Artikkeli 22.03.2018  |  Pekka Mustonen

Urbaanista urbaaniin

Miksi kaupunkilaiset haluavat matkustaa toisiin kaupunkeihin?

Matkailu

Turismi on erikoinen ilmiö. Ihmiset maksavat joskus paljonkin siitä, että pääsevät jonnekin toiseen paikkaan tai jostain paikasta pois. Matkalta palattuaan he ovat jälleen siinä samassa paikassa, mistä he lähtivät. Mukanaan heillä on vain muistot ja ehkä valokuvia, joitakin matkamuistoja ja kenties karttunutta kulttuurista pääomaa. Ja todennäköisesti tarve lähteä uudelleen matkalle.

Lue lisää ›
Artikkeli 21.03.2018  |  Pekka Mustonen

Matkailun kasvu jatkui Helsingissä tammikuussa

Matkailu

Kuluva vuosi näyttää tammikuun perustella alkavan Helsingin matkailussa edellisen vuoden tapaan kasvu-uralla. Kaikki rekisteröidyt yöpymiset mukaan lukien kasvuprosentti oli 3,4. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 10,6 prosenttia, mutta kotimaisten yöpymisten lasku hidasti yöpymistilastojen kokonaiskasvua.

Lue lisää ›
Artikkeli 14.03.2018  |  Pekka Vuori, Eija Rauniomaa

Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa asuvien tulotaso

AsuminenAsuinalueet

Valtion tukemissa ARA-vuokra-asunnoissa pääkaupunkiseudulla oli käytössä asukasvalintatilanteessa asukkaiden tulorajat vuoden 2017 alusta helmikuun loppuun 2018. Tässä artikkelissa tarkastellaan Helsingin kaupungin ARA-vuokra-asunnoissa asuvien tulotasoa, jotta nähdään, asuuko ARA-asunnoissa Helsingissä pääosin sellaisia kotitalouksia, jolle ARA-vuokra-asunnot on tarkoitettu.

Lue lisää ›
Artikkeli 27.02.2018  |  Vesa Keskinen

KAPA: Asumisen kalleus kiusaa, mutta yhä harvempi harkitsee muuttoa

KaupunkivertailutAsuminenAsuinalueet

Helsinkiläiset, espoolaiset ja vantaalaiset ovat kaupunki- ja kuntapalvelut (KAPA) -tutkimuksen perusteella tyytyväisiä asumiseensa, asunnon kokoon ja varusteisiin, mutta asumisen kustannukset ja työmatkojen kustannukset varjostavat muutoin korkeaa asumistyytyväisyyttä. Muuttoaikeita pääkaupunkiseutulaisilla on kuitenkin nyt vähemmän kuin edellisellä tutkimuskierroksella neljä vuotta aiemmin.

Lue lisää ›
Artikkeli 19.02.2018  |  Pekka Mustonen

Ennätyksellinen matkailuvuosi huipentui ennätykselliseen joulukuuhun

Matkailu

Edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna matkailijoiden yöpymisten kokonaismäärä Helsingissä kasvoi 19 prosenttia. Kotimaisten kävijöiden yöpymiset lisääntyivät jonkin verran ulkomaalaisia yöpymisiä enemmän. Tämä on mielenkiintoinen havainto, koska useimmiten tilanne on ollut toisinpäin.

Lue lisää ›
Artikkeli 19.02.2018  |  Vesa Keskinen

KAPA: Helsinkiläisten tyytyväisyys vaikuttamismahdollisuuksiinsa kasvanut

KaupunkivertailutOsallistuminenDemokratia

Helsinkiläiset pitivät uusimmassa kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa omia vaikutusmahdollisuuksiaan asuinkuntansa päätöksentekoon ja toimintaan parempina kuin muiden tutkimukseen osallistuneiden yhdeksän kaupungin tai kunnan asukkaat. Palveluista tiedottamiseen oltiin myös tyytyväisiä. Sen sijaan kaupungin verkkosivut saivat Helsingissä heikommat arviot kuin Espoossa ja Vantaalla.

Lue lisää ›
Artikkeli 05.02.2018  |  Vesa Keskinen

KAPA: Asukkaiden tyytyväisyys kunnan taloudenpitoon seurailee yleisiä suhdanteita

KaupunkivertailutDemokratia

Helsingissä ollaan kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen mukaan enimmäkseen sitä mieltä, että kaupunki tekee oikeanlaisia päätöksiä ja hoitaa talousasiansa hyvin. Tyytyväisyys kunnan talousasioihin näyttää eri tutkimuskerroilla noudatelleen jossain määrin yleisten taloussuhdanteiden vaihtelua. Artikkelissa verrataan tilannetta myös muihin pääkaupunkiseudun isoihin kaupunkeihin.

