Artiklar

Centralkökshus i Helsingfors och Åbo på 1910- och 1920-talen

Ur nutida synvinkel kan centralkökshusen ses som ett misslyckat experiment eller i förlängningen som ett exceptionellt bostads- och köksbyggande. Centralkökshusen utgjorde undantag till de hundratals andra höghus som byggdes vid samma tid.

Läs mer>

Bläddra i artiklarna

  • Enligt tema
  • Enligt publiceringstidpunkt
  • Enligt nummer av Kvartti