Kvartti 1/2013

ASTA MANNINEN
Avoimuudella ja yhteistyöllä muotoillaan parempaa arkea
Öppenhet, samarbete, design och ny tillväxt

ANTTI HAUTAMÄKI & KAISA OKSANEN
Metropolista haastavia ongelmia ratkaiseva innovaatiokeskittymä
Metropolen kan bli en innovationsknutpunkt som löser stora utmaningar

TUOMO MARTIKAINEN & HANNA WASS & MARJUKKA WEIDE
Äänestysaktiivisuus ja puolueiden kannatus vuoden 2012 kunnallisvaaleissa
Valdeltagandet och partiernas väljarstöd i Helsingfors kommunalval hösten 2012

LAIKA NEVALAINEN
Helsinkiläiset ja turkulaiset keskuskeittiötalot 1910- ja 1920-luvuilla
Centralkökshus i Helsingfors och Åbo på 1910- och 1920-talen

MARTTI TUOMINEN & HENRIK LÖNNQVIST & TEEMU KEMPPAINEN
Turvattomuuskokemukset keskittyvät Helsingissä alueittain - alueellisten erojen selittämisestä
Upplevelser av otrygghet är koncentrerade till vissa områden i Helsingfors - en utredning av skillnaderna mellan olika områden

SUMMARY

ARTIKKELIT 2012 - ARTIKLAR 2012

Lue lehti

Kvartti 1/2013 pdf, 11.63 MB