Kvartti 3/2016 11.10.2016  |  Pasi Mäenpää, Maija Faehnle

Kaupunkiaktivismi voimavarana

OsallistuminenDemokratiaKaupunkikulttuuri

Helsingin ja lähikaupunkien kansalaisyhteiskunnan kentällä on tapahtumassa merkittävä yhteiskunnallinen murros. Internetin ja sosiaalisen median myötä muuttuva sekä verkostoihin ja vertaistuotantoon perustuva toiminta ja uudet toimijuudet muuttavat kansalaisyhteiskuntaa ja sen kautta kaupunkeja sekä niiden suunnittelua ja kehittämistä.

Lue lisää ›
Artikkeli 12.10.2016  |  Vesa Keskinen

Helsinkiläisten humalajuominen entistä harvinaisempaa

TurvallisuusHyvinvointiAsuinalueet

Turvallisuuskyselyn vastaajista 27 prosenttia kertoi juovansa itsensä vähintään kerran kuussa humalaan. Tämä oli vähemmän kuin aikaisemmissa kyselyissä. Samalla humalajuomista välttävien henkilöiden osuus oli noussut.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 11.10.2016  |  Veikko Eranti

Mikä rakentamisessa rassaa? NIMBY-ilmiö ja kaavoittaminen Helsingissä

RakentaminenOsallistuminenDemokratiaAsuinalueet

Varhaisemmassa tutkimuksessa NIMBY-ilmiötä kuvattiin usein puhtaan negatiivisena asiana, "sairautena" tai itsekkyytenä. Ilmiötä pitää kuitenkin tarkastella laajemmalla perspektiivillä. NIMBY-konfliktit ja niihin liittyvä keskustelu kaavoituksesta ovat osa nykyistä osallistumisjärjestelmää: pikemminkin sen tavoite kuin sen ongelma.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 11.10.2016  |  Pekka Mustonen, Taru Lindblom

Kulttuuriosallistuminen ja kulttuurimuodoista pitäminen Helsingissä

OsallistuminenKaupunkikulttuuri

Helsinkiläisten kulttuuriosallistumista on tutkittu verraten vähän. Suosituimmat kulttuurimuodot, niin niihin osallistumisen kuin niistä pitämisen näkökulmasta, edustivat kaikki matalan kynnyksen kulttuuria.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 11.10.2016  |  Petteri Räisänen, Reetta Sariola

Taiteen perusopetukseen osallistuminen Helsingissä

NuoretAsuinalueetKoulutus

Taiteen perusopetus tavoitti noin 16 prosenttia Helsingin 0–19-vuotiaista vuonna 2014. Taiteen perusopetuksen opetustarjonnassa ja oppilaaksi hakeutumisessa ilmenee suuria eroja Helsingin sisällä. Jatkossa keskeisiä kehittämiskohteita ovat palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä resursointi.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 07.10.2016  |  Pekka Mustonen, Taru Lindblom

Helsinkiläiset myönteisiä vertaiskaupalle

OsallistuminenKaupunkikulttuuri

Ravintolapäivän ja Siivouspäivän kaltaiset yhteisölliset kulutuskarnevaalit ovat ponnistaneet myös maailmanlaajuiseen suosioon ja liittäneet suomalaisetkin täten alati kasvavan jakamistalouden piiriin. Tässä artikkelissa tarkastellaan helsinkiläisten asenteita vertaisten välillä tapahtuvaa taloudellista vaihdantaa kohtaan.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 07.10.2016  |  Timo Cantell

Kvartti 3/2016: Pääkirjoitus

OsallistuminenKaupunkikulttuuri

Tämä Kvartti-lehti esittelee osallisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita. Kaupunkilaiset ovat yhä aktiivisempia toimijoita, ja nykyiset teknologiset apuvälineet mahdollistavat entistä paremmin osallistumisen kansalaiskeskusteluun esimerkiksi kaupungin toiminnasta ja palveluista.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 07.10.2016  |  Jenni Kuoppa

Miksi käveltävyyden mittarit eivät riitä?

RakentaminenOsallistuminenAsuinalueet

Kävelemisen edistämisestä on tullut ajankohtainen ja tärkeä politiikka- ja suunnittelutavoite. Helsingissä kaupunkirakenteen tiivistäminen, kantakaupungin laajentaminen ja keskustamaisen rakenteen ulottaminen myös esikaupunkikeskuksiin nostavat käveltävyyden kehittämisen tärkeäksi osaksi tulevia suunnitteluratkaisuja.

Lue lisää ›
Artikkeli 06.10.2016  |  Katariina Saarela

Uutinen: Myllypuron uutta kampusta luodaan yhteiskehittämisen keinoin

OsallistuminenAsuinalueetKoulutus

Helsingin kaupunki ja Metropolia kehittävät tulevaa Myllypuron kampusta kaikkien alueen toimijoiden kesken yhteistyössä, ja mukana ovat niin opiskelijat, työntekijät, alueen asukkaat kuin liike-elämäkin.

