Kouluterveyskysely 2017 – näkökulmia Helsingin tuloksiin

Kouluterveyskysely on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laaja valtakunnallinen tutkimus, joka toteutetaan kahden vuoden välein. Kyselyaineistosta saadaan monipuolista tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja sen eri ulottuvuuksista. Kvartti-verkkolehden artikkelisarjaan tuotettu analyysejä Kouluterveyskyselyn sisältämistä eri aihealueista. Artikkelit keskittyvät helsinkiläisistä oppilaitoksista saatuihin kyselyvastauksiin, ja vastaajina ovat perusopetuksen 4.-, 5.-, 8.- ja 9.-luokkalaiset oppilaat sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat. Artikkeleissa on kuvattu aineistoa tarkemmin.

Teeman artikkelit