Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.
  • Kuva: Visit Finland.

Artikkeli |  14.07.2017Pekka Mustonen

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Helsingissä myös selvästi kasvussa

Tässä kirjoitussarjassa erikoistutkija Pekka Mustonen analysoi kuukausittain Helsinkiin kohdistuvaa matkailua. Vuorossa ovat tällä kertaa toukokuun 2017 matkailutiedot. Lyhyet raportit pureutuvat ilmiöihin ja muutoksiin tilastolukujen takana, ja niissä pohditaan kunkin ajanjakson erityispiirteitä sekä sivutaan keskeisimpien kilpailijakaupunkien tilannetta. Kirjoittaja ottaa mielellään vastaan palautetta ja toiveita aihepiireistä (pekka.mustonen@hel.fi).

Kesäsesongin aloittava toukokuu näyttää tilastojen valossa hyvin tutulta, mikäli kevään raportit ovat tuttuja. Yöpymiset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna jälleen huomattavasti. Kokonaisuudessa yöpymiset Helsingissä kasvoivat 16 prosenttia vuoden takaisesta. Kotimaiset yöpymiset kasvoivat 19 prosenttia ja ulkomaiset 13 prosenttia.

Luvut ovat muutaman vuoden perspektiivillä huomattavan suuria. Alkuvuonna (tammi–toukokuu) sekä kotimaiset että ulkomaiset yöpymiset kasvoivat 15 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kevätkauden yöpymisten kasvussa ei ole kertaakaan viimeisten vuoden aikana päästy kymmeneen prosenttiin; välillä on jopa menty alaspäin.

Muutaman vuoden alhaisemman kasvun jälkeen Helsingin yöpymiset ovat tosiaan nousseet uudelle tasolle. Vaikka usein puhutaan kiinalaisista, japanilaisista ja venäläisistä, joiden yöpymiset ovat vähitellen palaamassa romahdusta edeltävälle tasolle, myös kotimaisissa yöpymisissä on tapahtunut selvää kasvua. Ulkomaisissa yöpymisissä nousua on tapahtunut kautta linjan, mutta toki volyymeiltaan merkittävimmät maat vetävät lukuja ylös.

Kuviossa 1 esitetään toukokuun top 7 -maiden yöpymisten kuukausimuutokset vuoden 2016 alusta alkaen. Selvimmät muutokset alkoivat näkyä talvella – oikeastaan jo joulukuussa 2016, jolloin kiinalaisten yöpymiset kasvoivat hurjasti. Tämä kasvu tarttui venäläisiin ja sitten japanilaisiin, kuukausi kerrallaan. Tuskin näillä kuitenkaan on ajallista yhteyttä, mutta kuviossa näyttää hauskasti ikään kuin yöpymiset eri maissa kasvaisivat toinen toisiaan seuraten.

Koska kiinalaisten, japanilaisten ja venäläisten yöpymisten muutos on ollut niin nopeaa, alhaisemman kasvun markkinat ovat jääneet hieman keskusteluissa paitsioon. Tälläkin palstalla on aiemmin käsitelty lähinnä kolmea edellä mainittua matkailijaryhmää. Alkuvuonna nopeaa kasvua on kuitenkin ollut muuallakin. Esimerkiksi Britanniasta, Ruotsista ja Yhdysvalloista tulleita on yöpynyt Helsingissä kevätkaudella selvästi aiempaa enemmän.

Aiemmissa raporteissa olen käsitellyt Helsingin keskeisimpiä kilpailijakaupunkeja aina vähän eri näkökulmista. Viimeksi tarkasteltiin ulkomaisia yöpymisiä vuositasolla, ja havaittiin, että sekä volyymeissa että kasvussa Helsinki seuraa kehityksessä Tukholman ja Kööpenhaminan perässä.

Tällä kertaa tarkastellaan toukokuun yöpymisiä ja otetaan mukaan myös kotimaiset yöpymiset. Kuviosta 2 nähdään, että Helsingissä kotimaisia ja ulkomaisia yöpymisiä on viime vuosina ollut toukokuussa kutakuinkin yhtä paljon, ulkomaisia toki hieman enemmän. Kööpenhaminassa ja Tallinnassa ulkomaisia yöpymisiä on huomattavasti enemmän kuin kotimaisia. Tallinnan luvuissa ovat tietenkin mukana suomalaisten yöpymiset. Tukholmassa ja Oslossa taas kotimaisia yöpymisiä on ulkomaisia enemmän.

Kuten yllä todettiin, yöpymiset Helsingissä ovat alkuvuonna kasvaneet selvästi. Toukokuun nousu näkyy hyvin myös kuviossa: alin palkki on selvästi edellisiä pitempi. Kun tarkastellaan ulkomaisia yöpymisiä, ero edellisten vuosien palkkeihin on kutakuinkin yhtä suuri kuin Helsingissä. Kilpailijoiden Helsinkiä alhaisemmat kasvuprosentit siis selittyvät sillä, että lähtötaso siellä on ollut Helsinkiä korkeampi.

Venäläisten yöpymisissä Helsinki on perinteisesti ollut kilpailijoitaan edellä. Kiinalaisten kohdalla Helsinki kamppailee Pohjolan ykköskohteesta varsin tasavertaisesti Tukholman ja Kööpenhaminan kanssa. Huhtikuussa ja toukokuussa Kööpenhamina on kuitenkin ottanut pienen kaulan, ja jos suuntaus jatkuu, kesäsesongilla Tukholma ja Helsinki jäävät hieman jälkeen. Japanilaisten kohdalla Helsinki on ollut alkuvuonna hyvin selvästi kilpailijoitaan edellä.

Vaikka siis kokonaisyöpymisissä Helsinki pelaa vielä hieman eri liigassa, tietyillä markkinoilla asema on vahva. Voidaan olettaa, että lähitulevaisuudessa esimerkiksi turvallisuuteen liittyvät vetovoimatekijät nousevat aina vain tärkeämmiksi. Tässä Helsingillä on selkeä etu, mikä tietenkin kannattaa markkinointia suunniteltaessa muistaa.

Olen saanut hyvää palautetta näistä raporteista. Tällä palstalla tila on kuitenkin rajallista, joten toivon, että lukijat esittäisivät minulle toiveita käsiteltävistä aihepiireistä. Luonnollisesti haluan avata tilastojen taustoja juuri niistä teemoista, jotka lukijoita erityisesti kiinnostavat.

Pekka Mustonen toimii erikoistutkijana Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikössä.

Kommentit

Kaipaisin lukuja myös Vantaan ja Espoon osalta ja tietoa miten sitten sijoitumme vertailussa.

Hei, kiitos kysymyksestä. Matkailutilastoja Espoon ja Vantaan osalta on saatavana kaupunkien omilta sivustoilta, tässä linkkejä: https://www.visitespoo.fi/fi/tietoa-meista/matkailutilastot/ http://www.vantaa.fi/vantaa_fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/elinkeinokehittaminen/matkailun_kehittaminen

Kommentoi