Kvartti 1/2018

TIMO CANTELL
Pääkirjoitus | Ledare

SEPPO LAAKSO & HEIKKI A. LOIKKANEN
Kaupungistuminen – viimeaikainen ilmiö vai pitkään jatkunut kehityskulku?
Urbaniseringen – ett färskt fenomen eller en gammal trend?

PASI SAUKKONEN
Maailma kaupungissa, kaupunki maailmassa
Världen inne i stan, stan ute i världen

PEKKA MUSTONEN
Urbaanista urbaaniin – miksi kaupunkilaiset haluavat matkustaa toisiin kaupunkeihin?
Från urbant till urbant – varför stadsbor vill resa till andra städer

TIMO CANTELL
Kohtaamisia ja kohtaamattomuutta – elämää suuressa kaupungissa
Att hälsa eller låta bli – liv i storstad

KATJA VILKAMA & JUKKA HIRVONEN
Helsingin alueellinen eriytyminen: kaksi lähestymistapaa segregaation seurantaan
Lokal differentiering i Helsingfors: två infallsvinklar på följning av segregation

ANU HENRIKSSON
Helsinki ja Tukholma kasvavat alakeskustojen kautta – monikeskuksisuus muutoksenhallinnan välineenä
Helsingfors och Stockholm växer genom underordnade kärnor – flerkärnighet som verktyg för ändringshantering

SUMMARY IN ENGLISH

Lue lehti

Kvartti 1/2018 pdf, 7.77 MB