Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kommentoi

Yksi hieno yhteisöllinen kohde on rakenteilla Jätkäsaareen. Kyseessä on CIN-innovaatiokortteli, jossa yhteisöllisyyden konsepti nojaa S-asuntojen taloisännöintiin, josta saadaan jonkinlainen taloisäntä koko krotteliin erilaisine käyttäjineen. Kortteliin tulee sekä hitas-asuntoja että HOAS:in opiskelija-asuntoja S-asuntojen lisäksi. Yhteistilat on suunniteltu yhteiskäyttöisen konseptin varaan, jossa talon sisällä kulkee ensimmäisessä ikään kuin yhteinen katu. Näin ainakin muistelisin. Rakennusvalvontaviraston uusi yhteistilaohje kannustaa tämänkaltaisiin yhteiskehittelyihin. Toiveina olisi synnyttää yhteistiloja, joiden käyttö on suunniteltu kokonaisuutena, ja erityisesti käytettävyys mietitty niin että tuottaisi lisäarvoa asumiseen. Paljon jää kuitenkin aina käytönaikaiseen hallinnan järjestämiseen. Kylmät seinät eivät takaa yhteisöllisyyttä. Viime kädessä vastuu yhteisöllisyydestä on asukkailla itsellään. Mutta tottahan on toki sekin että kiinteistön omistaja pystyy myötävaikuttamaan asiaan halutessaan hyvinkin paljon. Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmän (YTK) Urbaanin asumisen konseptit -tutkimushankkeessa (URBA) selvitettiin männä vuosina paljonkin erilaisia asumiskonsepteja. Yhtena ehkä johtopäätöksenä jouduttiin harmitellen toteamaan, ettei yhteisöllisyys tule ilmaiseksi. Mikäli kiinteistönhoitoon lisätään erilaisia yhteisöllisyydestä huolehtimisen tehtäviä, näillä on usein jonkin asteinen hintalappu. Siksikin nämä käyttäjistä itsestään lähtevät yhteisöllisyyden hankkeet ovat kaikkein toteuttamiskelpoisimpia. Maksaja ja tahtoja on lähellä.