Kommentoi

Aineistosta on kaupunginkansliassa (kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö) tekeillä aluetasoinen tarkastelu, jossa tuloksia käsitellään Helsingin 34 peruspiirin osalta ja vertaillaan edelliseen tutkimuskierrokseen. Alueanalyysi valmistuu lähiviikkoina ja sekin julkaistaan tällä sivustolla.