Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.
  • Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Tiina Teivainen & Mauri Ratilainen.

Artikkeli |  06.04.2016Vesa Keskinen

Koti on turvallisin paikka

Turvallisuusindikaattoreista käytetyimpiä ovat mittarit liikkumisen turvallisuudesta omalla asuinalueella myöhään viikonloppuiltaisin sekä vastaava kysymys liikkumisesta kaupungin keskustassa.

Näiden asioiden tilannetta Helsingissä vuoden 2015 osalta on esitelty tässä artikkelissa. Mutta kuinka turvalliseksi helsinkiläiset tuntevat olonsa muissa tilanteissa ja paikoissa ja kuinka oma asuinalue pärjää tässä vertailussa?

Oma arkinen lähipiiri koetaan huomattavan turvalliseksi. Helsingin turvallisuustutkimuksen 2015 kyselylomakkeessa kysyttiin, kuinka turvalliseksi vastaajat tuntevat olonsa määrätyissä tilanteissa tai paikoissa. Kaikki kysytyt kymmenen asiaa olivat sellaisia, joissa reilusti yli puolet vastaajista koki olonsa turvalliseksi. Kun näkökulma siirtyy ilta-aikaan, turvallisuuden tunne muuttuu turvallisesta melko turvalliseen.

Kuvio 1. Turvallisuudentunne eri paikoissa ja tilanteissa (N=4031)

 

Kysytyistä kymmenestä asiasta viisi oli mukana myös vuoden 2012 tutkimuksessa. Näiden mittareiden valossa helsinkiläisten turvallisuustilanne näyttää varsin muuttumattomalta. Kokemus pankkiautomaatilla asioinnin turvallisuudesta näyttäisi parantuneen.

Taulukko 1. Turvallisuuden tunne eri paikoissa ja tilanteissa 2015 (N=3685) ja 2012 (N=3493), suomen- ja ruotsinkieliset vastaajat.

Kuviossa 2 tarkastellaan naisten ja miesten turvallisuuskokemuksia eri tilanteissa ja paikoissa (”turvalliseksi” ja ”melko turvalliseksi” itsenä kokeneet). Tulokset osoittavat, että naisten turvallisuudentunne vähenee ko. tilanteissa ja paikoissa iltaisin.

Kuvio 2. Kokee itsensä turvalliseksi eri paikoissa ja paikoissa, miehet ja naiset, 2015, kaikki vastaajat.

Vertailtaessa suomen- ja ruotsinkielisten ja vieraskielisten turvallisuuskokemuksia (Kuvio 3), huomataan että vieraskielisten kokemukset ovat monissa tilanteissa ja paikoissa huonommat kuin suomen- ja ruotsinkielisten. Erityisesti tuloksessa huomiota kiinnittää se, että vieraskieliset kokevat myös päivällä Helsingin keskustassa yksin kävelyn turvattomammaksi kuin suomen- ja ruotsinkieliset.

Kuvio 3. Kokee itsensä turvalliseksi eri tilanteissa ja paikoissa, suomen- ja ruotsinkieliset sekä vieraskieliset.

* * * * * * * * * *

Helsingin turvallisuustutkimuksen 2015 tuloksiin perustuvia artikkeleita julkaistaan Kvartti-verkkolehdessä pitkin vuotta. Artikkelit löytyvät kootusti tältä sivulta. Tutkimusraportti aiheesta valmistuu vuoden 2016 lopulla.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Tutkija Vesa Keskinen, Helsingin kaupungin tietokeskus, sähköposti: vesa.keskinen(at)hel.fi

Turvallisuuskoordinaattori Katariina Kainulainen-D’Ambrosio, Helsingin kaupunginkanslia, sähköposti: katariina.kainulainen-dambrosio(at)hel.fi

Kommentoi