Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.
  • Kuva: Helsinki Marketing.

Artikkeli |  15.05.2018Pekka Mustonen

Matkailun kasvu jatkuu – maaliskuussa yöpymisissä silti notkahdus

Tässä kirjoitussarjassa erikoistutkija Pekka Mustonen analysoi kuukausittain Helsinkiin kohdistuvaa matkailua. Vuorossa ovat tällä kertaa maaliskuun 2018 matkailutiedot. Lyhyet raportit pureutuvat ilmiöihin ja muutoksiin tilastolukujen takana, ja niissä pohditaan kunkin ajanjakson erityispiirteitä sekä sivutaan keskeisimpien kilpailijakaupunkien tilannetta. Kirjoittaja ottaa mielellään vastaan palautetta ja toiveita aihepiireistä (pekka.mustonen@hel.fi).

Maaliskuinen Helsinki näyttäytyi pitkästä aikaa majoitustilastojen valossa hieman erilaisena kuin mihin viime aikoina on totuttu. Punaista väriä näkyy entistä enemmän; rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 3,4 prosenttia edellisen vuoden maaliskuuhun nähden. Kotimaisissa yöpymisissä laskua nähtiin niin vapaa-ajanmatkoihin kuin työmatkoihin liittyvissä yöpymisissä ja myös ulkomaisten yöpymisten kohdalla työmatkoissa mentiin alaspäin. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vapaa-ajanmatkoilla sen sijaan nousivat edelleen selvästi: peräti 15 prosenttia. Tämä kasvu oli niin suurta, että ulkomaiset yöpymiset jäivät lopulta pari prosenttia plussalle.

Vuoden 2017 maaliskuu oli poikkeuksellisen vilkas, mikä johtui muun muassa taitoluistelun sekä hiihdon MM-kilpailuista. Tuolloin vuosi sitten japanilaisten yöpymiset Helsingissä lisääntyivät hurjasti. Tätä taustaa vasten maaliskuun 2018 japanilaisten yöpymisten 52 prosentin pudotus näyttäytyykin itse asiassa paluuna arkeen.

Viime vuosina japanilaisten yöpymisiä on ollut maaliskuiden aikana Helsingissä noin 7 000– niin nytkin. Myös koko Suomea tarkasteltuna japanilaisten yöpymisten kehitys noudattaa suunnilleen samanlaista kaavaa. Maaliskuun 2017 piikki näkyy poikkeavana havaintona muuten aika tasaisessa aikasarjassa. Samaan aikaan kuitenkin rajavartioston tilastoista nähdään, että japanilaisten maahan saapumiset Helsinki-Vantaan lentokentän kautta kasvoivat kaikesta huolimatta lähes neljä prosenttia edellisvuoteen nähden. Taustalla lieneekin joko vaihtomatkustajien lisääntyminen tai japanilaisten yöpymisten kasvu rekisteröityjen majoitusliikkeiden ulkopuolella. Luultavasti molemmat.

Ulkomailta ulkomaille tehtyjen vaihtojen määrä kasvoi Finavian tilastojen mukaan maaliskuussa peräti 36 prosenttia. Tästä luvusta emme kuitenkaan pysty valitettavasti erottamaan kansalaisuuksia. Samaan aikaan Airbnb:n kapasiteetti kasvoi lähes 30 prosentilla ja käyttöastekin nousi 54 prosentista 61 prosenttiin. Helsingissä oli Airbnb-asuntoja ja -huoneita maaliskuussa 2017 noin 2 400. Jos lisätään tämä luku rekisteröityjen majoitusliikkeiden huonekapasiteettiin, saadaan Airbnb:n osuudeksi Helsingin koko majoituskapasiteetista noin 20 prosenttia. Rekisteröityjen majoitusliikkeiden käyttöaste nousi hieman ja oli maaliskuussa 69,4 prosenttia. Tässä luvussa toki voi näkyä myös tilastoidun kapasiteetin väheneminen noin kahdeksalla prosentilla.

Merkittävimmistä lähtömaista myös kiinalaisten (–14 %) ja ruotsalaisten (–20 %) yöpymiset laskivat. Sen sijaan Singapore kasvatti jälleen yöpymisiään reilusti, vaikka viime vuonnakin noste oli kovaa. Myös venäläisten yöpymisten helmikuun pudotus jäi ainakin lyhyellä aikavälillä poikkeukseksi. Venäläisten yöpymiset lisääntyivät maaliskuussa neljänneksellä edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna.

Ruotsalaisten, kiinalaisten ja japanilaisten vähentyneet yöpymismäärät pudottivat myös top 5- ja top 10 -maiden osuuksia selvästi raja-arvojen (40 prosenttia ja 60 prosenttia) alapuolelle.

Matkailun kasvu näkyy lentoliikennetilastoissa

Finavian keräämissä lentoliikennetilastoissa lentomatkustajat jaetaan kotimaisiin ja ulkomaisiin sekä lisäksi saapuviin ja lähteviin. Lähtevistä matkustajista voidaan vielä erottaa vaihtavat matkustajat. Vaihtomatkustajat kirjautuvat lentoliikennetilastoihin kahteen kertaan: ensiksi saapuviin ja toisen kerran lähteviin (tarkemmin vaihtajiin, mikä on siis lähtevien alaluokka).

Maaliskuussa kotimaisia saapumisia oli Helsinki-Vantaan lentokentällä 157 000 (+6 %) ja ulkomaisia 690 000 (+14 %). Yhteensä saapumisia oli siis noin 850 000. Luku on 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Matkailun kasvu näkyy siis selvästi lentoliikennetilastoissa, vaikka yöpymisissä kasvu onkin hidastunut. Myös siis kotimaisten saapumisten määrä on kasvanut.

Lentomatkustajien kokonaismäärä oli maaliskuussa 2018 noin 1,7 miljoonaa, eli peräti 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Aiempien kuukausien tapaan eniten kasvoivat ulkomaisten vaihtomatkustajien määrät. Kaikkien vaihtomatkustajien määrä oli maaliskuussa 30 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Ulkomailta ulkomaille vaihtaneita lentomatkustajia oli tammikuussa 2018 yli 170 000, mikä on noin neljännes kaikista ulkomaisista Helsingissä lentoa vaihtaneista. Tämä määrä on 36 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kommentoi