisu ongelmaan voi löytyä ainakin osittain uusista aineistolähteistä ja aineistonkeruutavoista, joissa hyödynnetään usein digitaalista viestintäteknologiaa.

Lue lisää ›
Artikkeli 08.11.2017  |  Pekka Mustonen

Helsingin matkailussa koettiin ennätyksellisen vilkas kesä

KaupunkivertailutMatkailu

Ulkomaisten yöpymisten prosentuaalinen kasvu oli Helsingissä tänä kesänä lähes tuplasti nopeampaa kuin verrokkikaupunki Tukholmassa. Elokuussa yöpymiset kasvoivat 11 % vuoden takaisesta, ja tämä kasvu oli pelkästään ulkomaisten yöpymisten ansiota. Ulkomaiset yöpymiset kasvoivat peräti 19 % samalla kun kotimaiset yöpymiset laskivat pari prosenttia.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 08.11.2017  |  Pekka Mustonen

Kaupungin vetovoima matkailukohteena on monien asioiden summa

Helsinkiin suuntautuvassa matkailussa näyttää olevan käynnissä jonkinlainen murros: tilastoissa ollaan nousemassa uudelle tasolle. Helsinki haluaakin olla strategiansa mukaisesti entistä vetovoimaisempi kaupunki myös matkailijoille. Tässä onnistuminen vaatii ymmärrystä matkailun ilmiöiden ja kehityssuuntien erityispiirteistä, sekä myönteisistä että kielteisistä.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Anna-Maija Castrén, Vaula Tuomaala

Kuka kuuluu vauvan perheeseen?

LapsetVäestö

Vastasyntyneiden perhesuhteita Helsingissä selvittäneessä tutkimuksessa havaittiin, että äidit nimeävät vauvan perheenjäseniksi useita kotitalouden ulkopuolisia ihmisiä, kun vauvan syntyessä äiti ei ole avioliitossa. Yleisimmin vastasyntyneen perheenjäseninä pidetään vanhempien ohella isovanhempia, mutta myös äidin sisaruksia tai ystäviä luetaan melko usein vauvan perheeseen.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Sanna Ranto, Maria Valaste, Anita Haataja, Hanna Ahlgren-Leinvuo

Helsinkiläisperheiden lastenhoitoratkaisuista uutta tietoa

LapsetHyvinvointiKoulutus

Helsingin kaupungin ja Kelan yhteistutkimushankkeen Lastenhoitojärjestelyt helsinkiläisissä lapsiperheissä 2010-luvulla (HELA) aineisto on saatu kerättyä ja ensimmäiset tulokset julkaistaan syksyllä 2017.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Petteri Räisänen

Lasten osallistumisessa taidekasvatushankkeisiin isoja eroja koulujen ja alueiden kesken

LapsetKoulutusKaupunkikulttuuri

Alakoululaisten osallistuminen Helsingin kaupunkikonsernin taidelaitosten järjestämiin taidekasvatushankkeisiin on aktiivista. Yhdeksän kymmenestä peruskoulusta oli sellaisia, joissa ainakin yksi luokka osallistui vähintään yhteen taidekasvatushankkeeseen tässä artikkelissa tarkastellulla ajanjaksolla.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Johanna Lammi-Taskula, Johanna Hietamäki

Yksivuotiaiden vanhemmat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen

LapsetHyvinvointiKoulutus

Helsingissä on kerätty tietoa yksivuotiaiden lasten vanhemmilta lastenhoidon ratkaisuista sekä monista lapsen ja perheen hyvinvoinnin ulottuvuuksista. Tulokset kertovat perheiden moninaisuudesta ja vanhempien taustan merkityksestä. Muun muassa matalammin koulutetuilla vanhemmilla ja heidän lapsillaan näyttäisi olevan tarvetta tukeen varhaiskasvatuksessa ja muissa palveluissa.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Maria Valaste, Anita Haataja

Laskelmatyökaluilla voidaan tunnistaa lapsiperheiden kannustinloukkuja

LapsetHyvinvointi

Artikkelissa havainnollistetaan esimerkkilaskelmien avulla sitä, miten tulosidonnaiset päivähoitomaksut muuttuvat ja vaikuttavat perheen käytettävissä oleviin tuloihin. Erityisesti yksinhuoltajaperheiden osalta laskelmilla voitiin paikantaa mahdollisia kannustinloukkuja.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Stina Högnabba

Helsinki on panostanut lasten hyvinvointia koskevan tiedon tuotantoon

LapsetHyvinvointi

Kuusitoista prosenttia Helsingin asukkaista on lapsia, ja alle 18-vuotiaiden lasten määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä 122 000 lapseen. Helsingin kasvava lapsimäärä ennustaa myös palvelujen kysynnän kasvua. Hyvien palvelujen suunnittelua varten tarvitaan väestötietojen lisäksi tietoa lasten hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Timo Cantell

Pääkirjoitus 3/2017

KaupunkitietoLapset

Tehdäänpä pieni karttaharjoitus. Jos Helsingin rautatieasemalta piirtää kehän 15 kilometrin säteellä Vuosaaren rannasta kohti Lauttasaaren kärkeä lännessä – pysytellen kuitenkin Helsingin rajojen puitteissa – niin tämän kaaren sisälle mahtuu yli 100 000 alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 27.10.2017  |  Ari Niska

Lasten määrän kasvu keskittyy nyt kantakaupunkiin

LapsetVäestöAsuinalueet

Ensimmäistä kertaa viiteenkymmeneen vuoteen merkittävä osa lasten lukumäärän kasvusta Helsingissä tulee vanhasta talokannasta ja täydennysrakentamisalueilta. Lapsia on kaupungissa tällä hetkellä enemmän kuin kertaakaan 1970-luvun puolenvälin jälkeen.

