Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.
Artikkeli |  21.04.2017Pekka Mustonen

Kiinalaisten matkailijoiden yöpymiset kasvussa - mitä ilmiö merkitsee Helsingissä?

Tässä kirjoitussarjassa erikoistutkija Pekka Mustonen analysoi kuukausittain Helsinkiin kohdistuvaa matkailua. Lyhyet raportit pureutuvat ilmiöihin ja muutoksiin tilastolukujen takana, ja niissä pohditaan kunkin ajanjakson erityispiirteitä sekä sivutaan keskeisimpien kilpailijakaupunkien tilannetta. Kirjoittaja ottaa mielellään vastaan palautetta ja toiveita aihepiireistä (pekka.mustonen@hel.fi).

Helmikuu 2017

Edellinen kuukausiraporttini päättyi pikaiseen pohdintaan kiinalaisten yöpymisten Suomen kannalta varsin suotuisasta viimeaikaisesta kehityksestä. Yllä esitetään nyt sama kuvio hieman erilaisessa muodossa. Kuviossa on kolme muuttujaa; kiinalaisten yöpymiset Helsingissä, Lapissa ja pääkaupunkiseudulla ilman Helsinkiä. Käytännössä tämä ”muu pääkaupunkiseutu” kuvaa Vantaata, sillä Espoon – Kauniaisista puhumattakaan – rekisteröidyt yöpymiset ovat pieniä.

Yllä olevassa kuviossa huomion kiinnittää Lapin yöpymisiä kuvaavan käyrän eteneminen aivan eri suuntaan verrattuna Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun käyriin. Erityisen selkeä tuo ero on kesäsesongin aikaan. Kesällä kiinalaisia ei parin viime vuoden aikaan ole juuri yöpynyt Lapissa, mutta etelämmässä sen sijaan paljonkin.

Kiinalaisten pääkaupunkiseudun kesäyöpymisistä puolet tapahtuu muualla kuin Helsingissä, mikä tietenkin johtuu suurimmaksi osaksi vaihtomatkustajista, jotka jäävät yöpymään Vantaalle. Helsingin kannalta olisi luonnollisesti toivottavaa saada osa tästä porukasta siirtymään yöksi Helsinkiin. Jokaisena kesäkuukautena kiinalaisia yöpyy Vantaalla yli 10 000. Määrä on siis huomattavan suuri. Helsinkiin heitä kyllä mahtuisi, sillä ainakin tilastoidun hotellikapasiteetin perusteella tilaa olisi. Käyttöasteet ovat suurimmillaan kesäkuukausina, mutta täyttä ei ole silloinkaan. Elokuussa 2016 Helsingin hotellien käyttöaste oli 83,4 %.

Talvella tilanne on toinen. Käyttöasteet ovat parhaimmillaankin 60% luokkaa. Kiinalaisten talviyöpymisten kasvu näyttää toki hyvältä Helsingissäkin, mutta Lapin luvut ovat täysin omaa luokkaansa. Ylipäätään talvella kiinalaisia vaihtomatkustajia on suhteellisen vähän – Lapissa heitä ei ole käytännössä ollenkaan – joten kiinalaiset ovat parin viime talven aikana tulleet Suomeen nimenomaan yöpymään. Kiinalaisten yöpymisiä Lapissa oli jo joulukuussa 2016 enemmän kuin koko pääkaupunkiseudulla yhteensä, ja ero on kasvanut hurjasti. Helmikuussa 2017 kiinalaisten yöpymisiä oli Lapissa kaksi kertaa enemmän kuin pääkaupunkiseudulla.

Kasvusta huolimatta Helsingin osuus kiinalaisten talviyöpymisistä on mieluummin laskussa kuin nousussa. Alkamaisillaan oleva kesäsesonki tulee aikanaan kertomaan, muuttuvatko suhteet myös kesällä.

