Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.

Artiklar

Metropolen kan bli en innovationsknutpunkt som löser stora utmaningar

Föreliggande artikel beskriver innovationsknutpunkter jämte metodologin för hur sådana byggs upp.

Läs mer>

Bläddra i artiklarna

  • Enligt tema
  • Enligt publiceringstidpunkt
  • Enligt nummer av Kvartti