Kvartti 4/2017 15.12.2017  |  Tuuli Toivonen, Maria Salonen, Ainokaisa Tarnanen, Elias Willberg

Missä Helsingissä pyöräillään?

Urheilusovellusaineisto apuna pyöräilyn alueellisten ja ajallisten rakenteiden ymmärtämisessä

Asuinalueet

Uudenlaiset aineistolähteet täydentävät käsitystämme siitä, missä ja milloin ihmiset liikkuvat kaupungissa. Tässä artikkelissa on hyödynnetty Strava-urheilusovelluksen keräämää dataa Helsingissä tapahtuvasta pyöräilystä. Tulokset kertovat pyöräilijävirtojen reiteistä ja muun muassa siitä, miten infrastruktuurin muutokset vaikuttavat reitteihin.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2017 15.12.2017  |  Oskari Harjunen

Länsimetron tuomat vaikutukset on jo ennakoitu asuntomarkkinoilla

Asuinalueet

Uusi metrolinja on vaikuttanut asuntomarkkinoihin tämän asemien naapurustoissa jo vuosia. Tutkimuksen mukaan länsimetro on nostanut asuntojen hintoja noin neljä prosenttia uusien asemien välittömässä läheisyydessä, missä metron aiheuttama säästö matka-ajoissa on ilmeisin.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2017 15.12.2017  |  Teemu Vass

Pitääkö lähiöistä olla huolissaan?

HyvinvointiAsuinalueet

Mihin asioihin kaupungin kannattaisi tutkijoiden mielestä panostaa, että Helsingin lähiöillä olisi hyvät mahdollisuudet pärjätä myös jatkossa? Lähiöiden tilanteeseen paneutuneet tutkijat keskustelevat tässä artikkelissa siitä, miltä lähiöiden asema näyttää tänä päivänä ja millaista tulevaisuutta lähiöille on odotettavissa.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2017 15.12.2017  |  Ari Jaakola, Elisa Pulkkinen

Asuntotuotannon rooli Helsingin viimeaikaisessa väestökehityksessä

RakentaminenAsuinalueet

Helsingin väestönkasvu on ollut 2010-luvulla selvästi nopeampaa kuin edellisellä vuosikymmenellä. Myös asuntotuotanto on vilkastunut viime vuosina selvästi. Artikkelissa tarkastellaan asuntotuotannon ja väestönkehityksen suhdetta, sekä kuvataan, miten Helsingin väestönkasvu jakautuu uudisasuntojen ja jo olemassa olleen asuntokannan kesken. Lisäksi tarkastellaan, miten uudistuotanto näkyy alueellisessa väestönkehityksessä.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2017 15.12.2017  |  Teemu Vass, Katja Vilkama

Kaupunginosien eriytymistä pitää seurata, mutta mittareihin on syytä suhtautua kriittisesti

HyvinvointiAsuinalueet

Olisi virhe tarkastella kaupunginosien eriytymistä ja väestön eriarvoistumista pelkästään ongelmallisiksi koettujen asuinalueiden kautta, varoittavat kansainväliset tutkijat. Erilaistumisen dynamiikka kattaa koko kaupunkiseudun. Alueiden lisäksi on kohdistettava katse myös yksilöihin ja heidän elämänkaariinsa.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2017 15.12.2017  |  Tea Lönnroth

Kaupungin asuntotonttien vuokraus Helsingissä

AsuminenAsuinalueet

Hyvin saavutettavissa olevaa tonttimaata on Helsingissä rajallisesti tarjolla, joten hyvä saavutettavuus pääomittuu maan arvoon. Keskustan läheisyydessä sijaitsevat kaupungin vuokraamat tontit ovat tutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia kalliimpia kuin noin 35 minuutin joukkoliikenteellisellä keskustaetäisyydellä sijaitsevat tontit.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2017 14.12.2017  |  Netta Mäki

