Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.
Kvartti 1/2019 |  28.03.2019Timo Cantell

Pääkirjoitus 1/2019

Helsinki on hyvää elämää varten. Tällä lauseella avautuu Helsingin kaupunkistrategia. Seuraava lause jatkaa, että Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Merkittäviä tavoitteita ja näkemyksiä, joiden tavoitteina on kaupunkilaisten hyvinvointi.

Hyvinvoinnin osa-alueisiin voidaan lukea ainakin koettu hyvinvointi, aineellinen hyvinvointi sekä terveys. Varsinkin kahta jälkimmäistä osakokonaisuutta on seurattu Helsingin tilasto- ja tutkimustoiminnassa jo aivan sen alkutaipaleelta lähtien, yli sadan vuoden ajan, ja niiden tarkastelu on keskeistä tehtäväkenttää myös jatkossa. Kaupunkilaisten omat kokemukset hyvinvoinnista ovat tulleet tutkimuskohteina niiden rinnalle viime vuosikymmenten aikana.

Tämä Kvartti-lehden numero tarjoaa jälleen useita eri näkökulmia siihen, miten helsinkiläiset voivat ja viihtyvät kaupungissaan. Koetun hyvinvoinnin osa-alueista tarkastellaan tällä kertaa erityisesti turvallisuuskokemuksia, jotka ovat tärkeä kaupunkilaisten elämänlaatuun vaikuttava tekijä. Aineellisen hyvinvoinnin rakentumista käsitellään rahojen riittävyyden sekä toimeentulotuen käytön näkökulmasta. Terveysnäkökulma on puolestaan esillä Kouluterveyskyselyn tuloksia esittelevässä artikkelissa, jossa tarkastellaan työssäkäyvien koululaisten jaksamista. Lisää Kouluterveyskyselyn tuloksiin perustuvia artikkeleita on esillä Kvartti-lehden verkkosivustolla.

Kommentoi

Lehdessä: