Helsinki
The site is archival only and no longer updated after 1st March 2023.

For the latest statistical and research articles by Helsinki City Executive Office, please go to kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 2/2017

TIMO CANTELL

Pääkirjoitus

TAMÁS LAHDELMA

Toimipaikkojen läheisyys ja työvoimavirtojen verkostot pääkaupunkiseudulla

Arbetsställsnärhet och arbetskraftsflödesnätverk i huvudstadsregionen

NETTA MÄKI

Helsinkiläisten kuolleisuus muuta maata korkeammalla tasolla – miksi sairastavuus silti vaikuttaa vähäisemmältä?

Dödligheten är högre i Helsingfors än i övriga Finland, så varför verkar sjukligheten lägre i Helsingfors?

PASI MÄENPÄÄ & MAIJA FAEHNLE

Kaupunkiaktivismi: ratkaisuja itseorganisoituvan kaupunkiyhteisön hallintaan

Stadsaktivismen: styrningslösningar för en självorganiserande stadsgemenskap

JOHANNA LILIUS

Kulttuuria ja taidetta lähiöön – alueellinen kulttuurityö erityisesti maahanmuuttajien näkökulmasta

Kultur och konst ut i förorten – lokalt kulturarbete ur i synnerhet invandrarnas synvinkel

JENNI NEUVONEN

Tsörataaks busal vai hypätääks dösään?

Faa vi me busa eller dösä?

OLLI VOUTILAINEN

Kööpenhamina – kaupunkisuunnittelun pieni mestariteos

Köpenhamn – ett litet mästerverk av stadsplanering

LUKAS BEHREND

HafenCity Hamburg – uusia kaupunkimaisemia entisille satama-alueille

HafenCity Hamburg – nya urbana landskap i gamlahamnområden

Read issue

Kvartti 2/2017 pdf, 20.48 MB