Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kommentoi

[Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on lähettänyt kysyjälle seuraavan sisältöisen vastauksen. Kvartin toimitus kopioi viestin tähän keskusteluun.] // Puotinharju ja erityisesti ostari on jo pitkään ollut huonossa tilanteessa. Kaupunki on pyrkinyt neuvottelemaan ostarin omistajien kanssa, mutta toistaiseksi neuvottelut eivät ole johtaneet konkreettisiin tekoihin. Ostarin laaja omistajakunta ei ole saavuttanut riittävää yksimielisyyttä siitä, millaisiin kunnostus-, remontti tai laajennustoimiin he ryhtyvät. Kaupunki on käynnistänyt keväällä kansainvälisen suunnittelukilpailun. Se tähtää koko laajemman alueen merkittävään kohentamiseen. Itä-Helsingin keskusta -nimellä kulkeva kilpailu sisältää Itäkeskuksen lisäksi myös Puhoksen ostarin lähiympäristöineen. Kilpailualueen näet ilmakuvana kilpailusivuilta: http://www.itahelsinginkeskusta.com/. Keväällä kaikilla oli mahdollisuus ideoida sisältöä ja tuoda suunnittelijoiden tietoon haasteita ratkaistavaksi kilpailualueelta. Näissä kommenteissa on tuotu esiin saman sisältöisiä asioita Puotinharjusta, kuin mistä kerroit palautteessasi. Voit tutustua saatuihin ajatuksiin tältä sivulta: http://www.itahelsinginkeskusta.com/anna-ideasi/. Valitettavasti kilpailu vie oman aikansa ja konkreettisesti siihen, että sen tuomat muutokset näkyvät alueella, vie useita vuosia. Välittömät ylläpito- ja kunnostustoimet ostarinalueella ovat ostariyhtiön vastuulla. Kehottaisinkin antamaan palautetta ostarille. Mainitset myös kirkon työmaan palautteessasi. Tilanne on erittäin valitettava ja alue on keskeneräisyydessään pelottava. Viimeistään kilpailun poikiessa konkreettisia suunnitelmia, saadaan alue kuntoon. On ikävää, että nämä erilaiset neuvottelut vievät useita vuosia ja sen ajan alue pysyy epämääräisenä. Kaupunki kyllä korjaa tai poistaa raunioituneet rakennukset aikanaan, jos omistajat eivät siihen ryhdy. Myös epämääräisiä pusikoita ja takapihoja kehitetään viimeistellyksi kaupunkiympäristöksi. Silloin lisääntyvä sosiaalinen kontrolli hillitsee sotkevaa ja häiriköivää käyttäytymistä. Roska-astioiden osalta kannattaa laittaa palaute kaupungin palautejärjestelmään. Järjestelmään kannattaa merkitä karttaan täsmällisesti mistä kohdasta on kyse. Vastaus ohjautuu oikeille henkilöille ja tulee viikon sisällä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute/anna-palautetta