Tietoa Kvartista

Yhteystiedot:

Päätoimittaja Timo Cantell, p. 09 310 73362, timo.cantell@hel.fi

Toimittaja Teemu Vass, p. 09 310 64806, teemu.vass@hel.fi

Kvartti on Helsingin kaupungin julkaisema lehti, joka esittelee Helsinkiä ja Helsingin seutua koskevaa ajankohtaista tutkimus- ja tilastotietoa. Lehti ilmestyy painettuna neljästi vuodessa. Kvartista julkaistaan kolme numeroa vuosittain suomeksi ja ruotsiksi. Yksi numero vuodessa on englanninkielinen Helsinki Quarterly.

Kvartti on suunnattu paitsi päätöksenteon tueksi Helsingin päättäjille ja suunnittelijoille, myös kaikille muille, jotka haluavat tarkemmin perehtyä kaupunki-ilmiöitä koskevaan tietoon.

Verkko-Kvartti on Kvartin verkkolehti osoitteessa www.kvartti.fi. Verkkolehdessä julkaistaan kaikki painetun Kvartti-lehden artikkelit. Verkkolehti on kolmikielinen: suurin osa artikkeleista ilmestyy suomeksi ja ruotsiksi, joiden lisäksi Helsinki Quarterly -lehdessä julkaistut artikkelit ovat luettavissa verkkolehdestä englanniksi.

Verkkolehden sivustolla julkaistaan myös blogikirjoituksia, jotka liittyvät Helsinkiä koskevaan tutkimukseen ja tietoon. Lisäksi painettuina julkaisuina ilmestyneet Kvartti-lehdet ovat luettavissa verkkolehtisivustolla pdf-muotoisina numerosta 1/2013 alkaen.

Ohjeita artikkelien kirjoittajille

Artikkelien aineisto lähetetään mieluiten sähköpostin liitetiedostona Kvartin toimittajalle (teemu.vass@hel.fi) ja tekstit voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Artikkelin alkuun tulee lyhyt sisältöä kuvaava ingressi. Artikkelin toivotaan painottuvan tulosten/tulkintojen esittelyyn.

Otsikkojen tulee olla kertovia eivätkä ”johdanto, lopuksi, keskustelua” -tyyppisiä. Tekstin maksimipituus on 4–5 sivua eli n. 1 700 sanaa / 15 000 merkkiä. Tekstejä kirjoitettaessa on otettava huomioon, että

• Teksti aloitetaan vasemmasta reunasta ilman sisennyksiä, tasaus ainoastaan vasempaan reunaan.

• Pakollista rivinvaihtoa käytetään vain kappaleiden lopussa. Kappaleiden väliin jätetään yksi tyhjä rivi. Tavutusta ei käytetä.

• Lähdeviitteet sijoitetaan tekstissä sulkeisiin siten, että ensiksi tulee kirjoittajan nimi, sitten lähteen julkaisuvuosi ja lopuksi mahdollinen viittauksen sivunumero (esim. Karisto & Monten 1996, 25). Alaviitteitä tulee välttää.

• Kuvioiden, taulukkojen ja karttojen numeroaineisto toimitetaan mieluiten Excel-tiedostona. Niiden otsikot kirjoitetaan tekstiin ja niitä tehtäessä tulee huomioida, että otsikot ja selitteet tulevat lopulliseen tekstiin kahdella kielellä (poikkeuksena Helsinki Quarterly).

• Valokuvat ovat suotavia, niiden minimiresoluutio on 300 dpi. Tiedostomuoto on jpg tai tiff.

• Lähdeluettelo liitetään kirjoituksen loppuun otsikolla Kirjallisuus.

Painetussa lehdessä julkaisusta artikkelista maksetaan enimmillään 300 euron suuruinen kirjoittajapalkkio. Artikkelit voidaan julkaista Kvartin verkkolehdessä jo ennen seuraavan painetun Kvartti-julkaisun ilmestymistä.

Kvartin aineisto- ja ilmestymispäivät ovat vuonna 2022 seuraavat:

Kvartti         Aineisto                    Lehti ilmestyy

1/2022          15.2.2022                     huhtikuu

2/2022         13.5.2022                      elokuu

3/2022         5.8.2022                      lokakuu             

4/2022         14.10.2022                 joulukuu