Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kommentoi

Tutkimuksessa pyydettiin vastaajia ottamaan kantaa viiteentoista väittämään, joista yksi oli kieli- ja kulttuuriryhmien väliset ristiriidat asuinalueella, kuten yllä esitetyistä tuloksista näkyy. Tässä kysymyksessä pyrittiin kysymään nimenomaan omalla asuinalueella ilmenevistä huolenaiheista.