Kvartti 4/2017

TIMO CANTELL
Pääkirjoitus
Ledare

HAASTATTELU | INTERVJU
Pitääkö lähiöistä olla huolissaan? Tutkijoiden lääkkeitä Helsingin esikaupunkialueiden kehittämiseen
Ska vi oroa oss för förorterna? Forskarrecept för hur förorterna i Helsingfors kunde utvecklas

NETTA MÄKI
Segregaation ja alueiden ominaisuuksien vaikutukset yksilön terveyteen
Segregationens och grannskapets egenskapers inverkan på individers hälsa

OSKARI HARJUNEN
nsimetron tuomat vaikutukset on jo ennakoitu asuntomarkkinoilla
Västmetrons verkningar redan förutsedda på bostadsmarknaden

TEA LÖNNROTH
Kaupungin asuntotonttien vuokraus Helsingissä – miten saavutettavuus vaikuttaa hintoihin?
Uthyrning av stadens bostadstomter i Helsingfors – hur påverkar tillgängligheten priserna?

ARI JAAKOLA & ELISA PULKKINEN
Asuntotuotannon rooli Helsingin viimeaikaisessa väestökehityksessä
Bostadsproduktionens roll för folkmängden i Helsingfors de senaste åren

MATTI AUTIO
Kaupunginosien Facebook-ryhmät synnyttävät yhteisöhenkeä ja sosiaalista kontrollia
Facebookgrupper för stadsdelar skapar vi-anda och social kontroll

AINOKAISA TARNANEN & MARIA SALONEN & ELIAS WILLBERG & TUULI TOIVONEN
Missä Helsingissä pyöräillään? Urheilusovellusaineisto apuna pyöräilyn alueellisten ja ajallisten rakenteiden ymmärtämisessä
Var i Helsingfors cyklar man? Data från sportappar som hjälp för att förstå cyklandets regionala och tidsmässiga strukturer

UUTISET | NYHETER
Kaupunginosien eriytymistä pitää seurata, mutta mittareihin on syytä suhtautua kriittisesesti
Håll ett öga på differentieringen mellan stadsdelar, men ta indikatorerna med en liten nypa salt

Lue lehti

Kvartti 4/2017 pdf, 12.62 MB