Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kommentoi

Kiitos kommentista! Kysymys on laaja ja haastava. Hedelmällisyyteen vaikuttavat monet tekijät, joita artikkelissakin käytiin läpi. Rakennuskanta on yksi näistä ja Helsingistä onkin muutettu naapurikuntiin isompien asuntojen perässä perheenperustamisvaiheessa. Sen sijaan alueelle valikoitumisen ja toisaalta aluevaikutusten vertaileminen on hyvin haastavaa ja osin mahdotontakin. Tietyllä alueella asuvat asukkaat voivat toisin sanoen olla perheenperustamissuunnitelmiensa mukaisesti hyvin valikoituneita. Sen sijaan alueen piirteiden vaikutus lasten hankintaa koskeviin päätöksiin on todennäköisesti paljon vähäisempi. Haasteita hedelmällisyyden aluetutkimukseen tuo myös se, että tapausmäärät (syntymät) jäävät nopeasti hyvin pieniksi, kun siirrytään tarkastelemaan entistä pienempiä alueita. Satunnaisuus vaikuttaa näin helposti tuloksiin. Esimerkiksi Helsingin osa-alueiden hedelmällisyyttä kuvatessa käytämme kolmen vuoden keskiarvoja, ja osa-alueet ovat vielä rakennuskantaa kuvattaessa melko suuria. Se on totta, että hedelmällisyyden muutoksista olisi hyvä saada lisää tutkimusta. /Kaupunkitutkimus ja -tilastot, Helsingin kaupunki