Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.

Artiklar

Kvartti 1/2013 |  17.04.2013Vesa Keskinen

Nyheter: Professor Mari Vaattovaara fick Helsingfors unis J.V. Snellmanpris

Den 26.3.2013 tilldelades Mari Vaattovaara, professor i urban geografi, Helsingfors universitets pris för förtjänstfullt förmedlande av vetenskaplig kunskap.

Läs mer>

Upplevelser av otrygghet är koncentrerade till vissa områden i Helsingfors

Helsingforsbornas trygghet har regelbundet undersökts med hjälp av enkäter sedan 2003. Upplevelser av otrygghet är i högre grad ett problem för kvinnor än för män och till exempel att råka ut för våld eller hot ökar förståeligt nog otryggheten.

Läs mer>

Centralkökshus i Helsingfors och Åbo på 1910- och 1920-talen

Ur nutida synvinkel kan centralkökshusen ses som ett misslyckat experiment eller i förlängningen som ett exceptionellt bostads- och köksbyggande. Centralkökshusen utgjorde undantag till de hundratals andra höghus som byggdes vid samma tid.

Läs mer>

Valdeltagandet och partiernas väljarstöd i Helsingfors kommunalval hösten 2012

Kommunalvalet 2012 kan karaktäriseras som överraskande i likhet med många av de senaste valen. Tvärtemot vad man väntat sig sjönk valdeltagandet i hela landet med nästan tre procentenheter och i Helsingfors med 1,5 procentenhet sedan kommunalvalet 2008.

Läs mer>

Metropolen kan bli en innovationsknutpunkt som löser stora utmaningar

Föreliggande artikel beskriver innovationsknutpunkter jämte metodologin för hur sådana byggs upp.

Läs mer>
Kvartti 1/2013 |  17.04.2013Asta Manninen

Ledaren: Öppenhet, samarbete, design och ny tillväxt

År 2012 var Helsingfors tillsammans med städerna Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis utsedd till designhuvudstad i världen av den internationella designorganisationen ICSID (International Council of Societies of Industrial Design).

Läs mer>

Bläddra i artiklarna

  • Enligt tema
  • Enligt publiceringstidpunkt
  • Enligt nummer av Kvartti