Artikkeli 13.09.2016  |  Vesa Keskinen

Tyytyväisyys asuinalueeseen syntyy turvallisuudesta ja naapurisuhteista

TurvallisuusHyvinvointiAsuinalueet

Helsingin turvallisuustutkimuksessa kysyttiin kaupunkilaisilta, kuinka tyytyväisiä he ovat omaan asuinalueeseensa, sekä sitä, paljonko he pitävät yhteyttä naapureihin ja tuttuihin.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 27.09.2016  |  Pekka Mustonen

Keskustaan jäävät lapsiperheet ovat eri asia kuin uusille asuinalueille muuttajat

Ovatko urbaanien lapsiperheiden asumistarpeet todella muuttuneet, pohtii erikoistutkija Pekka Mustonen.

Lue lisää ›
Artikkeli 21.09.2016  |  Eija Laihinen

Poliisin näkyvyyttä katukuvassa pidetään tärkeänä edellisvuosien tapaan

Turvallisuus

Helsinkiläiset pitivät tärkeimpänä poliisin palveluna hälytyspartion nopeaa saapumista. Kaupunkilaisilta kysyttiin poliisin palvelujen tärkeydestä Helsingin kaupungin ja poliisin toteuttamassa turvallisuustutkimuksessa.

Lue lisää ›
Artikkeli 07.09.2016  |  Jaakko Ikonen

Turvallisuuskyselyn avovastauksissa esiintyi huolta pakolaistilanteesta

TurvallisuusMaahanmuutto

Uusimmassa Helsingin turvallisuustutkimuksessa annettiin vastaajille mahdollisuus kertoa ajatuksiaan tutkimuksen aihepiireistä avovastauksissa. Tässä kirjoituksessa käsitellään vastaajien avovastauksissa esiin nousseita maahanmuuttoon liittyviä kommentteja.

Lue lisää ›
Artikkeli 17.08.2016  |  Eija Laihinen

Päihde- ja mielenterveyspalvelut koetaan merkittävinä kaupungin turvallisuudelle ja viihtyisyydelle

TurvallisuusHyvinvointi

Helsingin turvallisuuskyselyssä kysyttiin vastaajien näkemyksiä siitä, missä määrin tietyt toimenpiteet parantaisivat Helsingin turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 17.08.2016  |  Anu Yijälä, Tuuli Anna Mähönen

Kohtaamiset kompassina uudessa kotimaassa

Inkerinsuomalaisilla paluumuuttajilla on ollut tullessaan myönteiset asenteet, jotka parhaimmillaan ruokkivat odotusten toteutumista ja ylittymistäkin. Rohkaisevat kohtaamiset enemmistösuomalaisten kanssa ovat tärkeitä paitsi muuttajien itsensä, myös koko yhteiskunnan kannalta.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 02.08.2016  |  Katariina Saarela

Hollannin kampuskehittämisen kokemukset Myllypuron käyttöön

Joukko Helsingin kaupungin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kampuskehittäjiä kokoontui kesän alussa jakamaan Alankomaihin tehdyn opintomatkan oppeja ja havaintoja. Näitä kokemuksia hyödynnetään Metropolian tulevan Myllypuron kampuksen kehittämisessä.

Lue lisää ›
Artikkeli 20.06.2016  |  Eija Laihinen

Turvallisuustutkimukset meillä ja muualla

KaupunkivertailutTurvallisuus

Kaupunkilaisten turvallisuutta tutkitaan säännöllisesti myös muissa Pohjoismaiden pääkaupungeissa. Tutkimusten toteuttamisessa ja tulosten raportoinnissa on kuitenkin eroja kaupunkien välillä.

Lue lisää ›
Artikkeli 20.06.2016  |  Vesa Keskinen

Katukuvan ilmiöistä häiritsevimpänä koetaan ihmisten sekava käytös

Turvallisuus

Helsingin turvallisuustutkimuksessa selvitettiin tällä kertaa myös sitä, mitkä ilmiöt kaupunkilaisia häiritsevät katukuvassa eniten.

Lue lisää ›
Artikkeli 24.05.2016  |  Asta Manninen

Big data tuo uusia mahdollisuuksia tilastoviranomaisille

Kaupunkitieto

Big dataa voidaan hyödyntää jo nyt liikenteen, matkailun, ihmisten liikkuvuuden, asumisen ja työssäkäynnin, kulutuksen ja hintojen sekä maatalouden tilastojen laadinnassa.

Lue lisää ›
Artikkeli 18.05.2016  |  Vesa Keskinen, Katariina Kainulainen-D’Ambrosio , Eija Laihinen

Turvattomuuskokemuksissa paljon vaihtelua asuinalueiden välillä

TurvallisuusAsuinalueet

Helsinkiläiset kokevat turvallisuutensa omalla asuinalueellaan jokseenkin yhtä hyväksi kuin aiempina vuosina. Monilla asuinalueilla turvallisuustilanne on parantunut esimerkiksi uudisrakentamisen myötä.

Lue lisää ›
Artikkeli 18.05.2016  |  Katariina Kainulainen-D’Ambrosio

Asemien ja ostareiden lähistöllä koetaan eniten turvattomuutta

TurvallisuusAsuinalueet

Helsingin turvallisuustutkimuksessa pyydettiin vastaajia määrittämään, mitkä tarkemmat paikat herättävät turvattomuutta omalla asuinalueella.

