Artikkeli 20.10.2017  |  Stina Högnabba

Netinkäyttö pysyy useimmilla lapsilla ja nuorilla hallinnassa

Kouluterveyskysely 2017

LapsetNuoret

Suurin osa lapsista ja nuorista hallitsee omasta mielestään netinkäyttöään. Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan Helsingissä on kuitenkin iso joukko nuoria jotka ovat yrittäneet vähentää netinkäyttöä onnistumatta siinä. Artikkeli on osa sarjaa, jossa käsitellään helsinkiläisten lasten ja nuorten vastauksia valtakunnalliseen Kouluterveyskyselyyn.

Lue lisää ›
Artikkeli 21.09.2017  |  Pekka Mustonen

Kiina vauhditti heinäkuun ennätyksellisiä matkailulukuja

Matkailu

Heinäkuu on perinteisesti ollut suomalaisille tärkein lomakuukausi. Silti sekä kotimaiset että ulkomaiset yöpymiset Helsingissä kohosivat tämän vuoden heinäkuussa uusiin ennätyslukuihin. Kiinalaiset matkailijat jatkavat nousuaan pääkaupungin yöpymistilastossa.

Lue lisää ›
Artikkeli 14.09.2017  |  Pekka Valkama

Alueellistamista paikallisuuden tarpeisiin

Kaupunkitieto

Kuntapalvelujen alueellistamistoimilla on pitkä historia. Kunnat ovat yhdistäneet voimavarojaan ja luoneet uusia alueellisia palveluja samankaltaisista institutionaalisista lähtökohdista käsin. Suunniteltu maakunta- ja soteuudistus on kuitenkin nyt ottamassa kamppailuvoiton lokalistisista voimista.

Lue lisää ›
Artikkeli 23.08.2017  |  Pekka Mustonen

Alkuvuosi oli Helsingin matkailussa viime vuosien vilkkaimpia

Matkailu

Kesä on Helsingissä matkailun pääsesonki, ja näyttää siltä, että tänä vuonna ylletään uusiin ennätyksiin. Kirjoituksessa tarkastellaan Helsingin matkailutilastoja tämän vuoden kesäkuun osalta ja luodaan lisäksi katsaus vuoden koko ensimmäisen puoliskon tilanteeseen.

Lue lisää ›
Artikkeli 14.07.2017  |  Pekka Mustonen

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Helsingissä myös selvästi kasvussa

Matkailu

Kiinalaisten, japanilaisten ja venäläisten matkailijoiden virta Helsinkiin on kasvanut nopeasti, mutta myös muissa ryhmissä on näkynyt hyvää kehitystä. Lisäksi kotimainen matkailu Helsinkiin kasvaa. Kirjoitussarjan uusimmassa osassa tarkastellaan toukokuun matkailutilastoja.

Lue lisää ›
Artikkeli 16.06.2017  |  Pekka Mustonen

Huhtikuu antaa aavistuksen vilkkaasta matkailukesästä

KaupunkivertailutMatkailu

Yöpymisten kasvu jatkui edellisten kuukausien tapaan myös huhtikuussa. Erityisen merkittävää kasvu oli ulkomaisissa yöpymisissä (21 %) ja toisaalta lomamatkoihin liittyvissä yöpymisissä (25 %).

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 13.06.2017  |  Vesa Keskinen

Koirat Helsingissä - joka neljännellä koiranomistajalla on kaksi koiraa

Helsingissä on tällä hetkellä arviolta 30 000 koiraa. Koirien määrä Helsingissä on noussut suhteellisesti jopa kaupungin väkiluvun kasvua nopeammin. Joka neljännellä koiranomistajataloudella onkin kaksi koiraa. Suosituin rotukoira on labradorinnoutaja, joskin koirista vielä huomattavasti useampi on sekarotuinen.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 01.06.2017  |  Timo Cantell

