Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kommentoi

Kiitos palautteesta. Ulkomaalaistaustaisia ikääntyneitä on todellakin jo paljon, ja heidän osuutensa Helsingin iäkkäistä on vuosi vuodelta kasvava. Olemme eri yhteyksissä pyrkineet kiinnittämään huomiota siihen, että tähän asiaan pitäisi kiinnittää etupainotteisesti huomiota. Tarkemman analyysin edellyttämiä tietoja joudutaan vielä odottamaan, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että covid-19-tauti ei olisi kohdistunut erityisen voimakkaasti esimerkiksi Helsingin venäjänkielisiin ikääntyneisiin.