Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kaupunkitieto-blogi

Blogikirjoitus |  07.11.2014Tuula Joronen

Näkyviä ja ei-näkyviä vähemmistöjä

Käsitteen "näkyvä vähemmistö" käyttöön liittyvät ongelmat on osittain tunnistettu jo käsitettä kehitettäessä 1980-luvulla Kanadassa. Päädyimme silti käyttämään näkyvyyden käsitettä Helsingin maahanmuuttajataustaisten nuorten turvattomuuskokemuksia käsittelevässä tutkimuksessamme, joka ilmestyy lähiviikkoina.

Lue lisää>