Helsingin turvallisuustutkimus

Helsingin turvallisuustutkimuksen tuloksista julkaistaan Kvartti-verkkolehdessä artikkelisarjaa, jossa tarkastellaan kaupunkilaisten turvallisuuskokemuksia aihe tai kysymyskokonaisuus kerrallaan. 

Helsingin turvallisuustutkimuksen kuudennen tutkimuskierroksen aineistonkeruu toteutettiin loka–marraskuussa 2018. Tutkimusta on tehty pitkälti saman sisältöisenä vuodesta 2013. Uusimmassa tutkimuksessa ikäryhmää kuitenkin laajennettiin aiemmista 15–74-vuotiaista 15–79-vuotiaisiin, ja mukaan otettiin erillinen vieraskielisten helsinkiläisten otos. Kyselyyn vastasi 4 155 helsinkiläistä. Tutkimuksen vastausprosentiksi tuli 54 %. Kyselyyn oli mahdollista vastata paperi- tai nettilomakkeella, ja vastauskielinä olivat suomi, ruotsi, venäjä, viro ja englanti.

Teeman artikkelit