Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 2/2015

Haastattelussa | Intervju med TIMO CANTELL

Helsingillä on hyvä "kaupunkiobservatorio"

Helsingfors har ett bra "stadsobservatorium"

VESA KESKINEN

Koulu opettaa myös elämää varten

Skolan lär också för livet

Nuori vaikuttaa ostopäätöksillä ja porukalla

Unga påverkar genom köpbeslut och i grupp

SINI ASKELO

Mitä Helsingin vaalitulokset kertovat alueittain tarkasteltuina?

Vad säger valresultatet ur lokalperspektiv i Helsingfors?

JONAS SJÖBLOM

Lähidemokratia Helsingissä - mitä tapahtui demokratiapilottien jälkeen?

Närdemokrati i Helsingfors - vad hände efter demokratipilotprojekten?

NETTA MÄKI

Elinajanodotteen kehitys Helsingissä alueittain 1996-2014

Förväntad livslängd i olika delar av Helsingfors 1996-2014

EILA RATASVUORI

Miten yksilön tietosuoja toteutuu kunnan tilastoissa ja tutkimuksissa?

Hur uppfylls datasekretessen för enskilda i kommunens statistik och forskning?

UUTISIA

Yksin kaupungissa -sivustolla tutkitaan yksinelämisen erityispiirteitä kaupunkiympäristössä

På webbplatsen Ensam i stan utreds särdrag i ensamboendet i stadsmiljö

SUMMARY IN ENGLISH

Lue lehti

Kvartti 2/2015 pdf, 3.93 MB