Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.

Artiklar

Kvartti 2/2013 |  20.06.2013Asta Manninen

Ledaren: En öppen stad inbjuder även unga att delta och utveckla

Helsingfors stads nya strategi för fullmäktigeperioden 2013–2016 betonar öppenhet, deltagande och att staden är funktionell ur invånarnas perspektiv. Vi satsar på sådant som påverkar stadsbornas vardag och livskvalitet.

Läs mer>
Kvartti 2/2013 |  20.06.2013Vesa Keskinen

Läst: Noggrann kartläggning av stadslivet 1950–70

Det finns böcker – ibland – som verkligen gör intryck, som man bara måste sträckläsa. Fyndet för mig i våras var Mauri ”Moog” Konttinens Elämän kartoitus I & II, dvs. livskartläggning I & II.

Läs mer>
Kvartti 2/2013 |  20.06.2013Teemu Vass

Nyheter: Det statliga programmet för öppen information offentligt, erkännande till HRI

Öppen information nådde en ny milstolpe i Finland då statsförvaltningen offentliggjorde sin avsikt att starta det treåriga Programmet för öppen information 2013–15 under ledning av finansministeriet. Målet är att alla betydande offentliga datalager ska finnas på nätet i maskinläsbart format, gratis och med tydliga användarvillkor senast 2020.

Läs mer>
Kvartti 2/2013 |  20.06.2013Teemu Vass

Nyheter: Statistikseminariet studerade ungdomarnas situation

Specialforskare Reija Paananen från Institutet för hälsa och välfärd berättade om materialet i undersökningen om den nationella födelsekohorten 1987 (Kansallinen syntymäkohortti 1987). Undersökningen omfattar alla finländare som föddes 1987, ungefär 60 000 personer.

Läs mer>

Urbana unga vuxnas brokiga livsstilar

Till unga vuxnas livsstil förknippas mångahanda föreställningar och antaganden. På samma sätt verkar det råda en inbiten uppfattning om konsumtionsvanorna, sätten och värderingarna hos dem som betraktar den urbana stadsmiljön som sitt revir.

Läs mer>

Ett regionalt differentierat Europa

Artikeln beskriver och analyserar regional differentiering i Europa i ljuset av regionekonomiska indikatorer och statistik samt placerar Helsingforsregionen och de övriga storstäderna i Östersjöområdet i det europeiska stadsnätverkets sammanhang.

Läs mer>
Kvartti 2/2013 |  20.06.2013Tuula Joronen

Utan jobb eller studieplats – ett problem för första generationens invandrare

Föreliggande artikel granskar hur ungdomar blir utan jobb och studieplats i Helsingfors. Målgrupp är de 15–29-åriga helsingforsunga med utländsk härkomst som i slutet av år 2010 hade bott i Finland minst ett år.

Läs mer>

Andra generationerna på kommande

Just nu är invandrarbarns framgång och integrering föremål för ett växande intresse i Huvudstadsregionen.

Läs mer>
Kvartti 2/2013 |  20.06.2013Pekka Vuori

De unga befolkningsgrupperna i Helsingfors

I Helsingfors började 12–29-åringarna öka starkt efter depressionsåren i början av 1990-talet, och de är nu nästan en fjärdedel fler än 1993.

Läs mer>
Kvartti 2/2013 |  20.06.2013Teemu Vass

Intervju med Tommi Laitio

Vilka är Helsingfors ungdomsväsendets viktigaste mål just nu? Vad är den största utmaningen för ledningen av ungdomsväsendet?

Läs mer>

Staden bereder ungdomarna rum att glänsa och göra sina röster hörda

Den stora majoriteten av ungdomarna i Helsingfors mår just nu bra. Helsingfors stad vill agera så att denna utveckling fortsätter och så att allt fler unga mår bra, men det pågår en oroväckande segregationsutveckling.

Läs mer>

Bläddra i artiklarna

  • Enligt tema
  • Enligt publiceringstidpunkt
  • Enligt nummer av Kvartti