Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.
  • Kuva: Visit Helsinki / Maija Astikainen / Torikorttelit.

Artikkeli |  23.08.2017Pekka Mustonen

Alkuvuosi oli Helsingin matkailussa viime vuosien vilkkaimpia

Tässä kirjoitussarjassa erikoistutkija Pekka Mustonen analysoi kuukausittain Helsinkiin kohdistuvaa matkailua. Vuorossa ovat tällä kertaa kesäkuun 2017 sekä vuoden koko alkupuoliskon matkailutiedot. Lyhyet raportit pureutuvat ilmiöihin ja muutoksiin tilastolukujen takana, ja niissä pohditaan kunkin ajanjakson erityispiirteitä sekä sivutaan keskeisimpien kilpailijakaupunkien tilannetta. Kirjoittaja ottaa mielellään vastaan palautetta ja toiveita aihepiireistä (pekka.mustonen@hel.fi).

Yöpymiset kesäkuussa

Kesä on Helsingissä matkailun pääsesonki, ja näyttää siltä, että tänä vuonna ylletään uusiin ennätyksiin. Kun tarkastellaan ajanjaksoa vuodesta 2010 tähän päivään asti, aikavälille mahtuu vain muutama kuukausi, jolloin yöpymisiä oli enemmän kuin tämän vuoden kesäkuussa. Kokonaisuutena rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden kesäkuuhun. Kasvu osui tasaisesti niin vapaa-ajanmatkoihin kuin työmatkoihin.

Yöpymistilastoihin peilaten näyttää melko selvältä, että viime vuosien korkeimmatkin luvut tullaan heinä- ja elokuussa murskaamaan. Tästä saadaan kiittää lähinnä ulkomaisten yöpymisten poikkeuksellisen voimakasta kasvuvauhtia. Mahdollisuuksia olisi ollut parempaankin. Nousukiitoa hieman varjostaa kotimaisten yöpymisten kesäkuussa havaittu lasku, ja yleisestikään kotimaiset yöpymiset eivät ole kasvaneet viime vuosina aivan ulkomaisten tahdissa. (ks. kuvio 1)

Kesäkuussa 2017 kotimaiset yöpymiset vähenivät viisi prosenttia verrattuna viime vuoteen. Mikäli kotimaiset yöpymiset olisivat olleet ennätyksellisen toukokuun tasolla, yöpymisten kokonaismäärä olisi jo lähestynyt tarkastelujakson (2010–2017) ennätyslukuja.

Tämän vuoden kesäsesonki alkoi selvästi jo toukokuun puolella. Rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi tuolloin hurjasti, ja kasvu jatkui myös kesäkuussa, mutta siis hieman rauhallisempana. Ulkomaisten yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan jo toista vuotta peräkkäin kaksinumeroista vauhtia. Kun vuosi sitten yöpymisiä oli 12 % enemmän kuin vuonna 2015, nyt yöpymiset kasvoivat 13 %. Samaan aikaan kotimaiset yöpymiset ovat laskeneet kesäkuussa niin ikään kaksi vuotta peräkkäin. Ulkomaalaisten yöpymisten kasvu veti kuitenkin kokonaisyöpymiset selvästi plussalle osittain siksi, että niiden osuus kaikista yöpymisistä oli ennätyksellisen suuri. Kesäkuussa ulkomaalaisten osuus yöpymisistä oli 65 %. Yhtä suurta osuutta ei ole tilastoitu tarkastelujaksolla kertaakaan aiemmin.

Kotimaisten yöpymisten lasku näkyy tilastoissa kahdella tapaa. Sen lisäksi, että kotimaisia yöpymisiä oli nyt vähemmän kuin vuotta aiemmin, yöpymisiä oli vähemmän myös verrattuna edelliseen kuukauteen eli toukokuuhun. Vastaavaa on tapahtunut 2010 alkaneella tarkastelujaksolla vain kerran vuonna 2014. Tuolloin peräkkäisten kuukausien kotimaisilla yöpymisillä oli noin prosentin ero, kun taas tänä vuonna ero oli peräti 18 %. Tämä kertonee enemmän toukokuun poikkeuksellisen suurista yöpymismääristä kuin kesäkuun poikkeuksellisen matalista luvuista. Pudotus oli absoluuttisina yöpymisinä muutaman tuhannen luokkaa. Tulevina kuukausina nähdään, onko kyse vain poikkeavasta ilmiöstä: oliko yöpymisten hiipumisen taustalla esimerkiksi vain kolea sää tai jokin vastaava tavallinen syy?

Tärkeimmät lähtömaat

Viime vuosina Saksa ja Yhdysvallat ovat vuorotellen ottaneet ykköspaikan yöpymisissä. Tällä kertaa oli Saksan vuoro olla kärjessä, mikä saksalaisten yöpymisten kasvun lisäksi oli osittain seurausta Yhdysvalloista tulleiden matkailijoiden yöpymisten melko selvästä putoamisesta. Kun tarkastellaan kymmenen kärkeä, Yhdysvallat oli ainut maa, josta tulleet yöpymiset laskivat.

Top 10 -maista (ks. kuvio 2) prosentuaalisesti eniten yöpymismääriään Helsingissä kasvattivat Espanja (+ 50 %) ja Britannia (+ 33 %). Britit lisäsivät lukujaan absoluuttisesti eniten, ja heidän yöpymisiään oli nyt 5 000 enemmän kuin edellisenä vuotena.

Viime aikoina on puhuttu paljon kiinalaista ja japanilaisista, joiden molempien yöpymiset ovat lisääntyneet. Näiden lisäksi tapetilla on ollut venäläisten jälleen piristynyt matkailu. Onkin kuvaavaa katsoa tilastoja ja huomata, että venäläiset eivät kesäkuussa juuri erotu muista. Mikäli venäläisten yöpymiset olisivat nyt kesäkuussa olleet vuosikymmenen alun tasolla, luvut eivät siltikään kovin merkittävästi nousisi muiden yläpuolelle. Itse asiassa saksalaisia ja yhdysvaltalaisia yöpyi Helsingissä kesäkuussa 2017 enemmän kuin venäläisiä muutama vuosi sitten ennen romahdusta, jolloin venäläisten yöpymiset olivat korkeimmillaan.

Kokonaisuuden näkökulmasta tämä tietenkin johtuu sesonkivaihteluista. Venäläisiä matkustaa Helsinkiin ennen kaikkea talvella, joten jo puolivuotistarkastelussa tilanne kääntyy ympäri ja venäläiset nousevat yöpymisissä muiden ohi.

Kuten alla olevasta kuviosta 3 hyvin huomataan, seitsemän kärkimaata erottuvat melko selvästi muista. Nämä maat on nostettu myös erilliseen kuvioon, mikä mahdollistaa hieman tarkemman tarkastelun. Jälkimmäisessä kuviossa esitetään näistä keskeisimmistä maista tulleiden matkailijoiden yöpymiset koko tarkastelujakson ajalta eli vuoden 2010 alusta kesäkuuhun 2017.

Vuoden ensimmäiset kuusi kuukautta

Jos kesäkuun yöpymiset kokonaisuutenaan nousivat lähelle viime vuosien korkeimpia lukemia, vuoden 2017 ensimmäinen puolisko nousi ylivoimaisesti tarkastelujakson kärkeen. Yöpymiset lisääntyivät peräti 13 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Vuoden ensimmäisen puoliskon yöpymiset lisääntyivät huomattavasti enemmän kuin kertaakaan vuoden 2010 jälkeen. Toisin kuin kesäkuussa, jolloin kotimaiset yöpymiset vähenivät, ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kasvu oli suurta niin kotimaisissa kuin ulkomaisissa yöpymisissä. Niin ikään sekä vapaa-ajanmatkoihin että työmatkoihin liittyvät yöpymiset kasvoivat yli 10 %.

Kuviossa 4 esitetään yöpymisten kärkimaat kahden viime vuoden ajalta. Talvisesonki nosti venäläiset muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen taas selvästi tilaston kärkeen, ja kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli erittäin selvää. Vielä vuotta aiemmin venäläiset yöpyivät Helsingissä vähemmän kuin saksalaiset, yhdysvaltalaiset ja ruotsalaiset.

Japanilaiset matkustavat Helsinkiin kiinalaisia enemmän myös talvella ja keväällä. Yöpymisissä he nousivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla selvästi kiinalaisten ohi.

Venäläisten historiallinen ylivoima näkyy kuviossa 5, missä seitsemän tärkeintä lähtömaata on otettu yhteiseen tarkasteluun. Venäläisten yöpymiset eivät vielä ole vuosikymmenen alun tasolla, mutta kasvutahti on vahvaa, ja ellei toimintaympäristössä tapahdu merkittäviä muutoksia, ero muihin jatkanee kasvuaan.

Helsingin markkinaosuus

Helsingin osuus kaikista Suomen ulkomaisista yöpymisistä on pysynyt puolivuositarkasteluissa kutakuinkin ennallaan läpi tarkastelujakson. Osuus on vaihdellut viime vuosina 29 % ja 34 % välillä. Kun tarkastellaan pelkästään kesäkuuta, Helsingin osuus on kuitenkin hieman tätä suurempi. Osuus on ollut pienimmillään 34 % ja suurin nyt vuoden 2017 kesäkuussa yli 40 %. Selitys sille, miksi Helsingin markkinaosuus on kesällä suurempi kuin puolivuotisjaksolla löytyy tietenkin talvisesongista, jolloin yöpymisiä on paljon muualla, esimerkiksi Lapissa.

Talvi siis tasoittaa tilannetta ja kaventaa Helsingin etumatkaa. Kesäkaudella Helsingin markkinaosuus on viime vuosina ollut korkein kesäkuussa, joten jos sama linja jatkuu myös tänä vuonna, Helsinginosuus putoaa hieman tuosta kesäkuun korkeasta 40 % lukemasta. Matkakohteet Helsingin ulkopuolella ovat vielä enemmän sesongeista riippuvaisia, mikä näkyy myös tilastoissa. Tärkeimpinä lomakuukausina heinäkuussa ja elokuussa suurempi osuus yöpymisistä valuu muualle, joskin Helsinki toki pysyy varsinkin ulkomaisten yöpymisten kohdalla selvästi kärjessä. Helsinki onkin siis selvästi tärkein matkakohde Suomessa nimenomaan ulkomaalaisille. Kotimaisissa yöpymisissä Helsingin osuus on pysynyt suunnilleen ennallaan noin kymmenessä prosentissa.

Helsingin markkinaosuus ulkomaisten matkailijoiden yöpymisistä Suomessa oli 40 % kesäkuussa 2017.

 

  

Kommentoi