Lue lisää ›
Artikkeli 05.02.2018  |  Anu Henriksson

Mitkä tekijät nostivat Helsingin kärkiviisikkoon osaajia houkuttavien kaupunkien joukossa?

KaupunkivertailutKoulutus

Osaavan työvoiman houkuttelu on yksi kaupunkien kilpailukykyä määrittelevistä kysymyksistä. Helsinki sijoittui äskettäin viidenneksi kansainvälisessä Global Cities Talent Competitiveness (GCTCI) -indeksissä, jossa verrataan kaupunkien kykyä kasvattaa ja houkutella huippuosaajia ja pitää heistä kiinni. Mitä tämän vertailun taustalla olevat mittarit kertovat Helsingistä ja miten sijoituksen voi olettaa kehittyvän jatkossa? Miten pohjoismaiset naapurit Tukholma, Kööpenhamina ja Oslo sijoittuivat?

Lue lisää ›
Artikkeli 30.01.2018  |  Jenni Väliniemi-Laurson, Liisi Ylönen

Kartan kertomaa – Malminkartanon omaleimaisuus asukaskyselyn valossa

OsallistuminenAsuinalueet

Helsingin kaupunki on toteuttanut vuodesta 2010 alkaen useita kymmeniä sähköisiä karttakyselyjä, joilla on pyydetty asukkailta näkemyksiä ja kerätty tietoa muun muassa alueiden ja toimintojen suunnitteluun. Karttakyselyillä tietoa on saatu paitsi alueista, myös kyselyjen toimivuudesta osallisuuden välineenä. Artikkelissa tarkastellaan, mitkä olivat malminkartanolaisten ja muiden aluetta tuntevien vastaajien mielestä esimerkiksi kaupunginosan omaleimaisimpia paikkoja.

Lue lisää ›
Artikkeli 23.01.2018  |  Pekka Mustonen

Helsingin matkailu ylitti jo marraskuun 2017 lopussa koko edellisvuoden luvut

Matkailu

Tilastojen pohjalta loppusyksyn tarina on Helsingin matkailussa hyvin samankaltainen kuin mihin jo viime vuoden muiden kuukausien raporteissa on totuttu. Yöpymisten kasvu jatkui hurjana, ja jo marraskuun loppuun kertyneet matkailijoiden yöpymiset riittävät nostamaan vuoden 2017 kaikkien aikojen kärkeen. Marraskuussa rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi Helsingissä peräti 16,5 %.

Lue lisää ›
Artikkeli 23.01.2018  |  Vesa Keskinen

KAPA: Arjen ongelmien kanssa pärjätään, terveyspalveluissa osin parannettavaa

KaupunkivertailutTerveysHyvinvointi

Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa kysyttiin vastaajien näkemyksiä muun muassa heitä koskettavista arjen ongelmista. Tässä kysymyskokonaisuudessa painottuivat elämää vaikeuttavat sairaudet tai vammat. Lisäksi tutkimuksessa pyydettiin arvioita kunnan terveyspalveluista.

Lue lisää ›
Artikkeli 17.01.2018  |  Vesa Keskinen

KAPA: Infrastruktuuri pitkälti kunnossa pääkaupunkiseudun kaupungeissa

KaupunkivertailutAsuinalueet

Asukkaiden tyytyväisyys pääkaupunkiseudun kaupunkien infrastruktuuriin kertoo sinällään paljon kaupunkien rakenteesta ja eroavuuksista. Artikkelissa käsitellään valtakunnallisen kaupunki- ja kuntapalvelut (KAPA) -tutkimuksen tuloksia pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien osalta.

Lue lisää ›
Artikkeli 09.01.2018  |  Vesa Keskinen

KAPA: Asukkaiden kokeman turvallisuuden vertailua pääkaupunkiseudulla

KaupunkivertailutTurvallisuus

Helsinki ja Espoo ovat osallistuneet valtakunnalliseen kaupunki- ja kuntapalvelut (KAPA) -tutkimukseen yhdeksän kertaa vuodesta 1983 lähtien. Tutkimus on toteutettu valtuustokausittain. Tutkimuksessa selvitetään kuntalaisten tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin sekä asumiseen kaupungissa. Vuoden 2016 kyselyyn osallistui myös Vantaa. Espoosta 18–79-vuotiaita vastaajia on 1280, Helsingistä 1081 ja Vantaalta 1064.

Lue lisää ›
Artikkeli 03.01.2018  |  Vesa Keskinen

KAPA: Kirjasto ja elokuvat suosituimpia kulttuuripalveluita pääkaupunkiseudulla

KaupunkivertailutKaupunkikulttuuri

Kirjasto ja elokuvat ovat kaikissa pääkaupunkiseudun kolmessa suuressa kaupungissa yleisimmin käytettyjä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja. Muita kulttuuripalveluja helsinkiläiset käyttävät naapureitaan enemmän, kenties saatavuudesta johtuen. Artikkelissa käsitellään uusimman kaupunki- ja kuntapalvelut (KAPA) -tutkimuksen tuloksia kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen osalta.

