Helsinki

Kaupunkitieto-blogi

Blogikirjoitus |  17.07.2015Inkeri Vähä-Piikkiö

Kaupunkien hiilitaseen laskentaan ei ole riittävästi tietoa

Kun kaupungit suunnittelevat ilmastonmuutokseen sopeutumistaan, ne tarvitsevat toimenpiteidensä tueksi ennusteita. Hiilitaseen laskentaan suunnitellun SIMO-mallin lähtötiedoissa on kuitenkin puutteita. Neljä laskentamallin viidestä tilaajakaupungista ei tunne omia olosuhteitaan riittävän hyvin.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  14.07.2015Martti Tuominen

Turvattomuus ja virhepäättelyn ansa

Alueellisten turvallisuuserojen syitä ei kovin tarkoin tunneta, mutta pääosin ne liittyvät väestön sosiaaliseen koostumukseen. Turvattomuutta koetaan enemmän alueilla, joilla esiintyy enemmän työttömyyttä ja toimeentulotuen käyttöä ja joilla koulutustaso on matala. Tutkimustiedon perusteella maahanmuuttajat eivät ole merkittäviä turvattomuuden aiheuttajia.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  18.06.2015Tero Lahti

Huomenna Helsinkiin muuttaa 109 ihmistä

Keskimääräistä päivää ei ole olemassa, mutta leikitelläänpä hetki ajatuksella, että huominen elettäisiin täysin keskiarvossa. Mitä Helsingissä tapahtuisi?

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  12.06.2015

Pääkaupunkiseudun sosioekonomisesti heikoimmillakin alueilla viihdytään

Erityisesti vehreys, väljyys ja pihapiirin rauhallisuus saavat kiitosta.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  20.05.2015Liisa Kuusela

Konservaattori raaputtaa esiin piilossa ollutta tietoa

Konservaattori Anna Rajainmaa on juuri saanut valmiiksi vuoden 1929 Helsingin kaupunkikartan konservoinnin. Rajainmaan tehtävä on pitää Helsingin kaupunginarkiston noin 14 000 hyllymetrin paperiaineistot mahdollisimman pitkään mahdollisimman käyttökelpoisina.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  22.04.2015Tero Lahti

Tähän kohosi virastotalo

Virastomammutti. Kolossi. Betonilaatikko. Kallion virastotaloa on kutsuttu monilla vähemmän mairittelevilla nimillä, mutta virastotalo on silti Kallion maamerkki. 50 vuotta täyttävän talon historiasta kertoo tänään avautunut juhlanäyttely.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  12.03.2015Jonas Sjöblom

Virikkeitä kaupunkitutkimukseen Sosiologipäiviltä

Vuosittain järjestettävät Sosiologipäivät pidettiin viime viikolla Helsingin yliopistolla. Sosiologipäivien teemoista löytyi paljon yhtymäkohtia tietokeskuksessa työn alla oleviin kaupunkitutkimushankkeisiin.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  06.03.2015Anna Kajosaari

Helsingin asuntotuotantotavoitteiden kehityksestä

Asuntotuotannon määrään ja rakenteeseen kohdistuvat tavoitteet ovat muuttuneet paljon viime vuosikymmenten aikana. Talouden tila, tonttimaan riittävyys sekä muutokset Helsingin väestönkasvussa ovat muokanneet tavoitteita.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  05.03.2015Faris Alsuhail

Onko iällä väliä? Eri-ikäisten yksin asuvien alueellinen jakautuminen

Yksin asuvien ikärakenteessa on eroja Helsingin eri alueiden välillä. Alueellista jakautumista voi jonkin verran selittää peruspiirien asuntojen koolla, asumisen hinnalla, elämäntilanteella, palveluilla, kulkuyhteyksillä ja muilla ominaisuuksilla. Muuttujia on monia, ja sijoittumiseen vaikuttavat lisäksi kunkin henkilökohtaiset preferenssit.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  03.02.2015Tuula Vesanen

Hyvinvointierot - kuinka keskustelu kääntyisi toimenpiteiksi?

