Artikkeli 03.11.2016  |  Pekka Vuori

Virolaisten muuttoliike Helsingin seudulle hiipuu

VäestöTyömarkkinatMaahanmuutto

Helsingin seudun kasvusta enimmillään lähes 30 prosenttia tuli Virosta saadusta muuttovoitosta vielä neljä vuotta sitten. Sittemmin muuttoliike Virosta Helsingin seudulle on hiljentynyt.

Lue lisää ›
Artikkeli 28.11.2016  |  Vesa Keskinen, Eija Laihinen

Rikoksia ja onnettomuuksia pelätään entistä vähemmän

Turvallisuus

Helsinkiläiset ovat nyt vähemmän huolissaan rikoksien, onnettomuuksien tai tapaturmien uhriksi joutumisesta kuin aiemmissa turvallisuuskyselyissä. Huoli ei ole kuitenkaan vähentynyt kautta linjan. Naisten pelko seksuaalirikoksen uhriksi joutumisesta oli hieman kasvanut edelliseen, vuoden 2012 kyselyyn nähden.

Lue lisää ›
Artikkeli 28.11.2016  |  Vesa Keskinen, Eija Laihinen

Väkivalta ja väkivallalla uhkailu eivät ole yleistyneet Helsingissä

Turvallisuus

Helsinkiläisistä 20–29-vuotiaista miehistä noin joka viides kertoo kokeneensa väkivallalla uhkailua. Kokonaiskuvassa väkivaltakokemuksien yleisyys on pysynyt samalla tasolla edelliseen, kolmen vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 23.11.2016  |  Tero Lahti, Ilkka Niemi

Vuosaari, Itämeren tyttärentytär – 50 vuotta osana Helsinkiä

Vuosaari on nykyisin Helsingin suurin kaupunginosa sekä pinta-alaltaan että asukasluvultaan. Pitkään maalaismaisena säilyneessä kaupunginosassa alkoi tiivis rakentamisvaihe 1960-luvun puolivälissä. Väestöennusteen mukaan 40 000 asukkaan raja voi rikkoutua jo ensi vuosikymmenen lopulla.

Lue lisää ›
Artikkeli 31.10.2016  |  Vesa Keskinen, Eija Laihinen

Pyörävarkaudet ja autojen vahingoittamiset yleistä harmia Helsingissä

Turvallisuus

Lievät omaisuusrikokset koskettavat vuosittain joka viidettä helsinkiläistä. Turvallisuuskyselyn tulosten perusteella etenkin pyörävarkauksien kohteeksi joudutaan entistä useammin. Poliisin tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä on kuitenkin yleisesti ottaen vähentynyt.

Lue lisää ›
Artikkeli 12.10.2016  |  Vesa Keskinen

Helsinkiläisten humalajuominen entistä harvinaisempaa

TurvallisuusHyvinvointiAsuinalueet

Turvallisuuskyselyn vastaajista 27 prosenttia kertoi juovansa itsensä vähintään kerran kuussa humalaan. Tämä oli vähemmän kuin aikaisemmissa kyselyissä. Samalla humalajuomista välttävien henkilöiden osuus oli noussut.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 11.10.2016  |  Veikko Eranti

Mikä rakentamisessa rassaa? NIMBY-ilmiö ja kaavoittaminen Helsingissä

RakentaminenOsallistuminenDemokratiaAsuinalueet

Varhaisemmassa tutkimuksessa NIMBY-ilmiötä kuvattiin usein puhtaan negatiivisena asiana, "sairautena" tai itsekkyytenä. Ilmiötä pitää kuitenkin tarkastella laajemmalla perspektiivillä. NIMBY-konfliktit ja niihin liittyvä keskustelu kaavoituksesta ovat osa nykyistä osallistumisjärjestelmää: pikemminkin sen tavoite kuin sen ongelma.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 11.10.2016  |  Pekka Mustonen, Taru Lindblom

Kulttuuriosallistuminen ja kulttuurimuodoista pitäminen Helsingissä

OsallistuminenKaupunkikulttuuri

Helsinkiläisten kulttuuriosallistumista on tutkittu verraten vähän. Suosituimmat kulttuurimuodot, niin niihin osallistumisen kuin niistä pitämisen näkökulmasta, edustivat kaikki matalan kynnyksen kulttuuria.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 11.10.2016  |  Petteri Räisänen, Reetta Sariola

Taiteen perusopetukseen osallistuminen Helsingissä

NuoretAsuinalueetKoulutus

Taiteen perusopetus tavoitti noin 16 prosenttia Helsingin 0–19-vuotiaista vuonna 2014. Taiteen perusopetuksen opetustarjonnassa ja oppilaaksi hakeutumisessa ilmenee suuria eroja Helsingin sisällä. Jatkossa keskeisiä kehittämiskohteita ovat palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä resursointi.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 11.10.2016  |  Pasi Mäenpää, Maija Faehnle

Kaupunkiaktivismi voimavarana

OsallistuminenDemokratiaKaupunkikulttuuri

Helsingin ja lähikaupunkien kansalaisyhteiskunnan kentällä on tapahtumassa merkittävä yhteiskunnallinen murros. Internetin ja sosiaalisen median myötä muuttuva sekä verkostoihin ja vertaistuotantoon perustuva toiminta ja uudet toimijuudet muuttavat kansalaisyhteiskuntaa ja sen kautta kaupunkeja sekä niiden suunnittelua ja kehittämistä.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 07.10.2016  |  Pekka Mustonen, Taru Lindblom

