Helsinki
The site is archival only and no longer updated after 1st March 2023.

For the latest statistical and research articles by Helsinki City Executive Office, please go to kaupunkitieto.hel.fi.

Add new comment

Hei ! Oikein kiinnostava tutkimus. Mietin, mitenkähän "vuoden 2018 aineiston osalta on laskettu vuosien 2013 - 15 aineiston kanssa vertailukelpoinen muuttuja" ?