Helsingissä on haluttu tehostaa terveys- ja hyvinvointierojen seurantaa, jotta näitä eroja voitaisiin kaventaa. Tärkeää on ilmiön tunnistaminen ja määrittely, jotta ymmärretään, mikä tieto ja mitkä toimenpiteet ovat olennaisia hyvinvointierojen vähentämiseksi.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  03.02.2015Timo Cantell

Kaupunkitiedolle on tilausta

Kaupungit haluavat suunnittelun ja päätöksenteon tueksi riittävää ja ajantasaista kaupunkitietoa. Viime viikolla koin eräänlaisena tihentymänä, mitä kaupunkitiedon käyttö päätöksenteon tukena tarkoittaa.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  23.01.2015Anu Yijälä

Maahanmuuttajien taloudellista sopeutumista tutkimassa

Maahanmuuttajien integroitumista – eli kotoutumista – uuteen kotimaahan on tutkittu paljon niin Suomessa kuin maailmalla. Tietokeskuksessa on käynnistynyt helsinkiläisiä maahanmuuttajia koskeva tutkimushanke, jossa taloudellisen sopeutumisen indikaattorina käytetään maahanmuuttajien toimeentulotukitarvetta. Tästä aiheesta ei ole aikaisemmin Helsingissä tehty tutkimusta.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  15.01.2015Stina Högnabba

Kaupunki kokoaa hyvinvointitietoa nuorista - ja nuorilta

Uuteen Helsingin nuorten hyvinvointikertomukseen koottiin monenlaista tietoa eri näkökulmista. Verkkosivustolla yhdistellään tilastoja sekä nuorten ja asiantuntijoiden kokemustietoa, pohdintoja ja tutkimuksia.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  07.01.2015Pekka Vuori

Savo-Karjalassa ja Pohjanmaalla syntyneet pääkaupunkiseudulla

Savokarjalaiset asuvat usein pääradan varren asuinalueilla, pohjalaisilla ei ole puolestaan selkeitä keskittymisalueita pääkaupunkiseudulla.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  08.12.2014Faris Alsuhail

Yksin asumisen maantiedettä

Helsinkiläisistä noin neljännes on yksin asuvia. Yksin asuvien määrä lisääntyy jatkuvasti, vaikkakin heidän osuutensa koko väestöstä on kääntynyt laskuun. Missä päin kaupunkia yksin asuvia on eniten ja missä ikäryhmissä?

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  14.11.2014Timo Cantell

Keskustakirjasto ja kansantalous

Miksi perustaa uusi kirjasto tai kulttuuritalo - rahan vai muiden arvojen takia? Taidelaitosten tuottavuutta ei voi välttämättä nostaa samalla tavoin kuin teollisessa tuotannossa. Niillä on kuitenkin monenlaisia taloudellisia vaikutuksia kaupungeissa.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  07.11.2014Tuula Joronen

Näkyviä ja ei-näkyviä vähemmistöjä

Käsitteen "näkyvä vähemmistö" käyttöön liittyvät ongelmat on osittain tunnistettu jo käsitettä kehitettäessä 1980-luvulla Kanadassa. Päädyimme silti käyttämään näkyvyyden käsitettä Helsingin maahanmuuttajataustaisten nuorten turvattomuuskokemuksia käsittelevässä tutkimuksessamme, joka ilmestyy lähiviikkoina.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  04.11.2014Pekka Mustonen, Taru Lindblom

Havaintoja ruokatrendien sivukujilta

Muoti-ilmiöt hallitsevat ruokamakuja. Kun jokin raaka-aine tai ruokasuuntaus valtaa jalansijaa, siihen liittyviä juttuja ja reseptejä löytyy pian jokaisesta lehdestä ja ohjelmasta. Uskaltaako kukaan sanoa, että keisarin vaatteet ovat lehtikaalinvihreät?

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  28.10.2014Timo Cantell

Hyperikääntymistä Japanin länsirannikolla

Japanin vanheneva ja vähenevä väestö pakkautuu suuriin kaupunkeihin. Kaikki kaupungit eivät ole voittajia, vaan jopa Helsingin kokoiset kaupungit menettävät väestöään. Väestön ikääntymistä ei silti nähdä yksinomaan uhkana, vaan japanilaiset ovat varautuneita kohtaamaan myös väestönmuutoksen mahdollisuudet.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  24.10.2014Tero Lahti

Kuolleisuuden syistä avoimeen kaupunkitietoon

Miten tietokeskuksesta tuli tietokeskus? Viraston tarina alkoi runsaat sata vuotta sitten, kun kaupunginisät halusivat selvittää asukkaiden terveydentilaa, hygieniaoloja ja kuolleisuuden syitä erityisesti Kallion kaupunginosassa.

Lue lisää>