Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kommentoi

Wienin malli on kasvavilla kaupunkiseuduilla oivallinen. Ja ainoa tuntemani, joka toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Se mahdollistaa tasa-arvoiset asumismahdollisuudet kaikille kaupunkilaisille, luo asukkaille edellytykset elää vaatimattomillakin tuloilla ja silti asua lähellä työpaikkojaan ja työmahdollisuuksiaan. Suosittelen ankarasti Helsingille käyttöön otettavaksi. Tuottaisi terveempiä ja tyytyväisempiä Helsinkiläisiä. Ja menetettäisiin vain asuntopolitiikan mafia, josta me kaikki kansalaiset joudumme noille ketkuille vielä maksamaan asumistuen muodossa.