Kommentoi

Kiitos kommentista, Annika! Ehkä tuota valtavaa työmäärää olisi voinut vielä enemmän kuvata. Olen pahoillani, jos artikkeli antaa puolueellisen kuvan johonkin suuntaan. Tarkoitus oli tässä, ja tutkimushankkeessamme yleensä, tuottaa kokemusperäistä oppia kaupungin kriisivalmiuden parantamiseksi. Kaupunginhallinto on tässä päällimmäinen opin kohde, sillä ajattelemme, että sen tehtäviin kuuluu yhteistyön järjestäminen ja avun koordinointi. Siksi tehtyjen toimien kritiikki on tärkeää tuoda esiin, eikä vain onnistumisten. Tuo kaikkien iäkkäiden - eikä haavoittuvimpien ryhmien - auttamista koskeva kritiikki tuli esiin sekä haastatteluissa että käyttämässämme käytännön aputyöntekijöille tehdyssä kyselyaineistossa. Tuota talouspuolta taas emme tosiaan käsitelleet ollenkaan. Ehkä olisi pitänyt, se ei vain tullut haastatteluissamme esiin. Sinänsä pidän asiallisena, että kaupunki eli kaikki me veronmaksajat kustansimme avun (kaikille iäkkäille), eikä esim. kirkko jäsenineen. Minusta Helsinki-apu oli hieno operaatio ja mahtava ponnistus, ja kaupunginhallinto pomoista puhelimenvarteen teki upeaa työtä äkkinäisissä ja hankalissa oloissa.