Lue lisää ›
Kvartti 1/2016 13.05.2016  |  Timo Cantell

Kvartti 1/2016: Pääkirjoitus

AsuinalueetKaupunkikulttuuriAluetalous

Muistan elävästi, kun joitain vuosia sitten näin Pariisissa yhdessä kadunkulmassa musiikkiliikkeen, joka oli keskittynyt harppuihin. Pienehkö tila oli täynnä toinen toistaan kauniimpia instrumentteja. En ollut nähnyt vastaavaa aiemmin. Huomasin tarkkailevani suurkaupungin elämää, jossa erilaisten pientenkin alakulttuurien, erityisryhmien ja tarpeiden markkinat voivat kiteytyä näkyviksi solmukohdiksi.

Lue lisää ›
Kvartti 1/2016 02.05.2016  |  Jeremias Kortelainen

Nuorten asunnottomuus Helsingissä

NuoretHyvinvointiAsuminen

Nuorten asumisongelmat ovat jopa kaksinkertaistuneet vuosikymmenessä. Nuorten asunnottomuus jää usein piiloon, muun muassa koska kynnys majoittua tuttavien luona on matala. Onko kaverin sohvalla nukkumisesta tulossa normaali osa nuoruutta?

Lue lisää ›
Kvartti 1/2016 02.05.2016  |  Timo M. Kauppinen, Katja Vilkama

Maahanmuuttajien siirtyminen omistusasumiseen pääkaupunkiseudulla

AsuminenMaahanmuutto

Maahanmuuttajat etenevät vuokra-asumisesta omistusasumiseen hitaammin kuin kantaväestö. Sekä kantaväestöllä että maahanmuuttajilla omistusasuntoon muuttamista hidastaa taloudellinen tilanne, mutta maahanmuuttajilla tulotasolla on vähemmän yhteyttä siirtymisen nopeuteen.

Lue lisää ›
Kvartti 1/2016 29.04.2016  |  Asta Manninen

Mitä kansainväliset kaupunkivertailut kertovat Helsingistä?

KaupunkivertailutTyömarkkinatHyvinvointiAluetalous

Kaupunkivertailujen tulkinta vaatii aikaa ja runsaasti taustatietoa eri aloilta, mutta vertailuista voi oppia paljon. Artikkelissa tarkastellaan Helsingin sijoittumista kansainvälisissä vertailuissa useammasta näkökulmasta, kuten väestökehityksen, työn ja talouden sekä elintason ja elämänlaadun alueilla.

Lue lisää ›
Kvartti 1/2016 27.04.2016  |  Pekka Mustonen, Taru Lindblom

Kantakaupungissa asuu tyytyväisiä lapsiperheitä

VäestöHyvinvointiAsuminenAsuinalueet

Kaupunkikeskustoissa asuminen on viime vuosikymmenen aikana kasvattanut suosiotaan lapsiperheiden keskuudessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan helsinkiläisten pikkulapsiperheiden asumisvalintoja ja asumistyytyväisyyttä.

Lue lisää ›
Artikkeli 25.04.2016  |  Heikki Helin

Suurten kaupunkien menot vuonna 2015 tuloja suuremmat ja velan kasvu jatkui

KaupunkivertailutKuntatalous

Suomen suurinten kaupunkien tilinpäätökset olivat viime vuonna pelättyä parempia. Myönteisiä uutisia varjostaa se, että kaupungit ovat edelleen joutuneet ottamaan velkaa investointejaan varten.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 19.04.2016  |  Vilja Kamppila

Kaupungin työntekijät muotoilemassa Helsinkiä

Muotoilun avulla halutaan tehdä kaupungin toiminnasta käyttäjälähtöisempää ja tarjota asukkaille enemmän tilaisuuksia osallistua elinympäristönsä kehittämiseen. Miten kaupungin työntekijät mieltävät muotoilumenetelmien hyödyntämismahdollisuudet?

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 14.04.2016  |  Teemu Kemppainen

Kuinka rauhattomia asuinympäristöjä Helsingin seudun lähiöt ovat?

Asuinalueen rauhallisuus on keskeinen tekijä asumisviihtyvyyden kannalta. Rauhattomuus vaikuttaa kotitalouksien muuttopäätöksiin ja on usein myös alueen huonon maineen taustalla. Suomalaiset 1960- ja 1970-lukujen lähiöt ovat tässä suhteessa kiinnostava ja tärkeä tutkimuskohde. Kirjoituksessa esitellään laajan Helsingin seudulla tehdyn vertailevan tutkimuksen tuloksia.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 14.04.2016  |  Ari Niska

Harmaat pantterit rakennustelineillä - ikäihmisten ryhmärakennuttamisen haasteita

Helsinkiin on noussut viime vuosina ikääntyneiden ryhmärakennuttamishankkeiden tuloksena syntyneitä rakennuskohteita. Mistä ikäihmisten ryhmärakennuttamisessa on kysymys, kuka asunnon voi saada ja mikä saa ihmiset eläkeiän kynnyksellä ryhtymään paljon työtä vaativiin rakentamisponnistuksiin?

Lue lisää ›