Lue lisää ›
Artikkeli 20.12.2017  |  Mika Ronkainen

Katsaus helsinkiläislasten ja -nuorten kokemaan kiusaamiseen

LapsetNuoretHyvinvointi

Kiusaaminen on Kouluterveyskyselyn vastausten perusteella vähentynyt Helsingin kouluissa merkittävästi vajaassa kymmenessä vuodessa. Yleisintä kiusaaminen on peruskouluissa, joissa 4.- ja 5.-luokkalaisista joka neljäs on ainakin kerran joutunut kiusatuksi lukuvuoden aikana. Artikkeli on osa sarjaa, jossa käsitellään helsinkiläisten lasten ja nuorten vastauksia valtakunnalliseen Kouluterveyskyselyyn.

Lue lisää ›
Artikkeli 19.12.2017  |  Vesa Keskinen

KAPA: Helsinkiläisten tyytyväisyys kotikunnan palveluihin maan kärkeä

Kaupunkivertailut

Helsinki ja Espoo ovat osallistuneet valtakunnalliseen kaupunki- ja kuntapalvelut (KAPA) -tutkimukseen yhdeksän kertaa vuodesta 1983 lähtien. Tutkimus on toteutettu valtuustokausittain. Tutkimuksessa selvitetään kuntalaisten tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin sekä asumiseen kaupungissa. Vuoden 2016 kyselyyn osallistui myös Vantaa. Espoosta 18–79-vuotiaita vastaajia on 1 280, Helsingistä 1 081 ja Vantaalta 1 064.

Lue lisää ›
Artikkeli 19.12.2017  |  Pekka Mustonen

Lokakuun matkailutilastoissa luodaan katsaus koko pääkaupunkiseutuun

KaupunkivertailutMatkailu

Matkailijoiden yöpymiset Helsingissä jatkoivat myös lokakuussa kasvuaan. Ennakoitavissa on, että neljän miljoonan yöpymisen raja menee koko vuoden osalta ensi kerran rikki. Uutta tämänkertaisessa raportissa on muun muassa katsaus koko pääkaupunkiseudun tilanteeseen.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2017 15.12.2017  |  Oskari Harjunen

Länsimetron tuomat vaikutukset on jo ennakoitu asuntomarkkinoilla

Asuinalueet

Uusi metrolinja on vaikuttanut asuntomarkkinoihin tämän asemien naapurustoissa jo vuosia. Tutkimuksen mukaan länsimetro on nostanut asuntojen hintoja noin neljä prosenttia uusien asemien välittömässä läheisyydessä, missä metron aiheuttama säästö matka-ajoissa on ilmeisin.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2017 15.12.2017  |  Teemu Vass

Pitääkö lähiöistä olla huolissaan?

HyvinvointiAsuinalueet

Mihin asioihin kaupungin kannattaisi tutkijoiden mielestä panostaa, että Helsingin lähiöillä olisi hyvät mahdollisuudet pärjätä myös jatkossa? Lähiöiden tilanteeseen paneutuneet tutkijat keskustelevat tässä artikkelissa siitä, miltä lähiöiden asema näyttää tänä päivänä ja millaista tulevaisuutta lähiöille on odotettavissa.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2017 15.12.2017  |  Ari Jaakola, Elisa Pulkkinen

Asuntotuotannon rooli Helsingin viimeaikaisessa väestökehityksessä

RakentaminenAsuinalueet

Helsingin väestönkasvu on ollut 2010-luvulla selvästi nopeampaa kuin edellisellä vuosikymmenellä. Myös asuntotuotanto on vilkastunut viime vuosina selvästi. Artikkelissa tarkastellaan asuntotuotannon ja väestönkehityksen suhdetta, sekä kuvataan, miten Helsingin väestönkasvu jakautuu uudisasuntojen ja jo olemassa olleen asuntokannan kesken. Lisäksi tarkastellaan, miten uudistuotanto näkyy alueellisessa väestönkehityksessä.

Lue lisää ›
Kvartti 4/2017 15.12.2017  |  Teemu Vass, Katja Vilkama

Kaupunginosien eriytymistä pitää seurata, mutta mittareihin on syytä suhtautua kriittisesti

HyvinvointiAsuinalueet

Olisi virhe tarkastella kaupunginosien eriytymistä ja väestön eriarvoistumista pelkästään ongelmallisiksi koettujen asuinalueiden kautta, varoittavat kansainväliset tutkijat. Erilaistumisen dynamiikka kattaa koko kaupunkiseudun. Alueiden lisäksi on kohdistettava katse myös yksilöihin ja heidän elämänkaariinsa.

Lue lisää ›