Helsinkiläiset myönteisiä vertaiskaupalle

OsallistuminenKaupunkikulttuuri

Ravintolapäivän ja Siivouspäivän kaltaiset yhteisölliset kulutuskarnevaalit ovat ponnistaneet myös maailmanlaajuiseen suosioon ja liittäneet suomalaisetkin täten alati kasvavan jakamistalouden piiriin. Tässä artikkelissa tarkastellaan helsinkiläisten asenteita vertaisten välillä tapahtuvaa taloudellista vaihdantaa kohtaan.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 07.10.2016  |  Timo Cantell

Kvartti 3/2016: Pääkirjoitus

OsallistuminenKaupunkikulttuuri

Tämä Kvartti-lehti esittelee osallisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita. Kaupunkilaiset ovat yhä aktiivisempia toimijoita, ja nykyiset teknologiset apuvälineet mahdollistavat entistä paremmin osallistumisen kansalaiskeskusteluun esimerkiksi kaupungin toiminnasta ja palveluista.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 07.10.2016  |  Jenni Kuoppa

Miksi käveltävyyden mittarit eivät riitä?

RakentaminenOsallistuminenAsuinalueet

Kävelemisen edistämisestä on tullut ajankohtainen ja tärkeä politiikka- ja suunnittelutavoite. Helsingissä kaupunkirakenteen tiivistäminen, kantakaupungin laajentaminen ja keskustamaisen rakenteen ulottaminen myös esikaupunkikeskuksiin nostavat käveltävyyden kehittämisen tärkeäksi osaksi tulevia suunnitteluratkaisuja.

Lue lisää ›
Artikkeli 06.10.2016  |  Katariina Saarela

Uutinen: Myllypuron uutta kampusta luodaan yhteiskehittämisen keinoin

OsallistuminenAsuinalueetKoulutus

Helsingin kaupunki ja Metropolia kehittävät tulevaa Myllypuron kampusta kaikkien alueen toimijoiden kesken yhteistyössä, ja mukana ovat niin opiskelijat, työntekijät, alueen asukkaat kuin liike-elämäkin.

Lue lisää ›
Artikkeli 06.10.2016  |  Teemu Vass

Osallisuus on muutakin kuin puistojuhlaa

OsallistuminenDemokratiaAsuinalueet

Kaupunkielämään kuuluu, että asukkaat ovat usein asioista eri mieltä ja ihmisillä on erilaisia intressejä. Demokraattisen päätöksenteon auttamiseksi ristiriidat kannattaa tehdä näkyviksi ja viedä poliittisten päättäjien eteen, sanoo Helsingin uuden osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelua vetävä Tommi Laitio.

Lue lisää ›
Kvartti 3/2016 06.10.2016  |  Vesa Keskinen

Julkisia ja yksityisiä tiloja

Hyvinvointi

Kävelylenkkeily osoittautui ehdottomasti yleisimmäksi liikunnan muodoksi, kun helsinkiläisiltä kysyttiin tuoreessa kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa heidän liikuntatottumuksistaan. Pyöräilyä ja luonnossa liikkumista harrasti joka toinen vastaaja. Myös uinti, kuntosalilla käynti ja jumppa olivat suosittuja.

Lue lisää ›
Artikkeli 06.10.2016  |  Anna Idström

Sosiaalinen media, teknologia ja demokratiakehitys

OsallistuminenDemokratia

Demokratiasta ja osallisuudesta käytävässä nykykeskustelussa yhtenä trendinä ovat sosiaalisen median ja teknologian yleisen kehittymisen tarjoamat vaikutusmahdollisuudet. Nämä voivat synnyttää uudentyyppistä lähidemokraattista yhteisöllisyyttä ja käytännön kansalaisaktiivisuutta oman elinympäristön parantamiseksi.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 27.09.2016  |  Pekka Mustonen

Keskustaan jäävät lapsiperheet ovat eri asia kuin uusille asuinalueille muuttajat

Ovatko urbaanien lapsiperheiden asumistarpeet todella muuttuneet, pohtii erikoistutkija Pekka Mustonen.

Lue lisää ›
Artikkeli 21.09.2016  |  Eija Laihinen

Poliisin näkyvyyttä katukuvassa pidetään tärkeänä edellisvuosien tapaan

Turvallisuus

Helsinkiläiset pitivät tärkeimpänä poliisin palveluna hälytyspartion nopeaa saapumista. Kaupunkilaisilta kysyttiin poliisin palvelujen tärkeydestä Helsingin kaupungin ja poliisin toteuttamassa turvallisuustutkimuksessa.

Lue lisää ›
Artikkeli 13.09.2016  |  Vesa Keskinen

Tyytyväisyys asuinalueeseen syntyy turvallisuudesta ja naapurisuhteista

TurvallisuusHyvinvointiAsuinalueet

Helsingin turvallisuustutkimuksessa kysyttiin kaupunkilaisilta, kuinka tyytyväisiä he ovat omaan asuinalueeseensa, sekä sitä, paljonko he pitävät yhteyttä naapureihin ja tuttuihin.

Lue lisää ›
Artikkeli 07.09.2016  |  Jaakko Ikonen

Turvallisuuskyselyn avovastauksissa esiintyi huolta pakolaistilanteesta

TurvallisuusMaahanmuutto

Uusimmassa Helsingin turvallisuustutkimuksessa annettiin vastaajille mahdollisuus kertoa ajatuksiaan tutkimuksen aihepiireistä avovastauksissa. Tässä kirjoituksessa käsitellään vastaajien avovastauksissa esiin nousseita maahanmuuttoon liittyviä kommentteja.

Lue lisää ›