Artikkeli 12.05.2017  |  Minna Salorinne, Sanna Ranto

Lapsiperheiden vanhempien työllisyys Helsingissä

TyömarkkinatHyvinvointi

Lapsiperheiden vanhempien työllisyysaste on Helsingissä keskimäärin korkeampi kuin muun väestön. Tietyillä ryhmillä työllisyystilanne on kuitenkin vaikeutunut: etenkin monilapsisten perheiden äideillä sekä päivähoitoikäisten lasten yksinhuoltajilla on ongelmia työelämään pääsyssä. Koulutuksella on selkeä yhteys lapsiperheiden työllisyystilanteeseen.

Lue lisää ›
Artikkeli 24.05.2017  |  Jenni Neuvonen

Tsörataaks busal vai hypätääks dösään?

NuoretKaupunkihistoriaKaupunkikulttuuri

Sporalla skujaavat kaiken ikäiset helsinkiläiset, mutta skurua nuoriso ei tunne. Vanhempi polvi tsöraa busalla, kun taas nuoremmat käyttävät dösää. Metro sen sijaan odottaa vielä vakiintunutta slanginimitystään.

Lue lisää ›
Artikkeli 24.05.2017  |  Tamás Lahdelma

Toimipaikkojen läheisyys ja työvoimavirtojen verkostot pääkaupunkiseudulla

TyömarkkinatAsuinalueetAluetalous

Maantieteellisesti läheisemmät toimipaikat muodostavat vahvempia ja tiheämpiä työvoimavirtaverkostoja kaupunkialueen sisällä, ja työpaikanvaihdosten kautta tapahtuva verkostoituminen on puolestaan yhteydessä toimipaikkojen korkeampaan tuottavuustasoon.

Lue lisää ›
Artikkeli 24.05.2017  |  Lukas Behrend

HafenCity Hamburg - uusia kaupunkimaisemia entisille satama-alueille

KaupunkivertailutRakentaminenAsuinalueetAluetalous

Väestön ja talouskehityksen keskittyminen kaupunkialueille on saanut uusia dynaamisia muotoja kaikissa maanosissa. Niissä länsimaisissa kaupungeissa, jotka eivät halua laajentua maaseutualueille, luodaan nyt uutta kaupunkitilaa muuttamalla teollisuusalueita asuinalueiksi sekä rakentamalla uutta vanhan lomaan.

Lue lisää ›
Artikkeli 23.05.2017  |  Timo Cantell

Pääkirjoitus 2/2017

Kaupunkitieto

Kaupunkielämän kirjo on laaja, joten sen tavoittaminen edellyttää tutkijoilta monipuolisia tarkastelutapoja. Sekä aineistojen että erilaisten menetelmien löytäminen vaatii asiantuntijoilta valveutuneisuutta ja joskus hieman luovuuttakin.

Lue lisää ›
Artikkeli 23.05.2017  |  Johanna Lilius

Kulttuuria ja taidetta lähiöön - alueellinen kulttuurityö erityisesti maahanmuuttajien näkökulmasta

HyvinvointiAsuinalueetMaahanmuuttoKaupunkikulttuuri

Tässä artikkelissa tarkastellaan kulttuuria esikaupunkialueella. Artikkeli pohjaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan Aalto-yliopistossa toteutettuun Artsu-projektiin, jossa tutkittiin kulttuurin merkitystä asuinalueiden kehittämisessä sekä seurattiin ja arvioitiin Suomen Kansallisteatterin Helsingin Kontulassa toteutettua yleisötyötä.

Lue lisää ›
Artikkeli 23.05.2017  |  Olli Voutilainen

Kööpenhamina - kaupunkisuunnittelun pieni mestariteos

KaupunkivertailutAsuinalueetKaupunkihistoria

Tanskan pääkaupungissa on maailman kenties parhaat pyörätiet, hyvin säilynyt historiallinen rakennuskanta ja viehättävä kävelykatujen verkosto. Nykyinen kukoistus on tulosta taitavasta ja pitkäjänteisestä kaupunkisuunnittelusta mutta myös ylenpalttisen suunnittelun välttämisestä. Kööpenhaminassa on aikojen saatossa ymmärretty, että hyvä kaupunki syntyy myös itsestään.

