Helsinki
The site is archival only and no longer updated after 1st March 2023.

For the latest statistical and research articles by Helsinki City Executive Office, please go to kaupunkitieto.hel.fi.

Add new comment

Kiitos kysymyksestä! Kysyjä on aivan oikeassa siinä, että korrelaatio kahden asian välillä ei vielä missään tapauksessa tarkoita syy-seuraussuhdetta. Suomessa kuitenkin alkoholin hinta ja saatavuus sekä niissä tapahtuvat muutokset ennustavat hyvin alkoholinkäytössä tapahtuvia muutoksia, mitkä sitten näkyvät erilaisina haittoina. Alkoholilain kokonaisuudistuksen myötä saatavuus lisääntyi huomattavasti. Se, että vähäinenkin alkoholinkäytön lisääntyminen näkyy kuolleisuuden suurenemisena ei ole mitenkään yllättävää. Kyse on siitä, että on paljon niitä, joilla on pitkälle edennyt alkoholisairaus, jotka ikään kuin ovat jo kuilun reunalla, jolloin melko vähäinenkin käytön lisäys riittää työntämään heidät reunan yli. Samaa tukee myös se tulos, että alkoholikuolleisuus on suurentunut nimenomaan ikääntyneemmillä, sillä ihan nopeasti ei tällainen sairaus puhkea. Niin ikään tulkintaa tukee myös se, että vuoden 2018 aikana lisääntyivät nimenomaan krooniset alkoholikuolemansyyt. Itse asiassa samantapainen havainto nähtiin vuoden 2004 alkoholin hinnanalennuksen jälkeen.