Helsinki
The site is archival only and no longer updated after 1st March 2023.

For the latest statistical and research articles by Helsinki City Executive Office, please go to kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 3/2014

ASTA MANNINEN

Väestön ikääntyminen haastaa hyvinvointiyhteiskunnan

Befolkningens åldrande utmanar välfärdssamhället

PEKKA VUORI

Eläkeikäisen väestön kehitys Helsingissä

De äldres befolkningsutveckling i Helsingfors

ARI NISKA

Onko iäkkäillä helsinkiläisillä auttajia?

Har de äldre i Helsingfors någon som kan hjälpa?

PEKKA BORG

Kolmannessa iässä koettu hyvinvointi Helsingissä

Upplevd välfärd i tredje åldern i Helsingfors

ANSSI VARTIAINEN

Vanhuspalvelujen vuosikustannukset kasvavat rajusti kuluvalla vuosikymmenellä

De årliga kostnaderna för äldreomsorgen växer starkt detta årtionde

IRA VERMA & JAANA HYVÄRINEN

Lauttasaaressa kehitetään asukaslähtöistä palveluverkkoa

Om invånarnära servicenätverk i Drumsö

ANNA-LIISA NIEMELÄ

Kotona asumiseen tukea ikääntyneiden virtuaalihoitokokeilusta

Försök med virtuell vårdhjälp inom äldres hemmaboende

UUTISIA

Työkaluja metropolialueen kehittämiseen

Verktyg för att utveckla metropolområden

Vuorovaikutus on avain tutkimuksen tehokkaaseen hyödyntämiseen

Växelverkan är nyckeln till effektivt utnyttjande av forskning

SUMMARY IN ENGLISH

Read issue

Kvartti 3/2014 pdf, 7.28 MB