Kahden vuoden perspektiivi on tietenkin liian lyhyt, jotta voisimme suoralta kädeltä sanoa, että käynnissä on jotain todella poikkeuksellista, vaikka toki kiinalaisten yöpymisten kasvu sellaiselta näyttää. Kiinalaiset matkustavat paljon ja Suomi tuntuu heitä myös kiinnostavaan – muiden pohjoismaiden rinnalla. Ja Helsinki muiden pääkaupunkien rinnalla. Talvella taas Lapin kasvusta valuu osa meillekin.

Piirretään nyt kuitenkin samaan kuvioon aikasarjaa hieman pidemmältä ajalta. Seuraavassa kuviossa esitetään kiinalaisten kuukausittaiset yöpymiset Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla vuoden 2010 alusta alkaen. Lappi on jätetty kuviosta pois, koska kiinalaisten yöpymisten kasvu siellä on vasta aivan parin viime vuoden ilmiö, ja siis näkyvissä edellisessä kuviossa.

 

Kuvion voisi jakaa kolmeen osaan. Vuodet 2010–2013 etenivät kutakuinkin samalla kaavalla. Kesällä yöpymisiä oli talvea enemmän ja Helsinki oli jatkuvasti muuta pääkaupunkiseutua edellä; siis myös kesäkuukausina. Jonkinlainen käänne tapahtui kesällä 2013, jolloin sekä kiinalaisten yöpymiset kasvoivat uudelle tasolle. Kesällä 2013 muu pääkaupunkiseutu ohitti Helsingin ja vasta viime kesänä luvut kääntyivät ympäri.

Toinen hyppäys tapahtui vuonna 2015. Oikeastaan jo alkutalvesta vuoden 2014 puolella. Kiinalaisten yöpymiset Helsingissä kasvoivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna ja kesällä kasvu jatkui. Taas hypättiin uudelle tasolle. Elokuussa 2015 kiinalaisia yöpyi Helsingissä lähes 90 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Viime talvena koettu kiinalaisten yöpymisten kasvu vertautuukin parhaiten vuoden 2015 lukuihin. Viime kesänä kasvu oli jo maltillisempaa. Talviyöpymisten kasvu on siis tapahtunut tavallaan vuoden jälkijunassa.

Mikäli kiinalaisten yöpymiset pysyvät korkealla tasolla vielä maaliskuussakin, seuraavassa raportissa käsitellään hieman kilpailijakaupunkeja. Ovatko Kööpenhamina, Tukholma, Oslo ja Tallinna samalla nousu-uralla suhteessa kiinalaisiin? Samalla vilkaistaan Venäjälle.

* * * * *

Pekka Mustonen toimii erikoistutkijana Helsingin kaupungin tietokeskuksessa.

Lisätietoja Helsingin matkailuluvuista: http://www.visithelsinki.fi/fi/ammattilainen/miksi-helsinki/faktoja-ja-tilastoja/helsingin-matkailutilastot

Kanadalaisten yöpymisiä oli Helsingissä viimeisimmän talvisesongin aikana vain 12,5% verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka esimerkiksi suurtapahtumilla voi olla hyvinkin suuria lyhytaikaisia vaikutuksia yöpymisiin. Jääkiekon nuorten MM-kilpailut tosiaan houkuttelivat talvella 2015/2016 Helsinkiin huomattavan paljon kanadalaisia. Yöpymisiä oli yli 20 000.

Kommentit

Hei Pekka, tarkoittaako Kiina näissä vertailuissa pelkkää Kiinaa vai onko Hongkong mukana luvuissa? Meidän vanhemmissa tilastoissa Kiinan luvut sisälsivät aina Hongkongin. Nyt niitä katsellaan myös erikseen.

Moi Tuulikki. Kiitos kysymyksestä. Hongkong ei sisälly Kiinan lukuihin. Näin ainakin vuodesta 2010, johon asti Visiittorin (.fi) tiedot yltävät.

Kommentoi