Luovan luokan noususta urbaaniin kriisiin

Yhdysvaltalainen kaupunkikehittäjä Richard Florida herätteli viisitoista vuotta sitten kaupungit ympäri maailman havaitsemaan ”luovan luokan” tuomat mahdollisuudet taloudellisen menestyksen kannalta. Viimeisimmässä teoksessaan Florida julistaa pessimistisempää viestiä uudesta urbaanista kriisistä, joka liittyy kaupunkien sisäiseen eriytymiseen.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 31.05.2017  |  Pasi Saukkonen

Kaupunkitiedosta eväitä monikulttuurisuuden ymmärtämiseen Amsterdamissa

Amsterdamissa seurataan monikulttuurisuuden jatkuvaa monimuotoistumista ja mietitään, mitä aiheeseen liittyen oikeastaan pitäisi tutkia ja millä välineillä. Olennaista on, että tiedon tarvitsijat osaisivat esittää tiedon tuottajille mahdollisimman hyviä ja täsmällisiä kysymyksiä.

Lue lisää ›
Artikkeli 30.05.2017  |  Netta Mäki

Helsinkiläisten kuolleisuus muuta maata korkeammalla tasolla

VäestöHyvinvointi

Työikäisen väestön ikävakioitu kuolleisuus on Helsingissä noin 15 prosenttia korkeampaa kuin muualla Suomessa. Sairastavuusindeksien mukaan helsinkiläisten sairastavuus on kuitenkin muuta maata vähäisempää. Tämän ristiriidan taustalla on monia mahdollisia syitä, muun muassa sairastavuusindeksien kokoamistavat ja Helsingin väestön polarisoituminen.

Lue lisää ›
Artikkeli 30.05.2017  |  Pasi Mäenpää, Maija Faehnle

Kaupunkiaktivismi - ratkaisuja itseorganisoituvan kaupunkiyhteisön hallintaan

OsallistuminenDemokratia

Kaupunki on kaupunkilaisten muodostama yhteisö, jonka elämää ja edistystä kaupunginhallinto palvelee. Tässä artikkelissa paikannetaan kohtia, joihin metropolialueen kaupunkien hallinnon kannattaa paneutua mukautuakseen järkevästi itseorganisoituvien kaupunkiaktivistien uudistamaan kaupunkiyhteisöön.

Lue lisää ›
Artikkeli 24.05.2017  |  Jenni Neuvonen

Tsörataaks busal vai hypätääks dösään?

NuoretKaupunkihistoriaKaupunkikulttuuri

Sporalla skujaavat kaiken ikäiset helsinkiläiset, mutta skurua nuoriso ei tunne. Vanhempi polvi tsöraa busalla, kun taas nuoremmat käyttävät dösää. Metro sen sijaan odottaa vielä vakiintunutta slanginimitystään.

Lue lisää ›
Artikkeli 24.05.2017  |  Tamás Lahdelma

Toimipaikkojen läheisyys ja työvoimavirtojen verkostot pääkaupunkiseudulla

TyömarkkinatAsuinalueetAluetalous

Maantieteellisesti läheisemmät toimipaikat muodostavat vahvempia ja tiheämpiä työvoimavirtaverkostoja kaupunkialueen sisällä, ja työpaikanvaihdosten kautta tapahtuva verkostoituminen on puolestaan yhteydessä toimipaikkojen korkeampaan tuottavuustasoon.

Lue lisää ›
Artikkeli 24.05.2017  |  Lukas Behrend

HafenCity Hamburg - uusia kaupunkimaisemia entisille satama-alueille

KaupunkivertailutRakentaminenAsuinalueetAluetalous

Väestön ja talouskehityksen keskittyminen kaupunkialueille on saanut uusia dynaamisia muotoja kaikissa maanosissa. Niissä länsimaisissa kaupungeissa, jotka eivät halua laajentua maaseutualueille, luodaan nyt uutta kaupunkitilaa muuttamalla teollisuusalueita asuinalueiksi sekä rakentamalla uutta vanhan lomaan.

Lue lisää ›
Artikkeli 23.05.2017  |  Timo Cantell

Pääkirjoitus 2/2017

Kaupunkitieto

Kaupunkielämän kirjo on laaja, joten sen tavoittaminen edellyttää tutkijoilta monipuolisia tarkastelutapoja. Sekä aineistojen että erilaisten menetelmien löytäminen vaatii asiantuntijoilta valveutuneisuutta ja joskus hieman luovuuttakin.

