Kvartti 3/2014

ASTA MANNINEN
Väestön ikääntyminen haastaa hyvinvointiyhteiskunnan
Befolkningens åldrande utmanar välfärdssamhället

PEKKA VUORI
Eläkeikäisen väestön kehitys Helsingissä
De äldres befolkningsutveckling i Helsingfors

ARI NISKA
Onko iäkkäillä helsinkiläisillä auttajia?
Har de äldre i Helsingfors någon som kan hjälpa?

PEKKA BORG
Kolmannessa iässä koettu hyvinvointi Helsingissä
Upplevd välfärd i tredje åldern i Helsingfors

ANSSI VARTIAINEN
Vanhuspalvelujen vuosikustannukset kasvavat rajusti kuluvalla vuosikymmenellä
De årliga kostnaderna för äldreomsorgen växer starkt detta årtionde

IRA VERMA & JAANA HYVÄRINEN
Lauttasaaressa kehitetään asukaslähtöistä palveluverkkoa
Om invånarnära servicenätverk i Drumsö

ANNA-LIISA NIEMELÄ
Kotona asumiseen tukea ikääntyneiden virtuaalihoitokokeilusta
Försök med virtuell vårdhjälp inom äldres hemmaboende

UUTISIA
Työkaluja metropolialueen kehittämiseen
Verktyg för att utveckla metropolområden

Vuorovaikutus on avain tutkimuksen tehokkaaseen hyödyntämiseen
Växelverkan är nyckeln till effektivt utnyttjande av forskning

SUMMARY IN ENGLISH

Lue lehti

Kvartti 3/2014 pdf, 7.28 MB