Segregaation ja alueiden ominaisuuksien vaikutukset yksilöiden terveyteen

TerveysAsuinalueet

Terveyden ja sairastavuuden erot kaupungin asuinalueiden välillä selittyvät suurimmalta osin alueiden asukkaiden yksilöllisillä eroilla. Tutkimusten mukaan kuitenkin erityisesti alueen sosioekonomisilla piirteillä näyttäisi olevan hienoinen vaikutus asukkaiden terveyteen ja kuolleisuuteen yksilöiden ominaisuuksien yli.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2017 14.12.2017  |  Timo Cantell

Pääkirjoitus 4/2017

KaupunkitietoAsuinalueet

Kaikkia kaupunkeja kiinnostaa niiden eri alueiden tilanne ja kehittyminen. Myös Helsinki tarvitsee tietoa alueidensa asukasrakenteesta, asukkaiden terveydestä, taloudellisesta tilanteesta, viheralueista, turvallisuudesta ja maineesta. Alueiden tilanne voi muuttuakin, vaikkapa uusien liikenneyhteyksien tai rakentamisen myötä. Tämä Kvartti-lehti esittelee näkökohtia kaupunginosien ja kaupunkirakenteen tarkasteluun.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2017 14.12.2017  |  Matti Autio

Kaupunginosien Facebook-ryhmät synnyttävät yhteisöhenkeä ja sosiaalista kontrollia

OsallistuminenAsuinalueet

Helsinkiläiset ovat liittyneet sankoin joukoin Facebookin kaupunginosaryhmiin. Ryhmistä löydetään ratkaisuja arjen pulmiin, ja niissä myös puidaan alueilla havaittuja järjestyshäiriöitä ja muita ongelmia.

Lue lisää ›
Artikkeli 24.11.2017  |  Pekka Mustonen

Syyskuun matkailuluvuissa näkyvät koripalloturistit ja kotimainen kasvu

KaupunkivertailutMatkailu

Matkailijoiden yöpymiset Helsingissä jatkoivat syyskuussa kasvuaan. Kotimaisten kävijöiden yöpymiset palasivat kesän hieman hiljaisemman jakson jälkeen taas kaksinumeroiseen nousuun, mikä siivitti kokonaiskasvun jopa 16 prosenttiin.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 23.11.2017  |  Vesa Keskinen

Iloisia vastaajia – uusia tutkimusaineiston keruumenetelmiä kokeilemassa

Vastaamishalukkuus kyselytutkimuksiin on laskenut kymmenessä vuodessa radikaalisti. Ratkaisu ongelmaan voi löytyä ainakin osittain uusista aineistolähteistä ja aineistonkeruutavoista, joissa hyödynnetään usein digitaalista viestintäteknologiaa.

Lue lisää ›
Artikkeli 08.11.2017  |  Pekka Mustonen

Helsingin matkailussa koettiin ennätyksellisen vilkas kesä

KaupunkivertailutMatkailu

Ulkomaisten yöpymisten prosentuaalinen kasvu oli Helsingissä tänä kesänä lähes tuplasti nopeampaa kuin verrokkikaupunki Tukholmassa. Elokuussa yöpymiset kasvoivat 11 % vuoden takaisesta, ja tämä kasvu oli pelkästään ulkomaisten yöpymisten ansiota. Ulkomaiset yöpymiset kasvoivat peräti 19 % samalla kun kotimaiset yöpymiset laskivat pari prosenttia.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 08.11.2017  |  Pekka Mustonen

Kaupungin vetovoima matkailukohteena on monien asioiden summa

Helsinkiin suuntautuvassa matkailussa näyttää olevan käynnissä jonkinlainen murros: tilastoissa ollaan nousemassa uudelle tasolle. Helsinki haluaakin olla strategiansa mukaisesti entistä vetovoimaisempi kaupunki myös matkailijoille. Tässä onnistuminen vaatii ymmärrystä matkailun ilmiöiden ja kehityssuuntien erityispiirteistä, sekä myönteisistä että kielteisistä.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Veera Moll

Korttelikaupungista lähiömetsiin

LapsetAsuinalueetKaupunkihistoria

Vaikka suomalaislapset liikkuvat vielä kansainvälisesti verrattuna vapaasti, on täälläkin osoitettu liikkumisen vähentyneen viime vuosikymmeninä. Artikkelissa tarkastellaan Helsinkiä 1940-luvulta tähän päivään ja pohditaan muuttuvan kaupungin vaikutusta lasten omaehtoiseen liikkumiseen.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Anna-Maija Castrén, Vaula Tuomaala

Kuka kuuluu vauvan perheeseen?

