Kommentoi

Erittäin arvokasta, että "nimbyä" analysoidaan nykyään myös kansalaisvaikuttamisena, siitä kun on tullut rakentamista ajaville liian helppo (ja epäpätevä) argumentti kyseenalaistaa kaikki kansalaisvaikuttaminen. Kirjoitusta vaivaa kuitenkin varsin yleinen taipumus käsitellä kaikkea vaikuttamista mielipiteinä, vaikka tunnistetaankin niiden moninaisuus: osa on vain heittoja, osa perusteltuja. Toteamus, että esitettyjen kantojen oikeellisuuden arvioiminen olisi tutkijalle "mieletöntä" on varsin kummallinen. Se on varsin mielekästä ja sen takana on oma teoreettinen kirjallisuutensa (argumentaatioteoria). On mahdollista arvioida sekä yksittäisiä argumentteja että käytyä keskustelua osallisten ja suunnittelijoiden välillä. Mielipiteiden oikeellisuuden arvioinnissa taas ei ole mieltä, ja juuri tästä syystä kaikkien kantojen kategorisointi mielipiteiksi ei ole järkevää. Emmehän me tulkitse suunnittelijoidenkaan ehdotuksia mielipiteiksi, vaan katsomme miten ratkaisuja on perusteltu. Yhtä ongelmallinen on koko nimby-kategoria. Asukkaat eivät nimittäin suinkaan aina argumentoi rakentamisen siirtämistä "jonnekin muualle" vaan esittävät perusteltuja näkemyksiä vaihtoehdoiksi (joita suunnittelijat taas eivät yleensä tarjoa).