Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.
  • Kuva: Riku Pihlanto / MyHelsinki-materiaalipankki.

Artikkeli |  08.06.2018Pekka Mustonen

Matkailu kasvoi huhtikuussa, mutta kasvu ei näy yöpymistilastoissa

Tässä kirjoitussarjassa erikoistutkija Pekka Mustonen analysoi kuukausittain Helsinkiin kohdistuvaa matkailua. Vuorossa ovat tällä kertaa huhtikuun 2018 matkailutiedot. Lyhyet raportit pureutuvat ilmiöihin ja muutoksiin tilastolukujen takana, ja niissä pohditaan kunkin ajanjakson erityispiirteitä sekä sivutaan keskeisimpien kilpailijakaupunkien tilannetta. Kirjoittaja ottaa mielellään vastaan palautetta ja toiveita aihepiireistä (pekka.mustonen@hel.fi).

Viime aikoina olemme miettineet paljon, kuinka pitkälle meneviä johtopäätöksiä yhden kuukauden perusteella voidaan tehdä matkailun kehityksestä. Viime vuosi oli useallakin mittarilla mitattuna ennätyksellinen matkailuvuosi Helsingissä, joten jonkinlaista kasvun hiipumista toki ollaan osattu odottaa. Nopea kasvu ei voi jatkua samanlaisena kauan, vaan väistämättä jotain hidastumista tapahtuu.

Maaliskuussa 2018 matkailijoiden yöpymiset Helsingissä vähenivätkin ensimmäisen kerran lähes puoleentoista vuoteen ja nyt huhtikuussa suunta on sama. Selityksiä on tietenkin helppo etsiä vuoden 2017 vilkkaasta tapahtumakeväästä, ja näiden tapahtumien vaikutuksen irrottaminen kokonaistilastoista on hankalaa, joskin maakohtaisia spekulaatioita voidaan esittää. Japanilaisten yöpymisten laskun taustalla lienevät ainakin osittain vuotta aiemmin järjestetyt taitoluistelun MM-kilpailut, jotka ulottuivat huhtikuun puolelle. Venäläisten yöpymiset kasvoivat jälleen maaliskuun tapaan selvästi, joten helmikuun pudotus jäänee ainakin tällä erää tilastolliseksi anomaliaksi.

Joka tapauksessa matkailutilastoihin on nyt tullut hieman eloa ja mahdollisesti hiipuvaa kasvua kannattaa nyt tarkastella laajemmin ottamalla mukaan myös muita tilastoja, erityisesti lentotilastoja, kuten viime kuukausien raporteissa on tehtykin.

Yöpymisten kokonaismäärän vähenemisen taustalla on ennen kaikkea kotimaisten matkailijoiden yöpymisten lasku, jota on nyt jatkunut vuoden alusta asti. Toisaalta ulkomaisetkin yöpymiset ovat maalis- ja huhtikuussa kasvaneet vain vähän. Kasvukuukausien määrä toki sai edelleen jatkoa ja on nyt 18 kuukauden mittainen. Ja ennätyksellisen vuoden 2017 jälkeen pienikin kasvu on merkillepantavaa ja se kertoo omaa tarinaansa Helsingin kiinnostavuuden lisääntymisestä.

Kun tarkastellaan koko maata, yöpymisten muutos pysyi plussan puolella, joskin vain prosentin kymmenyksen. Tässä taustalla on myös ulkomaalaisten yöpymisten kauan jatkunut kasvu ja kasvun lähde voidaan löytää varsin helposti Helsingin naapurista, Vantaalta. Ulkomaiset yöpymiset Vantaalla ovat kasvaneet kaksinumeroisesti nyt vuoden verran. Huhtikuussa ulkomaiset yöpymiset Vantaalla kasvoivat peräti 17,5 prosenttia. Kasvu selittyy paljolti sillä, että osa Helsingin kautta lentävistä matkailijoista yöpyy lentokentällä.

Toinen merkittävä tekijä koko Suomen yöpymisten kasvun taustalta löytyy vielä pohjoisemmasta. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat Lapissa huhtikuussa melkein 5 prosenttia ja kuukautta aiemmin peräti 16 prosenttia.

Joka tapauksessa matkustaminen Suomeen – tai Suomen kautta – kasvaa, mutta yöpymisten kasvu näyttää siis hidastuneen. Vaikka nyt kesäsesongin lähdettyä käyntiin kaduilla on vilkasta, vasta majoitustilastot parin kuukauden päästä kertovat, onko kyse pidemmästä trendistä. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että yhä merkittävämpi osa matkailun kasvusta jää lentokentälle tai sitten rekisteröityjen majoitusliikkeiden ulkopuolelle. Majoitustilastot kertovat siis vain osatotuuden matkailun kehityksestä.

