Helsinki
Artikkeli |  20.06.2013Teemu Vass

Uutiset: Valtion avoimen tiedon ohjelma julki ja HRI:lle tunnustusta

Avoin tieto saavutti Suomessa taas uuden merkkipaalun, kun valtionhallinto julkisti käynnistävänsä valtiovarainministeriön johdolla kolmivuotisen Avoimen tiedon ohjelman vuosille 2013–15. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä kaikki merkittävät julkiset tietovarannot ovat verkossa saatavilla koneluettavassa muodossa, maksutta ja selkein käyttöehdoin.

Avoimen tiedon ohjelman puitteissa on myös tarkoitus toteuttaa julkishallinnon tietovarantojen löytämistä ja hyödyntämistä helpottava uusi dataportaali sekä avoimeen dataan perustuvien palvelujen kehittämisympäristö. Valtionhallinto liittyy näin koko rintamalla mukaan avoimen datan liikkeeseen. Suomen julkishallinnossa tiennäyttäjänä on ollut Helsingin seudun julkisia tietovarantoja avaava Helsinki Region Infoshare (HRI) -projekti, joka käynnistyi vuonna 2010. Myös valtakunnan tasolla julkisten datavarantojen saattaminen kaikkien käyttöön on kuitenkin kirjattu tavoitteena jo kahteen hallitusohjelmaan, ja jotkin valtion virastot ovatkin parin viime vuoden aikana avanneet muutamia aineistojaan.

Kenties huomattavin datan avaus valtion tietovarannoista tähän mennessä on ollut Maanmittauslaitoksen maastodatan saattaminen maksutta kaikkien käyttöön. Aineistoja on avattu myös muun muassa Tilastokeskuksessa, Verohallinnossa, Museovirastossa ja Metlassa, ja Ilmatieteen laitoksen laajat data-aineistot ovat avautumassa.

HRI-palvelu on 2-vuotias

Pääkaupunkiseudun kuntien käynnistämä Helsinki Region Infoshare -verkkopalvelu (www.hri.fi) täytti huhtikuussa kaksi vuotta. Palvelun rakentamiseen on osallistunut Forum Virium Helsinki ja sen kehittämistä ovat tukeneet Sitra ja valtiovarainministeriö. Merkkipäivän kunniaksi julkaistiin Helsinki Region Infoshare – 2 vuotta avointa dataa -kirjanen, jossa avoimen tiedon pioneerit kertovat kokemuksiaan ja rohkaisevat yhä uusia julkishallinnon tahoja avaamaan aineistojaan.

HRI-verkkopalveluun on ehtinyt kertyä kahden vuoden aikana jo mittava määrä dataa, yhteensä yli 1 000 aineistoa.  Mukana on tilastotietoa muun muassa väestöstä ja asumisesta, historiallisia karttoja, joukkoliikenteeseen ja kirjastojen käyttöön liittyvää dataa sekä kaupunkien budjettitietoja – siis aihepiirejä laidasta laitaan. Kuntien ohella myös valtakunnalliset tiedon tuottajat kuten Tilastokeskus ja Verohallinto ovat toimittaneet avointa dataa HRI-palveluun.

Jälleen uudenlaista tiedon avoimuutta on Helsingissä tänä keväänä avautunut Open Ahjo -rajapinta. Sen kautta kaupungin sähköisessä asianhallintajärjestelmässä Ahjossa olevat asiakirjat – ensi vaiheessa kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat – ovat vuorokauden ympäri saatavilla yhdestä osoitteesta. Open Helsinki -niminen hanke on kehittämässä tähän perustuvaa palvelua, joka kertoisi reaaliajassa käyttäjilleen, mitä valtuuston esityslistoilla on ja mitä päätöksiä on tehty. Palvelussa voi jatkossa myös kommentoida päätöksiä ja jakaa keskustelut sosiaaliseen mediaan.

Helsinki Region Infoshare -palvelu palkittiin kesäkuussa 100 000 eurolla EU:n julkishallinnon innovaatiokilpailussa kansalaisia hyödyttävien palvelujen sarjassa. Kilpailuun osallistui 204 ehdotusta eri puolilta Eurooppaa, ja palkintoja myönnettiin kaikkiaan yhdeksälle hankkeelle. Palkintorahat käytetään HRI-hankkeen jatkokehitykseen ja tunnetuksi tekemiseen. www.hri.fi/2vuotta 

Kommentoi