Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.
  • Kuva: Helsingin kaupunki / Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy ja Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

Artikkeli |  06.10.2016Katariina Saarela

Uutinen: Myllypuron uutta kampusta luodaan yhteiskehittämisen keinoin

Live Baltic Campus -hankkeessa kehitetään keskisen Itämeren alueen kaupunkisuunnittelua yhteiskehittelyn keinoin muotoiluajattelua ja -menetelmiä hyödyntäen. Testialustoina toimivat hankkeessa mukana olevien korkeakoulujen kampukset. Tässä Metropolia-ammattikorkeakoulun koordinoimassa projektissa luodaan kaupunkisuunnittelun yhteiskehittelymenetelmä, jonka hankkeessa mukana olevat kuusi Itämeren alueen kaupunkia sisällyttävät normaaliin työhönsä.

Helsingin pilottina hankkeessa on Metropolian tuleva Myllypuron kampus, jonka toimijayhteisöä kehitetään yhdessä kaikkien toimijoiden kesken – niin opiskelijoiden, työntekijöiden, alueen asukkaiden kuin liike-elämänkin. Helsingin pilotin toteuttavat yhteistyössä Metropolia ja Helsingin kaupunki.

Live Baltic Campus -hanke toteutetaan lokakuusta 2015 maaliskuulle 2018 EU:n Central Baltic -ohjelman ja Varsinais-Suomen liiton osarahoituksella.

Myllypuron kampuksesta hyvinvoinnin keskus Helsinkiin

Metropolia keskittää toimintansa 20 toimipisteestä neljälle kampukselle asteittain vuoteen 2019 mennessä. Helsingin Myllypuroon rakennetaan täysin uusi kampus Kehä I:n ja metroradan varrelle. Valmistuttuaan se on Metropolian suurin kampus: siitä tulee noin 6000 opiskelijan ja 500 työntekijän opiskelu- ja työpaikka. Metropolian muut kampukset tulevat sijaitsemaan Helsingin Arabianrannassa, Espoon Leppävaarassa ja Vantaan Myyrmäessä.

Myllypuron kampukselle siirtyvät Metropolian toiminnoista sosiaali- ja terveysala, rakennus- ja kiinteistöala, korkeakoulun johto ja keskitetyt yhteiset toiminnot. Lisäksi kampukselle tulee koulutustoimintaan tarvittavia liikunta-, terapia- ja laboratoriotiloja. Modernit kirjaston palvelut sekä Positia-hyvinvointipalvelut tulevat myös Myllypuron asukkaiden käyttöön. Uudesta kampuksesta on näin tulossa vahva hyvinvoinnin keskus Helsinkiin.

Parhaillaan Myllypurossa ovat käynnissä tontin louhinta ja maanrakennustyöt, jotka pohjustavat varsinaisen rakentamisen aloittamista syyskuussa 2016. Kampuksen peruskivi muurataan syyskuun 24. päivä. Myllypuron kampus valmistuu kahdessa vaiheessa elokuussa 2018 ja syyskuussa 2019.

Hollannin kampuskehittämisen kokemukset Myllypuron käyttöön

Live Baltic Campus -projektin opintomatkalla 28 asiantuntijaa useista Itämeren alueen korkeakouluista ja kaupungeista tutustui kolmessa päivässä yhteentoista vierailukohteeseen Amsterdamissa, Delftissä, Eindhovenissa ja Rotterdamissa. Kesän alussa joukko Helsingin kaupungin ja Metropolian kampuskehittäjiä kokoontui jakamaan Alankomaihin tehdyn opintomatkan oppeja ja havaintoja kampuskehittämisestä. Konkreettisia Metropolian Myllypuron kampuksen kehittämisehdotuksia antoivat muun muassa projektinjohtaja Kimmo Kuisma ja arkkitehti Mikko Näveri Helsingin kaupungilta.

Koko Myllypuro on kampus, ei pelkästään itse rakennus

Projektinjohtaja Kimmo Kuisma kaupunginkansliasta pohti puheenvuorossaan Myllypuron kampuskehittämistä aluerakentamisen näkökulmasta. Hän kertoi ymmärtäneensä opintomatkalla, että meidän täytyy muuttaa ajattelutapaamme: kampus ei ole vain rakennus, vaan meidän on nähtävä koko Myllypuron alue kampuksena. Siihen kuuluu paitsi ammattikorkeakoulu, myös erinomaiset urheilumahdollisuudet, kaupalliset palvelut ja metroasema. Kuisman mukaan Myllypuron kampuksen brändi voidaan rakentaa juuri näistä tekijöistä.

