Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.
Artikkeli |  19.12.2019Timo Cantell

Pääkirjoitus 4/2019

Helsinki seuraa jatkuvasti kehitystään tekemällä omia tutkimuksia ja tilastoja sekä tarkastelemalla muita tietolähteitä. Yksinomaan Helsingin tilanteen tunteminen ei riitä, vaan meidän täytyy myös tietää, mitkä piirteet ovat osa yleisempiä kaupunkien muutoksiin liittyviä kehityskulkuja, ja toisaalta, missä asioissa Helsinki mahdollisesti poikkeaa muista kaupungeista. Tällöin esille nousevat niin kotimaiset kuin kansainväliset vertailut.

Helsingin kannalta on tärkeää tuntea kaupungin erityispiirteet suhteessa muihin suuriin suomalaisiin kaupunkeihin. Koska Helsinki poikkeaa kokonsa ja asemansa puolesta niin monella tapaa muista kotimaisista kaupungeista, kaupunkikehityksen vertailukohteita on haettava maan rajojen ulkopuolelta. Meille keskeisiä verrokkikaupunkeja ovat esimerkiksi pohjoismaiset pääkaupungit sekä Tallinna, Amsterdam tai Wien. Näiden kaupunkien koko ja asema ovat Helsingin kannalta kiinnostavia ja vertailu niihin on mielekästä. Voimme toki oppia myös suurista eurooppalaisista keskuskaupungeista kuten Pariisista tai Lontoosta, mutta niiden mittaluokka on jo aivan toinen kuin omamme ja siksi kehityskulut saattavat poiketa suuresti meidän tilanteestamme.

Tämä Kvartti-lehti tarkastelee Helsingin tilannetta eri näkökulmista tuoden esille yhtäläisyyksiä verrokkikaupunkeihin ja toisaalta korostaen kaupunkikehityksemme muista erottuvia piirteitä. Lehden artikkeleissa tuodaan esiin kaupunkivertailujen tuloksia ja vertailutiedon hyötyjä mutta myös joitakin vertailuihin liittyviä ongelmakohtia. Lähteiden kirjo ulottuu aina vertailevasta kaupunkitutkimuksesta virallisiin tilastolähteisiin ja eri elämänalueita kartoittaviin kaupunkirankingeihin. 

Kommentoi