Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.
  • Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Seppo Laakso.

Artikkeli |  20.06.2016Vesa Keskinen

Katukuvan ilmiöistä häiritsevimpänä koetaan ihmisten sekava käytös

Helsingin turvallisuustutkimuksessa selvitettiin tällä kertaa myös sitä, mitkä ilmiöt kaupunkilaisia häiritsevät katukuvassa eniten.

Turvallisuustutkimuksen uusimpaan, vuoden 2015 lopulla toteutettuun kyselyyn otettiin mukaan muutama suora ja jopa ”poliittisesti epäkorrekti” kysymys liittyen Helsingin katukuvaan. Koska nämä kysymykset eivät ole olleet aiemmilla tutkimuskerroilla mukana, ajallinen vertailu ei ole niiden osalta mahdollista.

Varsin suorasukaisesti kysymyksiin myös vastattiin: joka toista vastaajaa häiritsi suuresti kaduilla sekavasti käyttäytyvät ihmiset ja kerjäläiset. Alkoholin suhteellisen vapaaseen käyttöön Helsingissä on sen sijaan totuttu vuosien varrella.

Miesten mielestä kysytyt asiat olivat vähemmän häiritseviä, kun asiaa katsotaan vastausvaihtoehdolla ei häiritsevä. Muutoin miehet ja naiset olivat mielipiteissään varsin yhteneviä.

Taulukko 1. Katukuvaa häiritsevät asiat, kaikki vastaajat (N=4003)

Helsingin vieraskieliset olivat mielipiteissään kantaväestöä jyrkempiä.

Taulukko 2. Katukuvaa häiritsevät asiat, kantaväestö (N=3660) ja vieraskieliset (N=343)

Nuorten toleranssi kadun ilmiöihin oli jonkin verran korkeampia kuin muilla. Tosin sekavasti käyttäytyvät ihmiset häiritsivät nuoriakin.

Kuvio 1. Katukuvaa häiritsevät asiat (häiritsevä + erittäin häiritsevä) ikäryhmittäin

Koulutustaso toi jonkinlaista ymmärrystä häiritsevien ilmiöiden syistä ja taustoista, mutta aika kovia kannat olivat korkeasti koulutetuillakin.

Kuvio 2. Katukuvaa häiritsevät asiat (häiritsevä + erittäin häiritsevä) koulutustaustan mukaan

Tukholmalaiset kokevat kerjäämisen aiempaa häiritsevämpänä

Tukholman turvallisuustutkimuksissa (Trygghet i Stockholm 2014, 21) on ollut alusta alkaen eli vuodesta 2008 lähtien kysymys koskien häiritsevää/tunkeilevaa kerjäämistä (påträngande tiggeri) omalla asuinalueella.

Vuonna 2014 tukholmalaisista 22 prosenttia koki asian suuressa määrin ongelmaksi. Kolme vuotta aiemmin eli vuonna 2011 tätä mieltä oli vain neljä prosenttia vastaajista. Kantakaupungissa ja Rinkeby-Kistassa tunkeilevasta keräämisestä kärsi vuonna 2014 peräti 36–38 prosenttia vastaajista. Tuloksen voi tulkita siten, että Itä-Euroopasta tulleiden kerjäläisten määrä on kasvanut Pohjoismaissa merkittävästi.

Lähde:

Trygghet i Stockholm 2014, 21. http://www.stockholm.se/trygghetsmatningen

* * * * * * * * *

Helsingin turvallisuustutkimuksen 2015 tuloksiin perustuvia artikkeleita julkaistaan Kvartti-verkkolehdessä pitkin vuotta. Artikkelit löytyvät kootusti tältä sivulta. Tutkimusraportti aiheesta valmistuu vuoden 2016 lopulla.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Tutkija Vesa Keskinen, Helsingin kaupungin tietokeskus, sähköposti: vesa.keskinen(at)hel.fi

Asiantuntija Eija Laihinen, Helsingin kaupunginkanslia, Turvallisuus- ja valmiusyksikkö: sähköposti: eija.laihinen(at)hel.fi

Kommentoi