Helsinki
The site is archival only and no longer updated after 1st March 2023.

For the latest statistical and research articles by Helsinki City Executive Office, please go to kaupunkitieto.hel.fi.

Add new comment

Hienoa, että artikkeli herättää kommentoimaan! Valitettavasti asia ei ole ihan niin myönteinen kuin kommentissa annetaan ymmärtää. Se pitää paikkansa, että tupakointi on nuuskaamista haitallisempaa keuhkoihin kulkeutuvien palamiskaasujen ja niissä olevien pienten hiukkasten takia. Niistä lukuisat sisältävät syöpävaarallisia aineita. Toisaalta myös nuuskan käytön on todettu lisäävän sydäntautien (esimerkiksi sydämen vajaatoiminnan) ja joidenkin syöpien riskiä, ja näyttöä on myös yhteydestä tyypin 2 diabetekseen. Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen IARC:n mukaan nuuska sisältää 28 syöpää aiheuttavaa ainetta. Kuten artikkelista käy ilmi, ainakin toistaiseksi nuuskaaminen näyttää olevan savukkeiden polton vaihtoehto, ja muut tupakointikeinot ovat suomalaisnuorilla hyvin harvinaisia. Useat nuuskan haittavaikutuksista ovat todennäköisesti yhteydessä nuuskasta saatavaan runsaaseen nikotiinimäärään. Nikotiinikaan ei suinkaan ole haitatonta. Nikotiini rasittaa sydäntä nostamalla tilapäisesti verenpainetta ja sydämen sykenopeutta. Se on erittäin addiktoiva aine, ja erityisesti nuuskaajilla muiden haittojen ohella nikotiinin haitat korostuvat. Nuorten savukkeiden polton väheneminen on hieno asia, mutta muun muassa edellä kuvatuista syistä toivottavaa olisi, että tilalle ei tulisi niin ikään muita (haitallisia) tupakoinnin muotoja.