Lue lisää ›
Artikkeli 19.05.2017  |  Pekka Mustonen

Matkailijoiden yöpymiset Helsingissä kääntyneet lupaavaan kasvuun

Kaupunkitieto

Esimerkiksi venäläisten yöpymiset, jotka olivat viimeisen muutaman vuoden aikana pudonneet puoleen, ovat taas aivan viime aikoina hieman kasvaneet. Artikkeli jatkaa Helsingin kuukausittaisia matkailutilastoja analysoivaa kirjoitussarjaa, ja vuorossa ovat nyt maaliskuun matkailutilastot.

Lue lisää ›
Artikkeli 21.04.2017  |  Pekka Mustonen

Kiinalaisten matkailijoiden yöpymiset kasvussa - mitä ilmiö merkitsee Helsingissä?

Kaupunkitieto

Kiinalaisten pääkaupunkiseudun kesäyöpymisistä puolet tapahtuu muualla kuin Helsingissä, mikä tietenkin johtuu suurimmaksi osaksi vaihtomatkustajista, jotka jäävät yöpymään Vantaalle. Helsinkiinkin heitä mahtuisi, sillä ainakin tilastoidun hotellikapasiteetin perusteella tilaa olisi.

Lue lisää ›
Artikkeli 13.04.2017  |  Pekka Mustonen

Kurkistuksia matkailutilastojen taakse – tammikuu 2017

Kaupunkitieto

Matkailua tilastoidaan paljon: jokainen kaupunki tai maa on kiinnostunut matkailuluvuista ja haluaa yleensä niitä kasvattaa. Ongelmana tietojen hyödyntämisen näkökulmasta on usein niiden pintapuolisuus. Uudessa kirjoitussarjassa pureudutaan ilmiöihin tilastolukujen takana ja tarkastellaan Helsingin tilannetta myös suhteessa vertailukaupunkeihin.

Lue lisää ›
Blogikirjoitus 28.03.2017  |  Timo Cantell, Ari Jaakola

Kaupunkitiedolle on yhä enemmän kysyntää

Kaupunkien merkitys kansallisen hyvinvoinnin ja kehityksen tekijöinä kasvaa jatkuvasti. Kaupungit toimivat talouden moottoreina ja kaupungeissa tuotetaan jo nykyisellään valtaosa maailman bruttokansantuotteesta. Avaimet isojen kysymysten ratkaisuun löytyvät yhä enemmän kaupunkitasolta, ja ongelmien käsittelemiseksi tarvitaan yhä laadukkaampaa kaupunkitasoista tietoa.

Lue lisää ›
Artikkeli 21.12.2016  |  Vesa Keskinen, Eija Laihinen

Omalla asuinalueella nähdään väkivaltaa aiempaa vähemmän

Turvallisuus

Helsingin turvallisuuskyselyssä kysyttiin tälläkin kerralla, ovatko vastaajat nähneet tappelun tai pahoinpitelyn omalla asuinalueellaan kuluneen vuoden aikana. Tällä kertaa kysyttiin lisäksi kaupungin keskustassa ja muualla kaupungilla nähdystä väkivallasta.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 09.12.2016  |  Netta Mäki

Vieraskielisten määrä kasvaa nopeasti Helsingissä

VäestöMaahanmuutto

Vieraskielisten helsinkiläisten määrä ja väestöosuus on kasvanut viime vuosina nopeasti. Väestöennusteen mukaan kasvu myös jatkuu nopeana, mutta turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttanee vieraskielisten tulevaan kokonaismäärään melko vähän.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 09.12.2016  |  Pasi Saukkonen