LapsetVäestö

Vastasyntyneiden perhesuhteita Helsingissä selvittäneessä tutkimuksessa havaittiin, että äidit nimeävät vauvan perheenjäseniksi useita kotitalouden ulkopuolisia ihmisiä, kun vauvan syntyessä äiti ei ole avioliitossa. Yleisimmin vastasyntyneen perheenjäseninä pidetään vanhempien ohella isovanhempia, mutta myös äidin sisaruksia tai ystäviä luetaan melko usein vauvan perheeseen.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Sanna Ranto, Maria Valaste, Anita Haataja, Hanna Ahlgren-Leinvuo

Helsinkiläisperheiden lastenhoitoratkaisuista uutta tietoa

LapsetHyvinvointiKoulutus

Helsingin kaupungin ja Kelan yhteistutkimushankkeen Lastenhoitojärjestelyt helsinkiläisissä lapsiperheissä 2010-luvulla (HELA) aineisto on saatu kerättyä ja ensimmäiset tulokset julkaistaan syksyllä 2017.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Petteri Räisänen

Lasten osallistumisessa taidekasvatushankkeisiin isoja eroja koulujen ja alueiden kesken

LapsetKoulutusKaupunkikulttuuri

Alakoululaisten osallistuminen Helsingin kaupunkikonsernin taidelaitosten järjestämiin taidekasvatushankkeisiin on aktiivista. Yhdeksän kymmenestä peruskoulusta oli sellaisia, joissa ainakin yksi luokka osallistui vähintään yhteen taidekasvatushankkeeseen tässä artikkelissa tarkastellulla ajanjaksolla.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Johanna Lammi-Taskula, Johanna Hietamäki

Yksivuotiaiden vanhemmat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen

LapsetHyvinvointiKoulutus

Helsingissä on kerätty tietoa yksivuotiaiden lasten vanhemmilta lastenhoidon ratkaisuista sekä monista lapsen ja perheen hyvinvoinnin ulottuvuuksista. Tulokset kertovat perheiden moninaisuudesta ja vanhempien taustan merkityksestä. Muun muassa matalammin koulutetuilla vanhemmilla ja heidän lapsillaan näyttäisi olevan tarvetta tukeen varhaiskasvatuksessa ja muissa palveluissa.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Maria Valaste, Anita Haataja

Laskelmatyökaluilla voidaan tunnistaa lapsiperheiden kannustinloukkuja

LapsetHyvinvointi

Artikkelissa havainnollistetaan esimerkkilaskelmien avulla sitä, miten tulosidonnaiset päivähoitomaksut muuttuvat ja vaikuttavat perheen käytettävissä oleviin tuloihin. Erityisesti yksinhuoltajaperheiden osalta laskelmilla voitiin paikantaa mahdollisia kannustinloukkuja.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Stina Högnabba

Helsinki on panostanut lasten hyvinvointia koskevan tiedon tuotantoon

LapsetHyvinvointi

Kuusitoista prosenttia Helsingin asukkaista on lapsia, ja alle 18-vuotiaiden lasten määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä 122 000 lapseen. Helsingin kasvava lapsimäärä ennustaa myös palvelujen kysynnän kasvua. Hyvien palvelujen suunnittelua varten tarvitaan väestötietojen lisäksi tietoa lasten hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2017 02.11.2017  |  Timo Cantell

Pääkirjoitus 3/2017

KaupunkitietoLapset

Tehdäänpä pieni karttaharjoitus. Jos Helsingin rautatieasemalta piirtää kehän 15 kilometrin säteellä Vuosaaren rannasta kohti Lauttasaaren kärkeä lännessä – pysytellen kuitenkin Helsingin rajojen puitteissa – niin tämän kaaren sisälle mahtuu yli 100 000 alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta.

Lue lisää ›