Kuisman mukaan myös joustavuus nousi vahvasti esille opintomatkan aikana. Se oli nähtävillä sekä toiminnoissa että fyysisten ympäristöjen suunnittelussa: esimerkiksi kampustilat ovat jaettuja eri toimijoiden kesken, mikä johtaa jaettuun tietoon ja innovaatioihin.

Kuisma kertoi, kuinka yliopistot, kaupungit ja yritykset näkevät Hollannissa selvästi vaivaa mahdollistaakseen uusien ideoiden viemisen käytäntöön. Sen sijaan, että sanottaisiin vain ”ei” totuttuihin toimintatapoihin tai säädöksiin vedoten, pyritään löytämään mahdollinen ratkaisu eri toimijoiden yhteistyönä. Lisäksi Hollannissa huolehditaan siitä, ettei osaaminen katoa muutostilanteissa, esim. yrityksen konkurssin jälkeen. Kaupunki voi tarjota tiettyjä edellytyksiä sille, että toiminta voi jatkua.

Puheenvuoronsa päätteeksi Kuisma herätti kysymyksen, onko Helsinki ”yhteiskunta 3.0”? Uudessa yhteiskuntarakenteessa yksilöt ja heidän verkostonsa nähdään perinteisiä organisaatioita vaikuttavampina ja kaupunkien ennakoidaan ohittavan valtiot. Onko Helsinki valmis jaettuun talouteen? Entä miten Helsinki voi houkutella kansainvälisiä lahjakkuuksia ja saada heidät jäämään alueelle? Kampukset ovat otollisia kokeilualustoja myös näihin teemoihin.

Myllypuroon tarvitaan "The Place to Be" - opiskelijat mukaan suunnitteluun

Myös arkkitehti Mikko Näveri kaupunkisuunnitteluvirastosta peilasi opintomatkahavaintojaan Myllypuron tulevaan kampukseen. Häntä kiinnosti erityisesti Rotterdamin Erasmus-yliopistoa uudistavan Complex Urban Landscape Design -toimiston (CULD) konsepti luoda “The Place to Be”, Paikka. Olipa Paikka sitten ulkona, sisätiloissa tai molemmissa, sen pitäisi olla keskeinen ja korkeatasoinen julkinen tila. Paikan pitäisi olla joustava ja luoda puitteet erilaisille tapahtumille jokapäiväisistä kohtaamisista isoihin, arkea piristäviin massatapahtumiin.

Näverin mukaan tällaista Paikkaa pitäisi ruveta miettimään Myllypuroon, oppilaitoksen välittömään läheisyyteen. Paikka voidaan luoda opiskelijoille ja Myllypuron asukkaille kampuksen ja metroaseman väliselle aukiolle. Näverin mielestä tällainen korkeatasoinen ulkotila Myllypurosta vielä puuttuu, ja Paikka voisi hyvinkin olla se.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto jatkaa tulevan kampuksen ympäristön suunnittelua ja kehittämistä intensiivisesti: kesän 2016 aikana harjoittelija-arkkitehti tekee ideatason suunnitelman, jota kaupunkisuunnitteluvirasto kehittää eteenpäin. Näveri kutsui Metropolian mukaan ideoimaan Myllypuron kampuksen ympäristöä; ensimmäinen palaveri pidettiin ennen kesälomia. Metropolian opiskelijat osallistuvat Paikan luomiseen syksyllä 2016 alkavan monialaisen innovaatioprojektin muodossa.

Teksti: Katariina Saarela

Lähteet:

Opintomatkan Wrap up -tilaisuudessa kuvatut live-videot löytyvät Live Baltic Campus -hankkeen Facebook-sivulta (www.facebook.com/LiveBalticCampus/videos) otsikolla Wrap-up meeting of the Study visit to the Netherlands in March - what did we learn

Hollannin opintomatkasta voi lukea lisää Live Baltic Campus -hankkeen nettisivuilla olevasta blogisarjasta: www.livebalticcampus.eu/tag/expedition-2016

Seuraa hankkeen Helsingin pilotin edistymistä: www.helsinki.livebalticcampus.eu

Lisätietoja Live Baltic Campus -hankkeesta: www.livebalticcampus.eu

 

 

Kommentoi