Matkailun kasvu voidaan havaita myös Helsinki-Vantaan rajanylityksissä, joita tilastoidaan Schengen-alueen ulkopuolisista maista. Tämä vahvistaa käsitystä nimenomaan vaihtomatkailun kasvusta, mikä nähdään myös erittäin selvästi lentoliikennetilastoista. Schengen-alueen ulkopuolisista maista yöpymisiä Vantaalla oli alkuvuonna eniten Kiinasta ja nämä määrät ovat viimeisen kolmen vuoden aikana kasvaneet muutamaa poikkeuskuukautta lukuun ottamatta jokaisena kuukautena. Suurimmillaan nämä yöpymismäärät ovat yli kaksinkertaistuneet. Tammi–huhtikuussa 2018 kiinalaisten yöpymiset Vantaalla kasvoivat 67 prosenttia kun samaan aikaan Helsingissä kasvu oli selvästi alempi, 10 prosenttia.

Rajanylitysten tapauksessa volyymeiltään merkittävimmät Schengenin ulkopuolisista maista olivat huhtikuussa Japani (noin 16 100 rajanylitystä), Kiina (12 400), Venäjä (9 700) ja Etelä-Korea (7 100). Kiinan viime aikojen kuukausiluvuista löytyy yksi laskukuukausi (tammikuu 2017) samoin kuin Etelä-Koreasta (helmikuu 2017), mutta muuten kaikista edellä mainituista maista tulevien matkailijoiden rajanylitykset ovat lisääntyneet hurjaa vauhtia viime ajat. Kasvuprosentit ovat etenkin Venäjältä tulleissa rajanylityksissä olleet todella suuria: kymmeniä prosentteja kuukausittain. Japani, Kiina ja Etelä-Korea ovat kasvaneet maltillisemmin, mutta siltikin prosentit ovat kautta linjan kaksinumeroisia. Kärjen takana myös Intiasta, Thaimaasta ja Yhdysvalloista tulleet rajanylitykset ovat kasvaneet todella kovilla prosenteilla.

Lentoliikennetilastot

Finavian keräämissä lentoliikennetilastoissa lentomatkustajat jaetaan kotimaisiin ja ulkomaisiin sekä lisäksi saapuviin ja lähteviin. Lähtevistä matkustajista voidaan vielä erottaa vaihtavat matkustajat. Vaihtomatkustajat kirjautuvat lentoliikennetilastoihin kahteen kertaan: ensiksi saapuviin ja toisen kerran lähteviin (tarkemmin vaihtajiin, mikä on siis lähtevien alaluokka).

Huhtikuussa kotimaisia saapumisia oli Helsinki-Vantaan lentokentällä noin 135 000, mikä oli noin 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaisten saapumisten määrässä (720 000) kasvua oli peräti 13 prosenttia. Yhteensä saapumisia oli noin 850 000. Luku on 13 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kuten aiemmin todettiin, matkailun kasvu näkyy selvästi lentoliikennetilastoissa, vaikka yöpymisissä osa kasvusta leviääkin Helsingin majoitusliikkeiden ulkopuolelle.

Lentomatkustajien kokonaismäärä oli huhtikuussa 2018 hieman alle 1,7 miljoonaa, eli peräti 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Aiempien kuukausien tapaan eniten kasvoivat ulkomaisten vaihtomatkustajien määrät. Kaikkien vaihtomatkustajien määrä oli huhtikuussa 16 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Ulkomailta ulkomaille vaihtaneita lentomatkustajia oli huhtikuussa 2018 yli 190 000, mikä on noin neljännes kaikista ulkomaisista Helsingissä lentoa vaihtaneista. Tämä määrä on 18 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Hyvin merkittävä osa Helsinkiin lentävistä viipyy siis alueella alle vuorokauden, mikä on vaihtomatkustajien määritelmällinen raja.

Ennakkotietona voidaan jo nyt todeta, että matkailu jatkoi kasvuaan myös toukokuussa. Lentoliikennetilastojen mukaan kaikki alaluokat kasvoivat, mutta totuttuun tapaan eniten ulkomailta ulkomaille vaihtaneet. Palaamme tähän aiheeseen kuitenkin sitten, kun saamme toukokuulta myös majoitustietoja.

Kommentoi