Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kommentoi

Hei, Kvartin 3/2014 artikkelissa ”Onko iäkkäillä Helsinkiläisillä auttajia – pitkäaikainen hoitoapu eurooppalaisessa vertailussa” aineistona oli kysely jossa tiedusteltiin pitkäaikaishoidon kokemuksia ja tarpeita. Halukkuudesta tai valmiudesta käyttää kotiapulaista arkielämän askareisiin ei tuossa kyselyssä kysytty. Sen sijaan tähän liittyen kysyimme yleisemmin valmiutta hankkia palveluita yksityiseltä palveluntuottajilta. Reilu kolmannes kaikista vastaajista ilmoitti olevansa valmis hankkimaan palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta omalla kustannuksella. Kiitos hyvästä kysymyksestä! Ystävällisin terveisin, Ari Niska