Maahanmuuttajien työllistyminen Helsingissä

TyömarkkinatMaahanmuutto

Työllistymistä pidetään usein maahanmuuttajien kotoutumisen tärkeänä indikaattorina. Työllistymisellä onkin suuri merkitys sekä Suomeen muuttaville että koko suomalaiselle yhteiskunnalle ja paikallisella tasolla kunnalle.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 08.12.2016  |  Heli Sjöblom-Immala

Pääkaupunkiseutu vetää pakolaistaustaisia muualta Suomesta

VäestöMaahanmuutto

Suomen pakolaistaustainen väestö jakaantuu maantieteellisesti hyvin epätasaisesti. Suuri osa heistä muuttaa lopulta pääkaupunkiseudulle ja muihin Etelä-Suomen keskuksiin.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 08.12.2016  |  Anu Yijälä

Maahanmuuttajien työelämäintegraatiota ja taloudellista sopeutumista selvitetään tarkemmin

TyömarkkinatHyvinvointiMaahanmuutto

Suomessa hankitulla työkokemuksella on keskeinen merkitys maahanmuuttajien myöhemmälle toimeentulolle. Myös puolison rooli toimeentulotukiriippuvuudesta irtipääsyssä on tärkeä. Tänä vuonna alkaneessa tutkimushankkeessa selvitetään tarkemmin näiden tulosten taustalla olevia asioita sekä muita maahanmuuttajien taloudelliseen sopeutumiseen liittyviä kysymyksiä.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 08.12.2016  |  Timo Cantell

Kvartti 4/2016: Pääkirjoitus

Maahanmuutto

Vuonna 2015 Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, ja monet heistä tulevat ajan mittaan asumaan pääkaupungissa. Kvartti-lehden numerossa 4/2016 tarkastellaan kuluneen vuoden kokemuksia ja tehdään alustavia arvioita turvapaikanhakijoiden tilanteesta Helsingissä.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 08.12.2016  |  Netta Mäki

Somalinkielisten hedelmällisyys ja perhekoko pienentyneet Helsingissä

VäestöMaahanmuutto

Helsingissä asuvien somalinkielisten hedelmällisyys on pienentynyt koko 2000-luvun. Laskua on tapahtunut viidentoista vuoden aikana noin 27 prosenttia, mutta aivan viimeisimpinä vuosina pieneneminen näyttäisi taittuneen.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 08.12.2016  |  Teemu Vass

”Ensimmäisillä kohtaamisilla on merkitystä”

TyömarkkinatHyvinvointiMaahanmuutto

Suomeen saapui viime vuoden alkusyksystä alkaen kaikkien aikojen mittavin turvapaikanhakija-aalto. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkija Maria Nyman kertoo hankkeesta, joka perustuu irakilaisten, englantia puhuvien ja työkokemusta omaavien turvapaikanhakijoiden haastatteluihin.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 08.12.2016  |  Irma Sippola

Maahanmuuttajanuorten Helsingin kehittämiseen vauhtia tutkimuksesta

NuoretMaahanmuutto

Maahanmuuttajanuorten tilanne eroaa Helsingissä monin tavoin kantaväestöön kuuluvista nuorista, ja heidän mahdollisuutensa käyttää taitojaan hyväksi ovat vähäisemmät. Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeessa haetaan tilanteeseen parannusta uusilla toimintamalleilla.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2016 08.12.2016  |  Pasi Saukkonen

Mitä on kotoutuminen?

Maahanmuutto

Maahanmuuttajien kotoutuminen on kaikkien mielestä tärkeää, mutta asian tarkemmasta sisällöstä ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä eikä aina edes kovin selkeää näkemystä. Tässä kirjoituksessa esitellään kotoutumisen merkityssisältöjä ja selvennetään termin käyttöä eri yhteyksissä.

Lue lisää ›