Kvartti 4/2018

TIMO CANTELL
Pääkirjoitus
Ledare

PEKKA VUORI
Väestön keskittyminen Helsingin seudulle jatkuu
Fortsatt befolkningsanhopning i Helsingforsregionen

PASI SAUKKONEN
Yksi seutu vai kolme erilaista kaupunkia: maahanmuutto ja kotoutuminen pääkaupunkiseudulla
En region eller tre olika städer: invandring och integration i huvudstadsregionen

TIINA LUOMA & ANU YIJÄLÄ
Turvapaikanhakijana Suomeen tulleiden irakilaisten oppimiskokemuksia Suomessa ja Suomesta
Inlärningserfarenheter i och om Finland bland asylsökande irakier i Finland

VENLA BERNELIUS & KAROLIINA BERGSTRÖM & HERTTA SYDÄNLAMMI
Kaupunkipäiväkotien eriytyvät toimintaympäristöt
Stadsdaghemmens segregerade verksamhetsmiljöer

NETTA MÄKI
Nuorten tupakointi vähentynyt – erot lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien välillä edelleen hyvin suuret
Rökning bland unga har minskat – skillnaderna mellan studeranden i gymnasier och vid yrkesläroanstalter fortsättningsvis mycket stora

JENNI ERJANSOLA
Helsingin alakoululaisten osallisuus – yhdenvertaisuutta tavoittelemassa
Delaktighet bland lågstadieelever i Helsingfors – med sikte på jämlikhet

PEKKA MUSTONEN
Matkailun ennätysvuosi 2017 ja ennakkonäkymiä vuodesta 2018
Helsingfors rekordartade turistår 2017 och förhandsvyer på 2018

UUTISET | NYHETER
Kaupunkitutkimusyhteistyö pääkaupunkiseudulla tiivistyy
Tätare stadsforskningssamarbete i huvudstadsregionen

Lue lehti

Kvartti 4/2018 pdf, 13.61 MB