Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 4/2017

TIMO CANTELL

Pääkirjoitus

Ledare

HAASTATTELU | INTERVJU

Pitääkö lähiöistä olla huolissaan? Tutkijoiden lääkkeitä Helsingin esikaupunkialueiden kehittämiseen

Ska vi oroa oss för förorterna? Forskarrecept för hur förorterna i Helsingfors kunde utvecklas

NETTA MÄKI

Segregaation ja alueiden ominaisuuksien vaikutukset yksilön terveyteen

Segregationens och grannskapets egenskapers inverkan på individers hälsa

OSKARI HARJUNEN

nsimetron tuomat vaikutukset on jo ennakoitu asuntomarkkinoilla

Västmetrons verkningar redan förutsedda på bostadsmarknaden

TEA LÖNNROTH

Kaupungin asuntotonttien vuokraus Helsingissä – miten saavutettavuus vaikuttaa hintoihin?

Uthyrning av stadens bostadstomter i Helsingfors – hur påverkar tillgängligheten priserna?

ARI JAAKOLA & ELISA PULKKINEN

Asuntotuotannon rooli Helsingin viimeaikaisessa väestökehityksessä

Bostadsproduktionens roll för folkmängden i Helsingfors de senaste åren

MATTI AUTIO

Kaupunginosien Facebook-ryhmät synnyttävät yhteisöhenkeä ja sosiaalista kontrollia

Facebookgrupper för stadsdelar skapar vi-anda och social kontroll

AINOKAISA TARNANEN & MARIA SALONEN & ELIAS WILLBERG & TUULI TOIVONEN

Missä Helsingissä pyöräillään? Urheilusovellusaineisto apuna pyöräilyn alueellisten ja ajallisten rakenteiden ymmärtämisessä

Var i Helsingfors cyklar man? Data från sportappar som hjälp för att förstå cyklandets regionala och tidsmässiga strukturer

UUTISET | NYHETER

Kaupunginosien eriytymistä pitää seurata, mutta mittareihin on syytä suhtautua kriittisesesti

Håll ett öga på differentieringen mellan stadsdelar, men ta indikatorerna med en liten nypa salt

Lue lehti

Kvartti 4/2017 pdf, 12.62 MB