Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.

Artiklar

Upplevd välfärd i förorterna i Helsingforsregionen

Social och etnisk segregation karakteriserar den senaste utvecklingen i många av Helsingforsregionens förorter. Denna artikel belyser förortsbornas välmående ur två synvinklar; genom att granska hur dels upplevd hälsa, dels upplevd trygghet varierar med grannskapet. De preliminära rönen begrundas ur social mix–perspektiv

Läs mer>

Upplevelser av otrygghet är koncentrerade till vissa områden i Helsingfors

Helsingforsbornas trygghet har regelbundet undersökts med hjälp av enkäter sedan 2003. Upplevelser av otrygghet är i högre grad ett problem för kvinnor än för män och till exempel att råka ut för våld eller hot ökar förståeligt nog otryggheten.

Läs mer>

Bläddra i artiklarna

  • Enligt tema
  • Enligt publiceringstidpunkt
  • Enligt nummer av Kvartti