Lue lisää ›
Artikkeli 20.10.2017  |  Stina Högnabba

Netinkäyttö pysyy useimmilla lapsilla ja nuorilla hallinnassa

LapsetNuoret

Suurin osa lapsista ja nuorista hallitsee omasta mielestään netinkäyttöään. Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan Helsingissä on kuitenkin iso joukko nuoria jotka ovat yrittäneet vähentää netinkäyttöä onnistumatta siinä. Artikkeli on osa sarjaa, jossa käsitellään helsinkiläisten lasten ja nuorten vastauksia valtakunnalliseen Kouluterveyskyselyyn.

Lue lisää ›
Artikkeli 21.09.2017  |  Pekka Mustonen

Kiina vauhditti heinäkuun ennätyksellisiä matkailulukuja

Matkailu

Heinäkuu on perinteisesti ollut suomalaisille tärkein lomakuukausi. Silti sekä kotimaiset että ulkomaiset yöpymiset Helsingissä kohosivat tämän vuoden heinäkuussa uusiin ennätyslukuihin. Kiinalaiset matkailijat jatkavat nousuaan pääkaupungin yöpymistilastossa.

Lue lisää ›
Artikkeli 14.09.2017  |  Pekka Valkama

Alueellistamista paikallisuuden tarpeisiin

Kaupunkitieto

Kuntapalvelujen alueellistamistoimilla on pitkä historia. Kunnat ovat yhdistäneet voimavarojaan ja luoneet uusia alueellisia palveluja samankaltaisista institutionaalisista lähtökohdista käsin. Suunniteltu maakunta- ja soteuudistus on kuitenkin nyt ottamassa kamppailuvoiton lokalistisista voimista.

Lue lisää ›
Artikkeli 23.08.2017  |  Pekka Mustonen

Alkuvuosi oli Helsingin matkailussa viime vuosien vilkkaimpia

Matkailu

Kesä on Helsingissä matkailun pääsesonki, ja näyttää siltä, että tänä vuonna ylletään uusiin ennätyksiin. Kirjoituksessa tarkastellaan Helsingin matkailutilastoja tämän vuoden kesäkuun osalta ja luodaan lisäksi katsaus vuoden koko ensimmäisen puoliskon tilanteeseen.

Lue lisää ›
Artikkeli 14.07.2017  |  Pekka Mustonen

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Helsingissä myös selvästi kasvussa

Matkailu

Kiinalaisten, japanilaisten ja venäläisten matkailijoiden virta Helsinkiin on kasvanut nopeasti, mutta myös muissa ryhmissä on näkynyt hyvää kehitystä. Lisäksi kotimainen matkailu Helsinkiin kasvaa. Kirjoitussarjan uusimmassa osassa tarkastellaan toukokuun matkailutilastoja.

Lue lisää ›
Artikkeli 16.06.2017  |  Pekka Mustonen

Huhtikuu antaa aavistuksen vilkkaasta matkailukesästä

KaupunkivertailutMatkailu

Yöpymisten kasvu jatkui edellisten kuukausien tapaan myös huhtikuussa. Erityisen merkittävää kasvu oli ulkomaisissa yöpymisissä (21 %) ja toisaalta lomamatkoihin liittyvissä yöpymisissä (25 %).

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 13.06.2017  |  Vesa Keskinen

Koirat Helsingissä - joka neljännellä koiranomistajalla on kaksi koiraa

Helsingissä on tällä hetkellä arviolta 30 000 koiraa. Koirien määrä Helsingissä on noussut suhteellisesti jopa kaupungin väkiluvun kasvua nopeammin. Joka neljännellä koiranomistajataloudella onkin kaksi koiraa. Suosituin rotukoira on labradorinnoutaja, joskin koirista vielä huomattavasti useampi on sekarotuinen.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 01.06.2017  |  Timo Cantell

Luovan luokan noususta urbaaniin kriisiin

Yhdysvaltalainen kaupunkikehittäjä Richard Florida herätteli viisitoista vuotta sitten kaupungit ympäri maailman havaitsemaan ”luovan luokan” tuomat mahdollisuudet taloudellisen menestyksen kannalta. Viimeisimmässä teoksessaan Florida julistaa pessimistisempää viestiä uudesta urbaanista kriisistä, joka liittyy kaupunkien sisäiseen eriytymiseen.

Lue lisää ›