Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kaupunkitieto-blogi

Blogikirjoitus |  17.04.2020Timo Cantell

Lama ja korona – löytääkö Helsinki 1990-luvun kriisistä oppeja nykytilanteesta selviytymiseen?

Koronakriisi koettelee monin tavoin Helsinkiä ja muita kaupunkeja ympäri maailman, ja tilanteella voidaan odottaa olevan pitkiä ja hankaliakin vaikutuksia esimerkiksi kaupungin talouteen ja muuhun kehitykseen. 1990-luvun laman aikaan Helsinki oli laman monin tavoin erilainen kaupunki kuin nyt, ja kahden poikkeustilanteen taustat ja syyt selkeästi keskenään eriäviä. Näitä eroja tarkastelemalla voidaan kuitenkin kenties tehdä joitakin hyödyllisiä havaintoja.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  01.06.2017Timo Cantell

Luovan luokan noususta urbaaniin kriisiin

Yhdysvaltalainen kaupunkikehittäjä Richard Florida herätteli viisitoista vuotta sitten kaupungit ympäri maailman havaitsemaan ”luovan luokan” tuomat mahdollisuudet taloudellisen menestyksen kannalta. Viimeisimmässä teoksessaan Florida julistaa pessimistisempää viestiä uudesta urbaanista kriisistä, joka liittyy kaupunkien sisäiseen eriytymiseen.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  28.03.2017Timo Cantell, Ari Jaakola

Kaupunkitiedolle on yhä enemmän kysyntää

Kaupunkien merkitys kansallisen hyvinvoinnin ja kehityksen tekijöinä kasvaa jatkuvasti. Kaupungit toimivat talouden moottoreina ja kaupungeissa tuotetaan jo nykyisellään valtaosa maailman bruttokansantuotteesta. Avaimet isojen kysymysten ratkaisuun löytyvät yhä enemmän kaupunkitasolta, ja ongelmien käsittelemiseksi tarvitaan yhä laadukkaampaa kaupunkitasoista tietoa.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  25.11.2015Timo Cantell

Mistä puhumme, kun puhumme älykkäästä kaupungista?

Kymmenentuhatta älykkään kaupungin kehittäjää kokoontui viime viikolla Barcelonaan Smart City Expo World Congress -tapahtumaan, jossa pureuduttiin ajankohtaisiin kaupunkiteemoihin. Eri puolilta maailmaa katsottuna älykäs kaupunkikehitys näyttäytyy kovin erilaisenakin, mutta myös selkeitä yhteisiä piirteitä tässä jo lähes puhki kulutetussa käsitteessä on.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  03.02.2015Timo Cantell

Kaupunkitiedolle on tilausta

Kaupungit haluavat suunnittelun ja päätöksenteon tueksi riittävää ja ajantasaista kaupunkitietoa. Viime viikolla koin eräänlaisena tihentymänä, mitä kaupunkitiedon käyttö päätöksenteon tukena tarkoittaa.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  14.11.2014Timo Cantell

Keskustakirjasto ja kansantalous

Miksi perustaa uusi kirjasto tai kulttuuritalo - rahan vai muiden arvojen takia? Taidelaitosten tuottavuutta ei voi välttämättä nostaa samalla tavoin kuin teollisessa tuotannossa. Niillä on kuitenkin monenlaisia taloudellisia vaikutuksia kaupungeissa.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  28.10.2014Timo Cantell

Hyperikääntymistä Japanin länsirannikolla

Japanin vanheneva ja vähenevä väestö pakkautuu suuriin kaupunkeihin. Kaikki kaupungit eivät ole voittajia, vaan jopa Helsingin kokoiset kaupungit menettävät väestöään. Väestön ikääntymistä ei silti nähdä yksinomaan uhkana, vaan japanilaiset ovat varautuneita kohtaamaan myös väestönmuutoksen mahdollisuudet.

Lue lisää>
Blogikirjoitus |  27.09.2014Timo Cantell

Tervetuloa blogiin!

Helsingin kaupungin tietokeskus – Helsingfors stads faktacentral – tuottaa vuosittain runsaasti julkaisuja niin paperilla kuin internetissä. Numerot eivät meiltä lopu, esittelemme ja tulkitsemme Helsingin tilannetta hyvin monipuolisesti.

Lue lisää>