Lue lisää ›
Artikkeli 06.10.2016  |  Teemu Vass

Osallisuus on muutakin kuin puistojuhlaa

OsallistuminenDemokratiaAsuinalueet

Kaupunkielämään kuuluu, että asukkaat ovat usein asioista eri mieltä ja ihmisillä on erilaisia intressejä. Demokraattisen päätöksenteon auttamiseksi ristiriidat kannattaa tehdä näkyviksi ja viedä poliittisten päättäjien eteen, sanoo Helsingin uuden osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelua vetävä Tommi Laitio.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 06.10.2016  |  Vesa Keskinen

Julkisia ja yksityisiä tiloja

Hyvinvointi

Kävelylenkkeily osoittautui ehdottomasti yleisimmäksi liikunnan muodoksi, kun helsinkiläisiltä kysyttiin tuoreessa kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa heidän liikuntatottumuksistaan. Pyöräilyä ja luonnossa liikkumista harrasti joka toinen vastaaja. Myös uinti, kuntosalilla käynti ja jumppa olivat suosittuja.

Lue lisää ›
Artikkeli 06.10.2016  |  Anna Idström

Sosiaalinen media, teknologia ja demokratiakehitys

OsallistuminenDemokratia

Demokratiasta ja osallisuudesta käytävässä nykykeskustelussa yhtenä trendinä ovat sosiaalisen median ja teknologian yleisen kehittymisen tarjoamat vaikutusmahdollisuudet. Nämä voivat synnyttää uudentyyppistä lähidemokraattista yhteisöllisyyttä ja käytännön kansalaisaktiivisuutta oman elinympäristön parantamiseksi.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 27.09.2016  |  Pekka Mustonen

Keskustaan jäävät lapsiperheet ovat eri asia kuin uusille asuinalueille muuttajat

Ovatko urbaanien lapsiperheiden asumistarpeet todella muuttuneet, pohtii erikoistutkija Pekka Mustonen.

Lue lisää ›
Artikkeli 21.09.2016  |  Eija Laihinen

Poliisin näkyvyyttä katukuvassa pidetään tärkeänä edellisvuosien tapaan

Turvallisuus

Helsinkiläiset pitivät tärkeimpänä poliisin palveluna hälytyspartion nopeaa saapumista. Kaupunkilaisilta kysyttiin poliisin palvelujen tärkeydestä Helsingin kaupungin ja poliisin toteuttamassa turvallisuustutkimuksessa.

Lue lisää ›
Artikkeli 13.09.2016  |  Vesa Keskinen

Tyytyväisyys asuinalueeseen syntyy turvallisuudesta ja naapurisuhteista

TurvallisuusHyvinvointiAsuinalueet

Helsingin turvallisuustutkimuksessa kysyttiin kaupunkilaisilta, kuinka tyytyväisiä he ovat omaan asuinalueeseensa, sekä sitä, paljonko he pitävät yhteyttä naapureihin ja tuttuihin.

Lue lisää ›
Artikkeli 07.09.2016  |  Jaakko Ikonen

Turvallisuuskyselyn avovastauksissa esiintyi huolta pakolaistilanteesta

TurvallisuusMaahanmuutto

Uusimmassa Helsingin turvallisuustutkimuksessa annettiin vastaajille mahdollisuus kertoa ajatuksiaan tutkimuksen aihepiireistä avovastauksissa. Tässä kirjoituksessa käsitellään vastaajien avovastauksissa esiin nousseita maahanmuuttoon liittyviä kommentteja.

Lue lisää ›
Artikkeli 17.08.2016  |  Eija Laihinen

Päihde- ja mielenterveyspalvelut koetaan merkittävinä kaupungin turvallisuudelle ja viihtyisyydelle

TurvallisuusHyvinvointi

Helsingin turvallisuuskyselyssä kysyttiin vastaajien näkemyksiä siitä, missä määrin tietyt toimenpiteet parantaisivat Helsingin turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 17.08.2016  |  Anu Yijälä, Tuuli Anna Mähönen

Kohtaamiset kompassina uudessa kotimaassa

Inkerinsuomalaisilla paluumuuttajilla on ollut tullessaan myönteiset asenteet, jotka parhaimmillaan ruokkivat odotusten toteutumista ja ylittymistäkin. Rohkaisevat kohtaamiset enemmistösuomalaisten kanssa ovat tärkeitä paitsi muuttajien itsensä, myös koko yhteiskunnan kannalta.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 02.08.2016  |  Katariina Saarela

Hollannin kampuskehittämisen kokemukset Myllypuron käyttöön

Joukko Helsingin kaupungin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kampuskehittäjiä kokoontui kesän alussa jakamaan Alankomaihin tehdyn opintomatkan oppeja ja havaintoja. Näitä kokemuksia hyödynnetään Metropolian tulevan Myllypuron kampuksen kehittämisessä.

Lue lisää ›
Artikkeli 20.06.2016  |  Eija Laihinen

Turvallisuustutkimukset meillä ja muualla

KaupunkivertailutTurvallisuus

Kaupunkilaisten turvallisuutta tutkitaan säännöllisesti myös muissa Pohjoismaiden pääkaupungeissa. Tutkimusten toteuttamisessa ja tulosten raportoinnissa on kuitenkin eroja kaupunkien välillä.

Lue lisää ›
Artikkeli 20.06.2016  |  Vesa Keskinen

Katukuvan ilmiöistä häiritsevimpänä koetaan ihmisten sekava käytös

Turvallisuus

Helsingin turvallisuustutkimuksessa selvitettiin tällä kertaa myös sitä, mitkä ilmiöt kaupunkilaisia häiritsevät katukuvassa eniten.

Lue lisää ›