Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 4/2018

TIMO CANTELL

Pääkirjoitus

Ledare

PEKKA VUORI

Väestön keskittyminen Helsingin seudulle jatkuu

Fortsatt befolkningsanhopning i Helsingforsregionen

PASI SAUKKONEN

Yksi seutu vai kolme erilaista kaupunkia: maahanmuutto ja kotoutuminen pääkaupunkiseudulla

En region eller tre olika städer: invandring och integration i huvudstadsregionen

TIINA LUOMA & ANU YIJÄLÄ

Turvapaikanhakijana Suomeen tulleiden irakilaisten oppimiskokemuksia Suomessa ja Suomesta

Inlärningserfarenheter i och om Finland bland asylsökande irakier i Finland

VENLA BERNELIUS & KAROLIINA BERGSTRÖM & HERTTA SYDÄNLAMMI

Kaupunkipäiväkotien eriytyvät toimintaympäristöt

Stadsdaghemmens segregerade verksamhetsmiljöer

NETTA MÄKI

Nuorten tupakointi vähentynyt – erot lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien välillä edelleen hyvin suuret

Rökning bland unga har minskat – skillnaderna mellan studeranden i gymnasier och vid yrkesläroanstalter fortsättningsvis mycket stora

JENNI ERJANSOLA

Helsingin alakoululaisten osallisuus – yhdenvertaisuutta tavoittelemassa

Delaktighet bland lågstadieelever i Helsingfors – med sikte på jämlikhet

PEKKA MUSTONEN

Matkailun ennätysvuosi 2017 ja ennakkonäkymiä vuodesta 2018

Helsingfors rekordartade turistår 2017 och förhandsvyer på 2018

UUTISET | NYHETER

Kaupunkitutkimusyhteistyö pääkaupunkiseudulla tiivistyy

Tätare stadsforskningssamarbete i huvudstadsregionen

Lue lehti

Kvartti 4/2018 pdf, 13.61 MB