Helsinki
The site is archival only and no longer updated after 1st March 2023.

For the latest statistical and research articles by Helsinki City Executive Office, please go to kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 1/2013

ASTA MANNINEN

Avoimuudella ja yhteistyöllä muotoillaan parempaa arkea

Öppenhet, samarbete, design och ny tillväxt

ANTTI HAUTAMÄKI & KAISA OKSANEN

Metropolista haastavia ongelmia ratkaiseva innovaatiokeskittymä

Metropolen kan bli en innovationsknutpunkt som löser stora utmaningar

TUOMO MARTIKAINEN & HANNA WASS & MARJUKKA WEIDE

Äänestysaktiivisuus ja puolueiden kannatus vuoden 2012 kunnallisvaaleissa

Valdeltagandet och partiernas väljarstöd i Helsingfors kommunalval hösten 2012

LAIKA NEVALAINEN

Helsinkiläiset ja turkulaiset keskuskeittiötalot 1910- ja 1920-luvuilla

Centralkökshus i Helsingfors och Åbo på 1910- och 1920-talen

MARTTI TUOMINEN & HENRIK LÖNNQVIST & TEEMU KEMPPAINEN

Turvattomuuskokemukset keskittyvät Helsingissä alueittain - alueellisten erojen selittämisestä

Upplevelser av otrygghet är koncentrerade till vissa områden i Helsingfors - en utredning av skillnaderna mellan olika områden

SUMMARY

ARTIKKELIT 2012 - ARTIKLAR 2012

Read issue

Kvartti 1/2013 pdf, 11.63 MB