Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kommentoi

Kiitos mainiosta analyysistä siitä, miten koronaviruksen aiheuttama tilanne kytkeytyy maahanmuuttoon ja muuttajiin. Poikkeusolosuhteet eivät todellakaan kohtele koko väestöä tasapuolisesti. Lähtökohtaisesti haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset kärsivät kriisissä monin verroin, riippuen heidän sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurisista resursseistaan. Näitä erilaisia lähtökohtia kirjoitus nostaa hyvin esille. Halusimme kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että tässä kriisissä iäkkäät ovat erityisessä vaarassa - myös ulkomaalaistaustaiset iäkkäät, joita viranomaisviestintä ei tavoittanut. Heihin pätevät kirjoituksessa mainittujen riskitekijöiden lisäksi iän aiheuttama terveysriski. Pääkaupunkiseudulla on merkittävä määrä vieraskielisiä iäkkäitä. Heidän selviytymisensä on omien voimavarojensa sekä sukulaisten varassa, koska suomalainen vanhuspalvelu ei ole herännyt siihen, että ulkomaalaistaustaiset iäkkäät ovat jo keskuudessamme. Kommenttimme perustuu huhti-toukokuussa iäkkäiltä kerättyyn tietoon. Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymä Eläkeläiset ry Jade yhteisö ry Omaisneuvo-toiminta, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry ETNIMU-toiminta, Suomen muistiasiantuntijat ry