Kommentoi

Matti O. Hannikainen skriver: "Sen sijaan Espoo ja Sipoo säilyivät koskemattomina, vaikka Harvia oli ehdottanut Hagalundin (Tapiola), Kilon, Leppävaaran kuin myös Vestersundin alueen liittämistä kaupunkiin (Turpeinen 1997; Yrjänä 2013)." I verkligen föreslog Yrjö Harvia att Västersundom i Helsinge (nuvarande Vanda) skulle anslutas till Helsingfors, men inget område av Sibbo ingick i Harvias förslag. Samma missförstånd uttryckte stadsdirektör Jussi Pajunens i sitt anförande vid stadsfullmäktigemötet den 21 juni 2006. (http://wadenstrom.blogspot.com/2009/04/yrjo-harvias-forslag-fran-1936-den-3.html)