Lue lisää ›
Artikkeli 23.05.2017  |  Johanna Lilius

Kulttuuria ja taidetta lähiöön - alueellinen kulttuurityö erityisesti maahanmuuttajien näkökulmasta

HyvinvointiAsuinalueetMaahanmuuttoKaupunkikulttuuri

Tässä artikkelissa tarkastellaan kulttuuria esikaupunkialueella. Artikkeli pohjaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan Aalto-yliopistossa toteutettuun Artsu-projektiin, jossa tutkittiin kulttuurin merkitystä asuinalueiden kehittämisessä sekä seurattiin ja arvioitiin Suomen Kansallisteatterin Helsingin Kontulassa toteutettua yleisötyötä.

Lue lisää ›
Artikkeli 23.05.2017  |  Olli Voutilainen

Kööpenhamina - kaupunkisuunnittelun pieni mestariteos

KaupunkivertailutAsuinalueetKaupunkihistoria

Tanskan pääkaupungissa on maailman kenties parhaat pyörätiet, hyvin säilynyt historiallinen rakennuskanta ja viehättävä kävelykatujen verkosto. Nykyinen kukoistus on tulosta taitavasta ja pitkäjänteisestä kaupunkisuunnittelusta mutta myös ylenpalttisen suunnittelun välttämisestä. Kööpenhaminassa on aikojen saatossa ymmärretty, että hyvä kaupunki syntyy myös itsestään.

Lue lisää ›
Artikkeli 19.05.2017  |  Pekka Mustonen

Matkailijoiden yöpymiset Helsingissä kääntyneet lupaavaan kasvuun

Kaupunkitieto

Esimerkiksi venäläisten yöpymiset, jotka olivat viimeisen muutaman vuoden aikana pudonneet puoleen, ovat taas aivan viime aikoina hieman kasvaneet. Artikkeli jatkaa Helsingin kuukausittaisia matkailutilastoja analysoivaa kirjoitussarjaa, ja vuorossa ovat nyt maaliskuun matkailutilastot.

Lue lisää ›
Artikkeli 12.05.2017  |  Minna Salorinne, Sanna Ranto

Lapsiperheiden vanhempien työllisyys Helsingissä

TyömarkkinatHyvinvointi

Lapsiperheiden vanhempien työllisyysaste on Helsingissä keskimäärin korkeampi kuin muun väestön. Tietyillä ryhmillä työllisyystilanne on kuitenkin vaikeutunut: etenkin monilapsisten perheiden äideillä sekä päivähoitoikäisten lasten yksinhuoltajilla on ongelmia työelämään pääsyssä. Koulutuksella on selkeä yhteys lapsiperheiden työllisyystilanteeseen.

Lue lisää ›
Artikkeli 21.04.2017  |  Pekka Mustonen

Kiinalaisten matkailijoiden yöpymiset kasvussa - mitä ilmiö merkitsee Helsingissä?

Kaupunkitieto

Kiinalaisten pääkaupunkiseudun kesäyöpymisistä puolet tapahtuu muualla kuin Helsingissä, mikä tietenkin johtuu suurimmaksi osaksi vaihtomatkustajista, jotka jäävät yöpymään Vantaalle. Helsinkiinkin heitä mahtuisi, sillä ainakin tilastoidun hotellikapasiteetin perusteella tilaa olisi.

Lue lisää ›
Artikkeli 13.04.2017  |  Pekka Mustonen

Kurkistuksia matkailutilastojen taakse – tammikuu 2017

Kaupunkitieto

Matkailua tilastoidaan paljon: jokainen kaupunki tai maa on kiinnostunut matkailuluvuista ja haluaa yleensä niitä kasvattaa. Ongelmana tietojen hyödyntämisen näkökulmasta on usein niiden pintapuolisuus. Uudessa kirjoitussarjassa pureudutaan ilmiöihin tilastolukujen takana ja tarkastellaan Helsingin tilannetta myös suhteessa vertailukaupunkeihin.

Lue lisää ›