Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kommentoi

Millä perusteella alkoholin kokonaiskulutuksen kasvamista kahdessadasosan ja samanaikaisen alkoholikuolleisuuden nousua viidenneksellä voi pitää korrelaationa? - Siinähän on kahden kertaluokan ero ilmiön koossa. Korrelaatiosta olisi siten vielä melko hyppäys kausaliteettiin. Millä perusteella pääkaupunkiseudun kasvaneet alkoholikuolemat voitaisiin johtaa nelosoluesta tai myynnin kahdessadasosan kasvusta? Tässä ei edes tarkastella onko nelosoluen kulutus noussut.